Yaprak

Yaprak

Yaprak, Bitkilerin fotosentez transprasyon ve solunumunu gerçekleştiren temel organ olan yaprak, gövde ve yan bağlarda bulunan boğumlarda çıkan ve sınırlı oranda büyüyebilen yapıdır.

Yaprak kısımları:

Lamina: (yaprak ayası) Solunum terleme ve fotosentez olaylarının olduğu kısımdır.

Petiyol: (yaprak sapı) Yaprağın güneşlenmesini ve iletimini sağlayan kısımdır.

Bazis: (yaprak tabanı) Yaprak ayası ve yaprak sapını gövdeye bağlayan kısımdır.

Yaprak türleri: Yaprağın genel yapısı geniş ve yeşil renktedir. Aya ise yumurtamsı, eliptik, böbreksi ve ipliksi şekillerde olup kenar kısımları düz, testleri yapısında, dişli ve lopludur. Ortak kısımlarından ana damar ve bunlara bağlı olarak yan damarlar yer alır. Tüylü ya da çıplak dır. Ayayı sürgüne bağlayan sap kalın ince uzun, kısa, kaşeli ve tüylü şekillerde olur. Sapsız olan yapraklarda bulunmaktadır. Ayanın sapa bağlanmış olduğu kısım ise tabandır. Asimetrik ya da simetriktir. Yaprağın tepe kısmı ise küp yuvarlak ya da sivri şekillerde olur. Yalnız bir dal üzerinde yer alan yapraklar basit yapraklardır. Ayrı bölümlere ayrılmış olan ve aya parçalı olan yapraklar ise bileşik yapraklardır. Yapraklar biçimlerine göre her dalda çift olarak karşı karşıya üç ya da üçten fazla bulunuyor ise kestel her kısımda iki sırada tek bulunuyorsa almaçlı adını alır. Yüreksi yaprak, iğne yaprak, eliptik yaprak, elsi yaprak ve yumurta yaprak yaprak türleri arasında sayılabilir.

Yaprağın anatomik yapısı: Yapraklar mezofil, epidermis (üst deri), iletim doku olmak üzere üç ana dokudan meydana gelir.

Üst deri: Yaprağın alt ve üst kısmını kapsar. Hücre katmanı şeklinde tek sıralı koruyucu bir doku olan üst deri hücrelerinin hücrelerin dış kısımları kütikula adı verilen mumsu ve ince bir madde ile kaplıdır. Bu mumsu yapı su geçirmez özelliğe sahiptir ve bu özellik sayesinde yaprakların yüzey kısmında olacak olan su kaybı azaltılmış olur kütikula yaprağın üst kısmında çoğunlukla daha kalınlaşır ve bu sebeple bu kısım çok daha parlak görünümdedir.

Üst deri hücrelerinde atmosferle yaprağın gaz alıp vermesini sağlayan gözenekler yer alan alır. Bu gözeneklere ise stoma denir. Stoma oksijen ve karbondioksitin bitkiye geçişini sağlar ve su buharının dışarı atılmasına yardımcı olur. Yaprakların güneş ışığına daha fazla maruz kalan üst kısımlarında su kaybını azaltmak için üst kısımlarında alt kısımlarına bakarak daha az gözenek yani stoma yer alır.

Mezofil: Yaprağın iç bölümü olan mezofil, klorofilce zengin fazla hücre dizileri olarak palizat özek dokusu ile hücreleri arasında yer alan geniş boşluklar olan sünger özek dokusunu kapsayan bölümdür. Işığa daha yakın olan polizat özek doku, hücrelerinin içerisinde yer alan yoğun krofil miktarı sayesinde fotosentez olayının en çok olduğu hücredir. Gaz alış verişinde ise, içerisinde geniş boşluklar bulunması nedeniyle sünger özek dokunun önemli bir rolü vardır.

İletim doku: Yaprağın damarlarını oluşturan ve bitki içinde madde alışverişinde rol alan bir doku çeşidi olan iletim dokular, soymuk borusu ve odun borusu olarak 2 kısıma ayrılır.

Soymuk borusu, organik maddelerin iletilmesine yardımcı olur ve canlı hücrelerden oluşur.

Odun borusu ise, su ve mineral gibi inorganik maddelerin iletilmesine yardımcı olur ve cansız hücrelerden oluşur.
Son Güncelleme : 06.12.2020 02:11:50
Yaprak ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yaprak Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yaprak"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022