Tek Hücreli Canlılar

Tek Hücreli Canlılar

Tek hücreli canlılar, adından da anlaşıldığı gibi tek hücreden meydana gelen canlılardır. Bu canlıların solunum, beslenme, üreme ve boşaltım gibi tüm işlevleri bu tek hücre tarafından yapılır. Tek hücreli canlılar "prokaryot" ismi ile de bilinmektedir. Tek hücreli canlılar, yaklaşık 3-4 milyar yıl önce yeryüzünde oluşan ilk canlı türleridir. Bu canlıların çoğu gözle görülemeyecek kadar küçüktürler ve mikroskop yardımıyla incelenmektedirler. Ayrıca bu canlıların bir çoğu nemli ve sulu ortamlarda yaşamlarını sürdürürler.

Tek Hücreli Canlıların Çeşitleri

Bakteriler: Monera adlı bir alemde yaşayan prokaryot hücrelerdir. Işık mikroskobu yardımı ile görülebilir. Çeşitli şekilleri bulunmaktadır hatta bu yüzden şekillerine göre gruplara ayrılırlar( Küre biçiminde, Burgu biçiminde, Virgül biçiminde ve Çubuk biçiminde olanlar olarak). Yeryüzünde bakterilerin bulunmadıkları yer neredeyse yoktur.

Çoğu bakteriler, oksijenli solunum yapmaktadırlar. Çok nadiren bazı bakteri çeşitleri ise oksijensiz ortamda bile solunum yapabilmektedirler. Az bir kısmı da her iki şekilde de yani hem oksijenli ortamda hem de oksijensiz ortamda yaşamlarını sürdürürler. Üremeleri de eşeysiz üreme denilen şekilde bölünerek çoğalmadır. Bakterilerin üreme hızları da oldukça fazladır. Bu hızlı çoğalma, zaman geçtikçe yavaşlar ve azalır. Beslenmeleri ise oldukça değişiktir ve çoğunun beslenmesi birbirinden farklıdır. Kimisi bitki ve hayvan atıklarından beslenirken, kimileri de fotosentez yada kemosentez yoluyla beslenebilirler.

Virüsler: Sadece elektron mikroskobu ile görülebilen bu canlılar, protein kılıfı ve molekülden oluşmaktadır. Hayvan, bitki ve bakterilerde bulunan virüsler hastalık oluşumu için zemin hazırlarlar. Çoğalması bakteriyle alakalıdır, bölünerek çoğalan bakteri çoğaldıkça içinde bulunan virüs DNA'ları da çoğalmaktadır.

Terliksi Hayvan (Paramesyum): Heterotrof bir canlıdır. Beslenmelerini hücre ağzından temin ederler. Tek hücrelilerin en gelişmiş olanıdır. Eşeysiz olarak bölünerek çoğalırlar.

Amip: Suda yaşayan tek hücrelilerdendir. Dizanteri hastalığına neden olur bu canlılar. Yalnızca mikroskoplarla görülebilirler. Eşeysiz olarak bölünürler.

Öğlena: Kamçılı hayvan türü olarak da bilinirler. Fotosentez yaparlar. Eşeysiz olarak bölünerek çoğalırlar. Kloroplastları bulunur.

Sıtma Plazmodyumu: Hareket organelleri olmayan parazitlerdir. Eşeysiz şekilde sporla çoğalırlar. Bir tür sineklerin tükürük bezinde yaşarlar. Bu yüzden insanlara bulaşıp, sıtma hastalığına yol açarlar.

Radiolaria: Denizlerde yaşarlar ve canlı grubu ışınları olarak bilinirler.

Mantarlar: Sporla çoğalırlar, bitkilerde bulunanların dışında daha küçük mantarlar da bulunur. Hastalığa sebep olabilirler.
Son Güncelleme : 16.03.2021 09:18:26
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Elife Güçlü - 16.03.2021 09:18:26
Tek Hücreli Canlılar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Tek Hücreli Canlılar Yorumları

şifre Kırmızı sayı

3 Yorum Yapılmış "Tek Hücreli Canlılar"
Radiolaria da daha fazla bilgisi olan varni
Asi . 24.04.2017
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
yeeeeee çok güzel
Haylaz . 24.10.2018 22:48:15
CEVAP YAZ
açıklamasıyla birlikte olmuş güzeldi
Rubber Girl . 17.11.2017
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021