Psikofizik

Psikofizik

Psikofizik: Birtakım fiziksel uyarıların insanda oluşturduğu sinirsel etkiyi araştıran psikolojik bir bilim dalıdır. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında ortaya atılmış bu bilim dalı ile etki ve duygu olaylarını tam olarak incelemeye çalışılmıştır. Ruhi bir olayla fiziki bir olay arasındaki münasebeti deneysiz olarak inceleyen bu bilim dalı çoğu kez tartışma konusu olmuştur. Her ne kadar tartışma konusu olsa da beden ve ruh sorunlarının kavranması ve çözüme ulaşılması açısından psikofizik bilim dalı oldukça önem taşımaktadır. Aynı zamanda psikofizik Hiçbir deneye dayanmadan sadece kavramsal sistemle kabul edilen yöntemlerin geneline verilen isimdir. Psikofizikte geleneksel üç yöntem kullanılmaktadır. Ayarlama yöntemi, sınırlar yöntemi ve sabit uyaran yöntemi.

Klasik psikofizik yöntemleri
  • Sabit uyaran yöntemi. Fiziksel veya ruhsal olayların artarak yada azalarak uyaranların yerine, kesin ve sabittir. Bu yöntemde bir sonraki uyaran düzeyini tahmin etmek mümkün değildir. Bu güzden alışılmış ve beklenmekte olan hatalar azaltılmıştır. Sabit ve kesin uyarılar algılanabilsin veya algılanmakta güçlük çekilsin denekler mutlak değer için bildirilir. Friedrich Hegelmaier, Kağıt sabit uyarıcı yöntemini tamamlamıştır. Bu yöntem sayesinde psikometrik fonksiyonların tam örneklenmesi sağlanmaktadır. Fakat birçok koşullar iç içe geçtiğinde birden fazla çalışmalara neden olabilir.
  • Sınırlar yöntemi. Fiziksel veya ruhsal olayların artan uyaranların bazı özellikleri düşük seviyede başlamaktadır. Ardından farkında olunan bu seviye katılımcıların raporları kadar artar. Deneyde tespit edilen sesin minimum olduğu test ediliyorsa ses çok az algılanmaya başlar ve giderek yükselir. Sınırlar yönteminin azalanın da ise test bu test çevrilir. Ger iki durumda da yapılan testte eşik sadece tespit edilen uyaranlarda uyaranların özellik seviyesi olarak kabul edilir.
  • Ayarlama yöntemi. Deneyin Uyaran seviyesini kontrol etmek ister. Arka plan gürültüsünü zar zor algılar ve değiştirmeyi söyler Yada diğer uyaranın seviyesi gibi algılar. Bu ortalama hataların yöntemi olarak bilinir. Bu yöntem sayesinde gözlemci standart olandan belirgin şekilde daha yüksek yada daha düşük bir değişken ile kontrol eder. İki özellik tarafından tatmin edilene kadar değiştirir. Değişken ve standart uyarılar arasındaki fark her ayarlamadan sonra kayda değer bir seri için dolaştırırmış bir takım hataları kaydeder. Yöntemin sonunda hassasiyet ölçüsü olarak alınan verilmiş ortalama hatayı hesaplar.
Psikofizik Kendisine bağlanan umutları gerçekleştirmemiş ve yerine getirmemiş bir bilim dalıdır. Çünkü insanın iç hayatı yanı ruhu hiç bir zaman ölçülememişdir. Ancak yaşanmışlıklar ve tecrübeler sayesinde bir takım tahminler yürütülmüştür. Ancak insan psikolojisi hakkında yapılan bir takım bilimsel deneyler sayesinde Beden ve ruh arasındaki sinirsel etki çözümlenebilmiştir.
Son Güncelleme : 06.04.2021 18:15:12
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Fidan Yıldırım - 06.04.2021 18:15:12
Psikofizik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Psikofizik Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Psikofizik"
Merhaba arkadaşlar. Ben fizik ve psikiyatri üzerine kendi çapımda araştırma yapıyorum. İzlediğim bir film buna etken oldu aslında. Travma sonucu hayaller gören bir adamın hikayesi. Bende Psikofizik kavramını duydum. Acaba bu konuda biraz bilgi yazarmısınız. Bir fikir olacak kadar. Şimdiden teşekkür ederim.
Görkem . 04.11.2018 07:37:14
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021