Sitoloji

Sitoloji


Sitoloji, kök kelime itibarı ile Grek (Yunan) alfabesinde yer alan kytos (barındırıcı) kelimesi ile Loji (bilim) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Hücrenin enerji üretimi, tüketimi, protein kullanımı, hücrenin yapısı ve kanser ve diğer tanımlanamayan hastalıklar sitolojinin bilimsel alanına girmektedir. Ayrıca hücrenin diğer hücreler ile olan fizyolojik ilişkisi, hücrenin ölümü, hücrenin organelleri, bölünmesi çoğalması yine bu bilim dalının bilimsel çalışma sahasını oluşturur. Sitoloji, protozoa ve bakteri gibi tek hücreli canlılardan insan ve hayvan gibi karmaşık yapılı canlıların organizmalarına kadar geniş bir araştırma alanına sahiptir.

Hücrenin ortaya çıkışı ve görevi ile hücre hakkında bilgi öğrenmek biyolojik bilimin temel felsefesini oluşturur. Farklı hücreler arasında değişiklik ve benzerlikler oluşturmak; moleküler biyoloji ve gelişim biyolojisine büyük katkı sunar. Araştırmaların ortaya çıkarttığı sonuçlar, evrensel teorileri meydana getirdiğinden, bir hücre türünden öğrenilen bilgiler bir başka hücre için kullanılabilir.

Stoloji de kullanılan terimler,
 • Biyoloji; Hayvan ve bitkilerin (canlıların) ilk canlının oluşumundan itibaren dağılım, köken, gelişim, büyüme, köken ve üremelerini inceleyen bilim dalıdır.
 • Organ; Beyin tarafından verilen emirler yapılması gereken işlerin yerine getirilmesi için sorumlu olun vücudun belli bölümlerinde görev yapan, yapısal ve görevsel olarak işlevi kesin olarak belirlenmiş, kendi işinde başka görevi yapamayan vücut uzvuna denir.
 • Hücre; kapalı organellerin bulunduğu ve küçük odaya verilen isimdir, ince ve saydan bir zar içinde bir çekirdek ve protoplazmadan meydana gelir. Doku veya organizmanın en küçük kapalı birimi olarak ta anlatılan hücre, içinde gizli nasıl çalışıldığı ile ilgili tam bilgi elde edilemeyen bölüm anlamına gelir,
 • Bilim, belirli bir alanda bir konuyu bilmek, öğrenmek için bir amaca yönelen, yöntemli, planlı araştırma sürecidir. Evrensel gerçeklik ve kesin bilgileri gösteren sıralı ve yöntemli bilgiye verilen isimdir.
 • Fizyoloji; Hayvan ve bitki hücre ve dokularının görevlerini nasıl yerine getirdiklerini ve görevlerinin neler olduğunu tanımlayan sitolojinin alt bilim dalıdır.
 • Stolojik muayene; Canlılarda birçok konuda olduğu gibi genellikle de üreme ile ilgili uygun dönemlerin belirlenmesi için üreme organları hakkında bilgi sahibi olabilmek ve olası üreme bozuklukları kontrol etmek için sıvı dokusu alarak mikroskobik ortamda incelenmesi işlemine verilen isimdir.
 • Stolojik harita; Canlı genlerinin kromozomlar üzerinde birbirlerine göre baz, klobaz ve megabaz olarak gösteren fiziksel haritaya verilen isimdir.
Sitoloji'den öğrenilen bilgiler hangi alanlar da kullanılır?
 • Biyokimya, Moleküler biyoloji,
 • Genetik bilimi,
 • Gelişim biyolojisi sitoloji ile elde edilen verileri kullanır.
Sitolojiye göre hücre de proteinin kullanılması nasıldır?
 • Protein farklı türlerden meydana gelir, hücrenin her yerinde değişik organeller bulunduğundan ihtiyaçları olan proteinde farklı olacaktır. Sitolojinin bir başka görevi olan hücre içindeki değişikliklerin incelenmesi sırasında hücre dışına salgılanan proteinlerin moleküler mekanızmasını incelemesidir.
 • Proteinlerin bir çoğu hücre sitoplazmadaki ribozomlar aracılığıyla sentezlenir. Bu sürecin diğer bir adı protein translasyonudur. Kimi proteinler hücre zarını da kullanarak sentezleme sırasında hücre içi endoplazmik retikuluma taşınırlar.
 • Protein taşınma süreci Golgi cisimciğine taşınmaya kadar devam eder. Golgi cisimciğinde birkaç işlemden sonra Golgi cisimciğinden tekrar hücre zarına, oradan diğer hücre altı yapılara ulaşabilir, hücre zarında kalabilirler. Ayrıca motor proteinler, zar proteinleri hücre iskeletine taşırlar.
Bazı proteinler yarı durağan bir akışla kendini gösterirler. Hücre içi yapılardan endopilazmik redukulum ve golgi cisimciği içinde bulunan proteinler diğer proteinler ile birleşerek buralara yerleşirler. Bazı proteinler hücre zarından dışarıya doğru ilerlerler ve hücre dışına çıkarlar.
Son Güncelleme : 11.12.2020 10:19:43
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
 • Uzm. Kürşat YILDIRIM - 11.12.2020 10:19:43
Sitoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sitoloji Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sitoloji"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021