Spirometri

Spirometri

Spirometri, bir çeşit testtir. Nefes yani solunum yolları hastalıklarında bunlar astım ve Akciğer hastalıklarında nefes problemlerini teşhis etmek için hastane ortamında hastaya uygulanan testtir. Bu test sonucunda insanın Akciğerlerinin durumunu incelemek içinde kullanılmaktadır. Spirometri testinde hastaya ağız yolu ile yapılan ve hastanın ne kadar nefes içine çektiğini ve havayı ne kadar dışarıya çıkardığını ölçerek ciğerlerin durumunun ne durumda olduğunu göstermektedir. Spirometri testi için doktor tarafından bazı şüpheli durumlar görülünce yaptırılan testtir. Bu şüpheli durumlar ise;
  • Kronik bronşit
  • Astım
  • Akciğer fibrosisi
  • Kronik akciğer hastalığı
  • Enfezi
Hastada bulunan kronik akciğer hastalığı bulunuyor ve ilaç kullanıyor ise kullanılan bu ilaçların hasta üzerinde işe yarayıp yaramadığını da belirlemek için periyodik olarak bu test yapılmaktadır. Akciğerlerin kendine özgü görevleri bulunmaktadır bunlar solunum ile kana oksijen sağlamalarıdır bu solunumların hacimlerini ölçmek için bir takım ölçümler ve testler yapılmaktadır. Bu yapılan testler spirometre denilen aletle ölçülmektedir. Hastaya uygulanan spirometri testi çok kolay ve 10 dakika gibi kısa zamanda yapılmaktadır.

Spirometri Testi Nasıl Yapılır?

Spirometri testi yaptıran doktor, hemşire ya da sağlık görevlisi öncelikle dikkatli dinlenmelidir aksi takdirde yapılan test yanlış sonuç verebilmektedir. Görevli öncelikle derin bir nefes almanızı ve kuvvetlice ağzınıza verilen spirometri cihazına bağlı olan tüpe burnunuzu elinizle kapatılarak kuvvetli bir şekilde üflemenizi isteyecektir. Bu hareketiniz sonucunda saniyelik nefes darlığı ve gözlerde kararma olabilir normaldir. Doktor tarafından verilecek olan bronkondlatör yardımı ile kişide bulunan nefes hastalık varsa teşhis ve soluk alma ilacı verilip verilmeyeceğine karar verecektir. Bu testte ayrıca çeşitli incelemeler için hava örnekleri alınır. Hastanın solunum hareketlerini daha kolay yapması için ayakta durması uygun olacaktır. Bu testin sakin bir ortamda yapılması ve hastanın dinlenmiş olması da önemlidir. Kişinin spirometri test sonuçları normal çıksa da bu durum kişinin akciğer hastalığı ya da astım olmadığı garantisini vermemektedir.

Spirometri Ölçüm Değerleri

Spirometri ölçümlerde ilk bakılacak olan hastanın vital kapasitesidir. Vital kapasitesine bakılmak için öncelikle hastanın akciğerlerine tümüyle hava dolmasına sağlamak ve bu havayı zorlayarak dışarı atılmasını sağlayarak hastanın vital ölçümü yapılmış olmaktadır. Daha sonra cihazda bağlın olan solunum borusundan bütün ciğerlerini dolduracak şekilde nefes içine çekmesi sırasında ise soluk almasındaki vital kalitesi ölçülmüş olmaktadır. Son olarak ciğerlere doldurulan havanın kuvvetlice dışarı verilmesi sırasında ise hastanın soluk vermesindeki vital kapasitesi ölçülmüş olunur.

Spirometri Sonuçlar

Kuvvetli vital kapasitesi; İnsanın nefes altıktan sonra kişinin üflediği en fazla hava miktarıdır. Kişinin üflediği hava olması gerekenden az ise bu hastanın nefes kısıtlılığının göstergesidir.
Kuvvetli nefes verme hacmi; İnsanın ciğerlerinden bir saniyede verebileceği hav miktarıdır.
FEV; Kuvvetli nefes verme hacmi
Doktorun tarafından kuvvetli nefes verme hacmi sonuçlarını aynı cinsiyet, yaş, kilo ve boyda olan bir başkasının test sonucu ile karşılaştırarak hastasının ciğerlerinin ne kadar iyi çalışıp çalışmadığını gösterecektir. Ve durumuna göre tedavi yöntemi uygulayacaktır.
Son Güncelleme : 12.03.2021 23:18:48
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. oktay öztürk - 12.03.2021 23:18:48
Spirometri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Spirometri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Spirometri"
Merhaba arkadaşlar. Ben uzun yıllardır sigara kullanmaktayım. Aynı zamanda ızgara türü işler ile de uğraştığım zamanlar oldu. Yani dumana maruz kaldım. Bu aralar biraz nefes problemleri yaşıyorum. Yani çabuk nefesim kesiliyor ve öksürük oluyor. Doktor muayeneden sonra Spirometri testi istedi. Bu test nasıl yaptıran varmı acaba? Bilgi rica ediyorum. Teşekkürler.
Hülya . 01.11.2018 11:41:14
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021