Zigot

Zigot

Zigot, döllenme sırasında annenin (oosit) ve babadan (sperm) gelen iki eşey hücresinin birleşmesi sonucu oluşan diploit hücresine tutunan sperm ile oluşan yapıya zigot denmektedir. Zigot yumurtayı dölleyen bir sperm sonucunda oluşur. Zigot döllenme esnasında spermatozoitin yumurtayla birleşerek hücre oluşturur ve zigot gelişiminin devamlılığında bölünerek canlı oluşmasını sağlayan bir hücredir. Zigot gelişimi esnasında bölünüp parçalara ayrılarak canlı oluşumunu meydana getirir. Hayvanlarda zigot mitoz bölünmesiyle embriyoyu oluşturur. Diğer canlı türlerinde ise bu dönemlerde mayoz bölünme gerçekleşmektedir.

Zigotu kısaca tanımlarsak zigot hem annenin hem babanın bünyesinde 50.000 geni barındıran mücizevi bir varlıktır. İnsan neslinde normalde zigot 44xx veya 44xY kromozon yapısında olduğu bilinmektedir. Ana vücudunda yumurtalar fallop tüplerinde döllenme gerçekleştirerek kısa bir süre içerisinde döllenmiş yumurtalar kanallardan geçerek annenin rahmine gelir ve rahim duvarlarına tutunur.

Döllenen yumurtalar tahminen 24-48 saat içerisinde minik zigotlar çoğalmaya başlar blastosit evresine geçerler. Bu evrede plasenta olarak bilinen minik topçuklar şeklinde hızlı bir şekilde yaklaşık 150 hücreyi oluşturur.

Zigot nedir: Zigot dişi ve erkek yumurtalarının birleşmesi ve döllenmesiyle oluşan hücre.

  • Döllenmiş yumurta ve döllenme sırasında spermatozoitin yumurtayla birleşmesidir.
  • Haploit kromozomlu erkek ile dişi gametlerinin birleşmesi ve yeni bir canlının oluşması için ilk temeli, diploit kromozomlu hücrenin döllenmiş yumurtasıdır.
  • Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiyle meydana gelen zigot çift sarmallı DAN molüküllerini içermektedir.
  • Zigot bitkiler, hayvanlar, insanlar ve bazı protistlerde mitozla bölünüp çok hücreli canlıyı oluşturur.
  • Zigot bölünüp gelişim basamağından diğer basamağa geçmesine kadar olan ilk basamaklara geçerek embriyo oluşturur.
  • Hayvanlarda zigot gelişim aşamasında morula, blastula, gastruladır.
  • Zigot döllenmeden hemen sonra bölünerek çoğalır ve küçük hücrelere bölünerek döl yatağına doğru ilerleyerek 12-16 hücre oluşur ve döl yatağına ulaşır. Bu hücreye morula adı verilir. Morula 2-3 gün dolaştıktan sonra uterus duvarına gömülür. Zigot devri döllenme anından başlayarak 2 hafta boyunca devam eder.

Zigot döl yatağına yerleştikten sonra üç tabaka halinde oluşur ve dünyaya gelecek bebeğin organları bu tabakalardan meydana gelir.

Dış tabaka: Endoderm sinir sitemi, diş mineleri, saçları, deri, tırnaklar bunları oluşturacak tabakadır.

Orta tabaka: Mezoderm kemikler, kaslar, böbrekler ve dolaşım sisteminin oluştuğu tabakadır.

İç tabaka: Ektoderm sindirim sistemi, solunum sitemi ve salgı bezlerini oluşturan tabakadır.

Zigotun emriyoya ve erginliğe erişmesi: Zigot embriyoyu oluşturmak için mitoz bölünmeler geçirmektedir. Zigot yumurtadan oluşacak bebeğin ilk halidir ve ilk iki hafta içerisinde gerçekleşen döllenme süresine sahip olmaktadır. Embriyo ise annenin karnındaki bebeğin 8 haftalık gebelik süresine sahip olmaktadır ve bu süreye embriyonal dönem denmektedir.

Zigotun emriyoyu annenin döl yatağında oluşturur. Zigot mitoz bölünmeler geçirerek embriyoyu oluşturmaktadır. Zigot mitoz bölünmelerle iki hücreden başlar ve katlamalı olarak dört, sekiz hücre olarak biçimlenip hücreleri çoğaltır

Son Güncelleme : 13.03.2021 20:36:39
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. yıldız arslan - 13.03.2021 20:36:39
Zigot ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Zigot Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Zigot"
Zigot kousunu daha yeni görüyoru ve tam olarak anlamadım zigotun ne oldduğunu. Mesela her insanda zigot var mıdır ve zigot ne görevler yapar? Yüksek ihtmalle sınavda da bu bilgiler çıkacaktır. Bana bilgi verir misiniz?
Zobu . 25.10.2018 14:33:24
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021