Rna

Rna

Rna kelimesinin açılımı Ribo nükleik asittir. Rna’lar metabolizmaya üç farklı görevle etki eder. Canlıların her hücresinde meydana gelen tüm hayatsal olaylar ve reaksiyonlar, birer organik molekül olan nükleik asitler sayesinde kontrol edilebilir. Ayrıca bölünebilen ve üreyebilen canlı hücrelerde bu işi nükleik asitler gerçekleştirir. Nükleik asitler, yani Rna’lar ve Dna’lar birlikte yönetici moleküllerin temel yapı birimleridir. Beş karbonlu şekerlerden oluşan nükleik asitlerin farklı yapıda olmalarına sebep olan etken, içerisindeki organik baz moleküllerinin ve şekerlerin farklılığıdır. Hücrelerin en büyük molekülleri olan Dna ve Rna’lar hücrelerin beynidirler.

Rna’lar Nelerden Oluşur?

Nükleotid olarak adlandırılan Dna ve Rna, beş karbonlu şeker (pentoz), azotlu organik baz ve fosforik asitten oluşur.

Rna ise içeriğinde şeker olarak ribozu, fosforik asiti, organik bazlardan da pürinleri ve primidinlerden sitozin ve urasili taşır. Fosforik asit tüm nükleotidlerde vardır.

Dna ve Rna’ları birbirinden ayıran en çarpıcı özellik organik baz moleküllerinin birden fazla çeşidinin olmasıdır. Rna bir nükleotid zincirinden oluşurken, Dna’lar iki nükleotidden oluşur.

Rna nın Yapısı ve Çeşitleri Nelerdir?

Yapılarında Dna’dan farklı olarak riboz ve urasil bulunan Rna, kendisini eşleyemez. Üç çeşit Rna vardır. Bu da üç farklı görevin yapılmasını sağlar. Rna’ların, Dna şifrelerine göre sentezine yazılım (transkripsiyon) denir. Bu yazılım esnasında Rna nükleotidleri birbirlerine Rna polimeraz enzimiyle bağlanır. Sadece adenin karşısına urasil bağlanır. Rna kendi içindeki görev dağılımına göre üç kısma ayrılır, bunlar;

 • mRna (elçi Rna)
 • tRna (taşıyıcı Rna)
 • rRna (ribozomal Rna)
 • Elçi Rna’lar sentezlenecek olan proteinin şifresini Dna’dan alarak ribozoma getirir. Bu şekilde aktifleşen ribozom birimlerine, her seferinde tek protein için tek mRna molekülü sentezler. Ancak aynı türden protein sentezlenecekse aynı mRna birçok kez kullanılır. Düz zincir biçimli mRna, yeterli derecede protein sentezlenince yıkılır. Dna’nın anlamlı zincirinden mRna nın sentezlenmesi sırasında geçici hidrojen bağı oluşur.

  Taşıyıcı Rna’lar protein sentezi sırasında, stoplazmadaki amino asitleri bağlayarak ribozomlara taşır. Her tRna çeşidi bir çeşit amino asiti taşır. Proteinlerin yapısında 20 çeşit amino asit olduğu için en az 20 çeşitte tRna vardır.

  tRna (kodonları) şifre kelimeleri mRna kodonları ile uyumlu olmak zorundadır. Sitoplazmada bulunan amino asitlerin ribozmlara taşınmasını sağlayan tRna2larda hidrojen bağları bulunur. Canlılarda 64 çeşit şifre kelimesi (kodon) bulunur. Bu şifre kelimelerin üç çeşidi amino asiti şifrelemez bu sebeple karşı şifresi (antikodonu) yoktur. Bu sebeple canlılarda en az 61 çeşit tRna bulunabilir.

  Her tRna bir amio asidi taşıdığına göre ve 20 çeşit amino asit bulunduğuna göre kalan 41 çeşit tRna ne işe yarar? Hücrelerde hiçbir madde lüzumsuz ve fazla değildir. Amino asitlerin büyük çoğunluğu birden fazla şifreleyici (kodon) tarafından şifrelenebilir. tRna2lar sulu ortamda iyi çözünür ve hızlı hareket edbilirler.

  Ribozomal Rna’ların özel bir görev ve yapısı yoktur. Proteinlerle birlikte ribozomların yapısını oluştururlar. Hücrelerde yer elen Rna için en belirgin özellik, en kalabalık olanlarının rRna’lar olmasıdır.

  Son Güncelleme : 23.02.2021 21:45:27
  Rna ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

  Rna Yorumları

  şifre Kırmızı sayı

  0 Yorum Yapılmış "Rna"

  Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
  Fotosentez Denklemi
  Fotosentez Denklemi
  Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
  Amitoz
  Amitoz
  Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
  Katalaz
  Katalaz
  Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
  Ötanazi
  Ötanazi
  Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
  Arkebakteriler
  Arkebakteriler
  Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
  Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
  Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
  Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
  Alpin Çayır
  Alpin Çayır
  Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
  Calvin Döngüsü
  Calvin Döngüsü
  Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
  Plazmid
  Plazmid
  Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
  Mikrofilament
  Mikrofilament
  Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
  Virüs Hastalıkları
  Virüs Hastalıkları
  Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
  Peptidoglikan
  Peptidoglikan
  Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

   

  Fotosentez Denklemi
  Amitoz
  Katalaz
  Ötanazi
  Arkebakteriler
  Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
  Alpin Çayır
  Calvin Döngüsü
  Plazmid
  Mikrofilament
  Virüs Hastalıkları
  Peptidoglikan
  Rekombinant Dna
  Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
  Plasenta
  Komünite
  Maya Mantarı
  Küf Mantarı
  Bitki Islahı
  Çiçeksiz Bitkiler
  Dna Ligaz
  Aerob Bakteriler
  Aktif Taşıma
  Penisilin
  Fosfor Döngüsü
  Algler
  Hidrokarbonlar
  Melanin
  Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
  Asit Çeşitleri
  Popüler İçerik
  Rekombinant Dna
  Rekombinant Dna
  Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
  Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
  Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
  Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
  Plasenta
  Plasenta
  Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
  Komünite
  Komünite
  Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
  Maya Mantarı
  Maya Mantarı
  Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
  Küf Mantarı
  Küf Mantarı
  Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
  Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
  Fotosentez Denklemi
  Amitoz
  Katalaz
  Ötanazi
  Arkebakteriler
  Gizlilik Politikası
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Son Forum Konuları
  Yardım Sayfaları
  Gizlilik Politikası
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
  Ağustos - 2022