Sinestezi

Sinestezi

Sinestezi, Duyu karmaşası olarak ifade edilen sinestezi Yunan kökenli bir sözcükten türetilmiştir. Bilimsel açıklamalar ışığında tanım olarak beş duyu organlarımız algıladığımız bir unsurun farklı duyu organlarının algılamasıdır. Örnek verilmesi gerekirse koku alma duyumuzla fark ettiğimiz bir nesnenin konusunu tat veya dil papileri sayesinde hissedilmesidir. Sinestezi hastaları genellikle seslerin koklandığı, renklerin duyulduğu ve şekillerin tadıldığı bir duyu mekanizmasıdır.

Sinestezi Hastalığı
Sinestezi hastalığı kalıtsal bir rahatsızlık olmayıp sonradan kazanılan bir rahatsızlık çeşididir. Çoğunlukla bu rahatsızlıklar geçirilen farklı bir rahatsızlıktan dolayı oluşmaktadır. Bu rahatsızlık ülkemizde nadir olarak görünüyor olsa da bilimsel olarak yapılan araştırmalar neticesinde ortalama 25.000 kişide görülen nadir bir rahatsızlık çeşididir. Bu rahatsızlık eğer sonradan kazanılmış ise bunun en önemli nedeni alınan darbeler ve kimyasal kullanımında beynin temporal lobununda hasar oluşması sonucunda gerçekleşmektedir. Bu hastalığı her hasta aynı dozlarda yaşamaz. Hastadan, hastaya ve rahatsızlığın gören hastanın bilinç altından kaynaklı farklı etkiler ve farklı reaksiyonlar gösterebilmektedir.

Sinestezinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Sinestezi rahatsızlığı genellikle orta yaşlı insanlarda görülmektedir. Ancak küçük yaşlarda sinestezi rahatsızlığına yakalanan bir birey koku, işitme, duyma, dokunma gibi eylemleri farklı duyu organlarıyla gerçekleştirdiği takdirde erken teşhis oldukça önem arz etmektedir. Zaten bu rahatsızlık önceden müdahale edilmezse çocuğun ilerleyen yaşlarında yetişkinlik çağına gelinceye kadar paralel olarak ilerler. Böylelikle dokunma duyusuyla algılanan bir nesne, rüzgar sesiyle burada bulunduğu hissedilerek beyinde görsel oluşmaktadır. Çocuk zamanla bu rahatsızlığın etkisiyle dokunma duyusunu ancak kulak ile sağlar ve ilerleyen yaşlarda ciddi bir problem ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalarda bu rahatsızlık çoğunlukla bireyde bulunan X kromozomundan kaynaklı olarak geliştiği dile getirilmektedir. Bunun temel nedeni ise bu rahatsızlığın kesinlikle babadan, çocuğa geçmediğidir.

Sinestezi ve Beyin İlişkisi
Sinestezi hastalarında gözlemlenen duyular arasındaki karmaşa aslında beynin sol bölgesine ilişkindir. Bir çok sinestezi hastasında gözlemlenen matematik, geometri ve sayısal bilgilerdeki zeka geriliği, beynin sol bölgesinden kaynaklı bir durum olduğunu desteklemektedir. Bir kısım sineztesi hastalarında beynin görsel olarak yarattığı hayali karakterler nedeniyle var olmayan bir durumu varmış gibi hissetmeyi sağlamaktadır. Bunun altında yer alan gerekçe ise beynin temporal lobunda yaratılan hayali karakterlerin oluşmasından kaynaklıdır.

Sinestezideki Başarı
Uzman hekimlerin yapmış olduğu araştırmalar neticesinde sinestezi hastalığının çözümü hala bilimsel olarak açıklanamamıştır. Bu rahatsızlığın çözümü amacıyla bir çok bilimsel araştırmalar yapmasına rağmen kesin olarak bu rahatsızlığın çözümünde yararlı ilaç ve ameliyat tedavileri oluşturmamıştır. Bu rahatsızlığın ilacı olmaması rağmen, bu rahatsızlıkla birlikte gelen güzellikler mevcuttur. Sinestezi hastaları dünyayı ve yaşamı farklı duyular ile algılandığından kaynaklı olarak bir kısım hastalarda farklı yetenek ve yararlı bakış açıları ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca bir çok duayen, sanatçı, bilim insanı bu rahatsızlıktan dolayı müthiş ve devasa eserler ortaya çıkarmışlardır. Bunlardan birini örnek verirsek klasik müzik bestekarlarından Scriabin, sinestezi hastalığından kaynaklı olarak müzik üzerinde güçlü bir yorum oluşturarak tarihe altın harfler ile ismini yazdırmıştır.
Son Güncelleme : 07.01.2021 21:40:16
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. ENES ATAY - 07.01.2021 21:40:16
Sinestezi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sinestezi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Sinestezi"
Çocukken resimlerin kokusunu resme bakarken hissedip sonra geçerken şimdi tekrar aynı şeyi yaşamak normal midir????? İki gündür yine resime baktığım anda iki duyum aynı anda çalışıyor Görürken kokuyu da alıyorum. Bu sinestezi değil peki neeee. Galiba 38 yaşından sonra kafayı yiyorum. Yardımcı olur musunuz
Arzu . 05.07.2018
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021