Translasyon

Translasyon

Translasyon, transkripsiyon sonucunda oluşan mRNA 'lardaki koda uygun olarak oluşan ribozomlar da oluşan koda uygun olarak ribozomlar da gerçekleştirilen amino asit zincirinde veya polipeptit sentezi sürecidir. Daha sonra üretilen amino asit zinciri ya da polipeptite uygun bir şekilde katlanıp etkin bir protein haline gelmesidir. Translasyon, protein biyosentezinin ilk aşamasıdır ve 4 harfli A C G ve T DNA dilinin mesajın 20 harfli amino asit diline çevrilmesinden dolayı translasyon sözcüğü kullanılmaktadır. Translasyon hücrenin sitoplazmasında gerçekleşmektedir. Sitoplazma da bulunan iki ribozom alt birimi ise translasyon sırasında mRNA zincirin 5 ucuna bağlanmaktadır. Translasyon 3 aşamada gerçekleşmektedir. Bunlar başlama uzama ve sonlanma olarak adlandırılmaktadır. Bu üç evrede mRNA, tRNA, ve ribozomlar görev yapmaktadır. Ayrıca polipeptit zincirinin başlaması ve uzaması için gerekli enerji de ATP'den elde edilmektedir.

Başlama, Translasyonun ilk aşamasıdır. mRNA üzerindeki AUG, başlatıcı kodondur ve bu kodon metiyonin amino asidini şifrelemektedir. Bu aşama da metiyonin amino asidini taşıyan tRNA molekülü, antikodon kısmı ile AUG kodonuna bağlanmaktadır. Bunun ardından ribozomun büyük alt birimi ile küçük alt birimine bağlanmaktadır.

Uzama, İkinci bir tRNA, taşımakta olduğu kendine özgü amino asit ile birlikte ribozoma gelmektedir. Bu tRNA özel antikodunu ile birlikte mRNA da uygun kodana zayıf hidrojen ile bağlanıp daha sonra A bölgesine yerleşir. Bir enzim ve iki amino asit arasında peptit bağı oluşturur. Bu sırada ise ikinci amino asit peptit bağı ile bağlanan metiyonin kendi tRNA'sından ayrılmaktadır. Ribozom mRNA üzerinde bir kodon kaymaktadır. Metiyonin'den ayrılan tRNA, e bölgesine geçmektedir ve ribozumu böylelikle terk eder. A bölgesinde ki tRNA'da P bölgesine hareket eder. Böylece a bölgesi yeni bir tRNA almak için boşalır. üçüncü amino asit ile gelen tRNA 'nın antikodunu, mRNA'nın uygun kodonuna bağlanıp ve A bölgesine yerleşir. Bu kez ikinci ve üçüncü amino asit arasında peptit bağı oluşturulmaktadır. Büyüyen Polipeptit zinciri a bölgesindeki tRNA'ya gönderilir. Bundan sonraki aşamalarda bir önceki olaylar arka arkaya tekrarlanmaktadır.

Sonlanmada ise uzama aşaması mRNA molekülündeki durdurucu kodonlardan biri gelinceye kadar devam etmektedir. Bu aşama da serbest bıraktırıcı faktör denilen sitoplazmik bir protein durdurucu kodonlardan herhangi birini bağlanmaktadır. Yeni sentezlenmiş polipeptit zinciri ve en son tRNA serbest kalır. Ribozumun alt birimleri de birbirinden ayrılırlar. mRNA, tRNA ve ribozomun alt birimleri yeniden protein sentezi yapabilecek duruma gelmektedir.

Protein sentez hızı, hücre tipine ve protein büyüklüğüne bağlıdır. Ribozom, 300-500 amino asitten oluşan bir protein molekülünün sentezini 25-35 saniyede tamamlar. Antibiyotiklerin çoğu protein sentezini engelleyerek etkili olmaktadır. Antibiyotik tedavisi ile bakteri enfeksiyonlarında iyi sonuçlar alınmaktadır. Ancak çok yüksek dozda antibiyotik kendi mitokondrilerimize zarar vermektedir. Bir mRNA bir çok ribozom tarafından aynı anda okunabilmektedir. Ribozomlardan biri başlatıcı kodonu geçince ikinci bir ribozom mRNA'ya bağlanır ve benzer şekilde aynı mRNA boyunca çok sayıda ribozom sıralanır. Bu ribozom topluluğuna poliribozom adı verilir. Poliribozomlar kısa zamanda aynı polipeptitten çok sayıda üretilmesine olanak sağlamaktadır.
Son Güncelleme : 03.03.2021 00:20:58
Translasyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Translasyon Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Translasyon"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022