Telomeraz

Telomeraz

Telomeraz, Talomerler, lineer kromozomların uçlarında yer alan tekrarlayan DNA dizileridir ve ilk kez 1931'de Drosophila ile yapılan bir araştırma sonucunda Müller tarafından gösterilmiştir. Müller tarafından yapılan çalışmada, mutejenik X-ray ışınlarına karşı kromozomun uç kısımlarında yer alan telomerlerin sağlam olduğu tespit edilmiştir. Canlı organizmalarda birbirinden değişik olarak tekrarlayan DNA dizileri bulunmaktadır. Aynı biçimde telomerik RNA primerleri farklı canlı gruplarında farklı diziler içermektedir. İnsanda telomer tekrar dizileri TTAGGG iken protozoa grubundan olan tetrahymena'da ise bu tekrar dizileri TGGGG şeklindedir.

Telomarezin Tanımı; Talomeraz, telomerlerin DNA dizilerini oluşturan hücrelerde bulunan bir polimeraz enzimdir. Telomeraz embriyonik farklılaşması, embriyogenezin oluşumu ve gelişimi sırasında aktiftir. Erkek cinsel üreme hücrelerinden, aktif beyaz kan hücreleri tipi ve bazı özellikli hücre üreten ve kanser hücrelerinin yaklaşık %90'ı içinde bulunur. Gelecekte, uzmanların belirtiği görüşe göre, telomeraz aktivitesini düzenleyen yeteneği muhtemel yaşlanmayı yavaşlatmak bunun yanında yaşlanma hastalıkları ve kanseri tedavi etmek için kullanılacağını belirtmişlerdir.

Telomarezin Yapısı; T-ilmek ve D-ilmekten oluşmaktadır. Telomer bağlayıcı proteinler kendi üzerine katlanarak telomerlerin T-ilmek yapısını oluşturmaktadır. D-ilmek yapısı ise tek iplikli sarkan guanin zengini zincir yapısı, G-kuyruğu çift iplikli telorün içine girer ve bu yapı da telomeraz ipliklerinden birinin yerine geçerek ikinci ilmek yapısı oluşturmaktadır.

Telomer Bağlayıcı Proteinler; Çift zincirli ve tek zincirli olarak iki gruba ayrılır. TRF1 Proteinleri, çift zincirli DNA'da teloremik tekrarlara bağlanır ve telomarez enzimini baskılayarak telormerin uzamasını engeller. TRF1, memeli telomerlerindeki TTAGGG dizlerini çok özel olarak tanıdığı için TTAGGG tekrarına bağlanan etken olarak da adlandırılır. TRF2 ise proteinlerin temel taşı terminalinde TRF1'e oranla daha fazla sayıda bazik aminoasit içerir ve kromozomların uç uca füzyonunu engelleyerek telomerlerin yapısını korumaktadır. Telomerlerin TTAGGG dizi tekrarları ve telomer bağlayıcı proteinlerden oluşan kısmına telosen denilmektedir. T-ilmek yapısıyla birlikte telomerler ve onlarla bağlı proteinler ve yapılar DNA hasarından kromozom sonlarını korurlar. T-ilmek yapısının oluşturmasında ve dengelenmesinde rol alan 6 adet telomer özellikli protein shelterin karmaşık biçimde bulunur, bu proteinlerden TRF1, TRF2 ve POT1 dolaysız TTAGGG tekrarlarına tutunur, birbirlerine TIN2, TPP1 ve Rap1 biyopolimer ile bağlanırlar.

1961 Yılında telomerlerin, telomer birleştirici protein ve telomere özgü DNA dizilerini kullanarak eşlenme sırasında genetik meteryali korumada görev aldıkları bulunmuştur. Hayflick, insan bağ dokusunun temel hücresi ile ilgili yaptığı çalışmada telomer kaybı gözlemlediğini belirtmiştir. Telomer nükleotit dizninin ortadan kalkması için iki mekanizma bulunmaktadır. Bunlardan ilki, revers transkriptaz enzimi olan aktif telomeraz RNA primeri kullanarak, de-nova olarak telomerik tekrar dizileri sentezler. İkinci mekanizma ise alternatif uzantılanan telomerler yolağı sonucu meydana gelmektedir. Bu yolak tam aydınlatılmamış olmakla beraber telomerik tekrarlar kendi aralarında homolog yeniden birleştirme sonucu meydana gelmektedir.

Telomer kaybı hipotezine göre, her bölünme neticesinde kromozomların uç kısımlarında yer alan telomerler belli miktarlarda azalarak yaşlanmaya neden olmakta ve telomerazlar DNA'nın son kısmının bütünlük kazanmasında rol oynamaktadır. Bu uç kısım, kromozomları yeniden birleştirme, yıkım, gen ekspresyonu ve birleşme gibi dıştan gelen etkilere karşı korumaktadır. Ayrıca kromozomun eksiksiz korunmasını sağlayan telomerler, ur oluşumunda, yaşlanmada ve hücre bölünmesinde görev alırlar. Ayrıca telomerler yakınında bulunan genln ifadelerini baskılamada görev alır ancak bu mekanizma tam olarak aydınlatılamamıştır. Telomerler DNA yeniden birleştirme düzgünlüğü konusunda sentromer bölgeleri ile aynı derecede önemlidir. İnterfaz çekirdeğinin üç boyutlu yapısının kurulmasında da tesirli olduğu düşünülmektedir.

Hücre içinde telomeraz çekirdekleri zara yakın konumda olup centromere 180 derece açı oluştururlar. Telomerler homologous kromozomlarla homologous olmayan kromozomlar arasında geçiş sağlarlar. Telomerler organizmalarda az miktarda bulunup total DNA'nın takriben %0.003'ü telomerik DNA oluşturur. Bunların fonksiyonlarının ve karmaşık bileşiklerin anlaşılması ancak yakın zamanlarda başarılabilmiştir. Günümüzde telomerlerin yapı, işlev ve sentez mekanizmaları, küf mantarlarında, protozoalarda, bitki ve hayvan hücrelerinde incelenmeye devam etmektedir. Bu alandaki çalışmalar sonrası kısa ve doğrusal DNA'ları olan silyum protozoalar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bugüne kadar araştırılan tüm organizmalarda kromozom uçlarının G ve T'den oluşan kısa, olağan ve tekrar eden zincirler olduğu bilinmektedir. Süre gelen bu zincirlerin sayısı kazanılan ve kaybedilen zincirlerle belirlenir.
Son Güncelleme : 25.03.2021 16:46:42
Telomeraz ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Telomeraz Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Telomeraz"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022