Taklamakan Çölü

Taklamakan Çölü

Taklamakan Çölü, Ruh'ul Hali Köln den sonra gelen, Dünyanın ikinci büyük gölü olan Taklamakan Çölü, aynı zamanda Çin de bulunan en büyük kum çölü olma özelliğine sahiptir.

Taklamakan Çölü'nün yüzölçümü:
Batı kısımdan doğuya 1000, kuzeyden güneye ise 400 km genişliği olan Taklamakan Çölü yaklaşık olarak 325 bin kilometrekare büyüklüğe sahiptir. Yani yaklaşık ülkemizde bulunan toprakların yaklaşık yarısı kadar bir alanı kaplar. Taklamakan Çölü nün sınırları Anaasya'dan başlayarak Kuzeybatı Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde bulunan tarım havzasının batı bölgesinde 218 nolu ana yola kadar uzanmaktadır. Bu anayolun doğu kısmındaki tarım havzasının en derin bölgesi olan Lop Nur Çölü yer alır. Daha önceki yıllarda Taklamakan Çölü ve Lop Nur Çölü Çerçen Derya ve Konçe Derya nehirleri tarafından ayrılırdı. Ancak Tikenlikin Güney kısmı son 10 yıl içerisinde kurudu.

Taklamakan Çölü'nün iklimi:
Yıllık yağış ortalaması 30 mm altında olan bu gölün aşırı derecede kurak bir iklime sahip olmasının iki nedeni vardır. Birinci neden Taklamakan Bölgesi'nin yüksek sıradağların yağmur gölgesinde yer alması, ikinci neden ise çölün karasal iklim kuşağında yer almasıdır. Denizden gelen hava akımları Anaasya'ya gelmeden önce nemini kaybeder ve bu nedenle yüksek sıcaklık oluşur.

Taklamakan Çölü'nün bitki örtüsü:
Yüksek sıra dağların eteklerinde çok sayıda vahalar yer alır ve bu vahalar da oldukça zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Tanrı Dağları ve Kunlun Shan dan eriyen kar suları tarım ırmakları ve tarım nehirlerini beslemektedir. Söğüt, yalancı,iğde, kenevir, oldukça sık çalılıklar, kendir ve kavak gibi bitki örtüsü vardır. Tarım vadisinde ise ince kavak ormanları bulunur. Tamarix ramosissima bitkisi alkali ve tuzlu olan topraklarda bulunur ve kökü oldukça derindir Ilgıngiller ailesinden olan bu bitkinin pullu şekilde olan yaprakları tuzu dışarı atar.

Taklamakan Çölü'nün coğrafi yapısı:
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin yaklaşık olarak üçte ikilik kısmını kapsayan Taklamakan Çölü'nün alanı yaklaşık 300.000 kilometrekaredir ve bu alanın büyük bir bölümü kumulla kaplıdır. Taklamakan Çölünün yağış alan kısımlardaki dağlardan inen sularla beslenmekte olan ve güneyde bulunan Kaşkar Botan ve Miran, kuzeyinde Tufan ve Kuçar, doğusunda ise Dunhuang ve Loulan başlıca vaha şehirleridir. Bazı bölgelerinde tuz gölleri de mevcut olan Taklamakan Çölünün yaklaşık olarak birkaç metre derinliklerinde büyük taban suyu tabakası yer alır ve bu tabakada sıradağlardan eriyen kar suları birikmiştir. Taklamakan Çölü'nün belirli bir parçası ise deprem riski taşımaktadır.
Aynı zamanda Taklamakan Çölü dünyada bulunan en zengin petrol kaynağının bulunduğu bölgeler arasında yer alır ve yüksek miktarda petrol rezervleri vardır.

Taklamakan çölü'nün tarihi:
Ölüm denizi denilen bu çöl tarihi açıdan oldukça önemli bir çöl olma özelliğine de sahiptir. Geçmiş yıllarda oldukça önemli bir yol güzergahında bulunan bu çölde oldukça fazla tarihi eser kalıntıları yer almaktadır. Özellikle de geçmiş yıllara ait olan birçok eserin hala kumun altında olduğu bilinir.
Son Güncelleme : 25.12.2020 08:51:13
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Ahmet BOZBIYIK - 25.12.2020 08:51:13
Taklamakan Çölü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Taklamakan Çölü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Taklamakan Çölü"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021