Solunum Fizyolojisi

Solunum Fizyolojisi

Solunum fizyolojisi, kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini sağlamaya hizmet eden sisteme solunum fizyolojisi adı verilir. Bu sistemin en önemli görevi oksijenin kana geçmesini, kandaki karbondioksit maddesinin solunum yolu ile dışarı atılmasını sağlamasıdır. Bunun yanında başka işlevleri vardır. Bunların solunum sistemi vasıtasıyla dışarı atılması sağlanırken; solunum ile gerçekleştirilen türlere göre değişen solunum organları vardır. Buna bağlı olarak sistem bazı türlerde farklılıklar gösterir. Bunlar arasında solungaç solunumu, trake solunumu, deri solunumu, akciğer solunumu gibi solunum yer alır. Solunum sistemi fizyolojisi iç solunum, dış solunum ve hücresel solunum olarak kendi arasında gruplara ayrılır.

Dış solunum: Bu solunum çeşidi akciğerden başlayıp atmosfer havası arasında yapılan oksijen alıp karbondioksit dışarı verilmesi işlemi gerçekleştirilen solunuma verilen isimdir.

İç solunum: Sistemik kapillerde bulunan kan ile doku hücreleri arasında bulunan O2 ve CO2 alışverişine iç solunum fizyolojisi denir.

Hücresel solunum: Bu bölümde bulunan solunum hücrelere kadar gelen besinlerin orada oksijenli ve oksijensiz olarak yakılması ile meydana gelirken; ATP üretilmesi bu bölümde meydana gelir.

Solunum fizyolojisinin görevleri
Solunum fizyolojisi gaz değişiminde oldukça önemli rol oynar. Ayrıca vücutta bulunan pH düzenlenmesine etkin olarak yardım eder. Vücut sıcaklığının düzenlenmesine katkı sağlarken; vücut savunmasında etkin rol oynar. Ayrıca solunum fizyolojisi canlının sesinin çıkmasını sağlarken; nefes alıp verme işlemini gerçekleştirir.

Solunum fizyolojisi anatomisi
Solunum sisteminde vücut için gerekli solunumun sağlanması bazı organlar tarafından gerçekleştirilir. Bunlar yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğer, bronş, Alveoller, vücutta bulunan solunumun gerçekleşmesine katkı sağlar. Gırtlaktan sonraki bölümler hava yolları ve alveoller olarak iki bölüme ayrılır. Hava yolları sırayla bu yapılara geçerek alveollere gelir. Ayrıca hava yollarında gaz değişimi olmayan bölgelere anatomik ölü boşluk alanı denilir. Herhangi bir sebeple Difüzyon yeteneğini kaybetmiş bölgelere ise fizyolojik ölü boşluk ismi verilir.

Solunum fizyolojisi fazları
Solunum sistemi fazları üç şekilde gerçekleştirilir. Bunlardan sırayla bahsedelim.

Soluma, insan bedeninin nefes alıp verme işleminin gerçekleştirilmesi akciğerde bulunan hava kesecikler,i alveol ile atmosfer havası arasında bulunan gaz değişimi soluma bölgesinde gerçekleştirilir.

Difüzyon, solunum mebranı yoluyla burada bulunan akciğer aleollerindeki oksijenin akciğer kapilleri içerisindeki kana, buradan da kandaki karbondioksitin yine aynı yolla aleovera ile geçişi sırasında solunum Difüzyon fazı meydana gelir. Bu faza dış solunumu ismi verilir. Difüzyon ise konsantrasyon farklılıkları sebebiyle gerçekleşirken; bu nedenle gazın kandaki kısmı basıncı geçişlerde oldukça önemlidir.

Taşıma, solunum yolları için akciğer kapilleri kana geçen oksijen dolaşım sistemi yolu ile hücrelere, buradan da metabolizma sonucu oluşan karbondioksit kana ve sonrasında akciğer kapillerine gönderilir. Oluşan bu fazda kan ve hücreler arasında gaz değişimi meydana gelir. Bu faza iç solunum ismi verilir.

Solunum gazlarının kanda taşınması

Solunum sisteminde gazların kan içinde taşınması kan plazması ve alyuvarlar hücreleri tarafından gerçekleştirilir. Oksijen taşınması kanda oksijenin yüzde 97 oranında eritrositlerdeki hemoglobine bağlı olarak; yüzde 3 plazmada çözülmüş kısmında meydana gelir. Oksijen molekülü alveollerde eritrositler hemoglobin ile geri dönüşümlü olarak bağlantıya geçer ve doku kılcallarında ayrılır. Difüzyon dokulara geçer. Karbondioksit taşınması kanda bulunan eritrositlere bağlanarak plazma proteinleri ile karbamino ile bileşerek meydana gelir. Böylece plazmada çözülmüş olur. Burada plazmada çözünmüş olarak bikarbonat iyonu meydana getirerek taşınması sağlanır. Kanda bikarbonat iyonları halinde taşınmasında doku kılcallarında ki karbondioksit eritrositlerde reaksiyonu uğrayarak bikarbonat iyonlarına dönüşür. Burada oluşan dönüşme sonucu kan vasıtasıyla akciğer kılcallarına ulaşan iyonlar tekrar alyuvarlarla birlikte uğradıkları reaksiyon sonucu karbondioksite dönüşürler ve vücuttan böylece atılırlar. Vücutta bulunan bir kısım eritrositler ile taşınan karbondioksit dokulardan difüzyonla doku kılcallarına geçer ve burada eritrositlere bağlanarak; burada bulunur. Daha sonra alyuvarlar alveolere ulaştığı zaman ayrılır ve böylelikle vücuttan atılmaları gerçekleşir.
Son Güncelleme : 01.04.2021 08:18:23
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. aysel koçer - 01.04.2021 08:18:23
Solunum Fizyolojisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Solunum Fizyolojisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Solunum Fizyolojisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021