Protista Alemi

Protista Alemi

Protista Alemi; Canlılar dünyasının heterojen (Dışbeslenen) bir grubudur. Tek hücreli ve çok hücreli Zarla çevrili gerçek çekirdeği bulunan varlıklardan oluşur. Ferdi olarak, koloni halinde, serbest veya asalak olarak yaşayan biçimleri bulunmaktadır. Tatlı suda yaşayan tek hücreliler-de kasılabilir vaküol (boşaltım kofulu) bulunur.

Kök Bacaklılar; hareket etmesini ve Besin alma ihtiyacını, yalancı ayak denilen göze uzantıları (stizol) ile sağlanır. Kamçılılar-a ve kirpikliler-e göre daha az zarla çevrili, özelleşmiş hücre taşırlar. Kök bacaklılar ve delikliler (Foraminifera), ışınlılar (Radiolaria) gibi çeşitleri vardır. Tatlı sularda yaşarlar. Bu canlılar yalancı ayaklarıyla besini hücre içine aldığı anda itibaren besin plazmalarında oluşan ve içi hücre suyu ile dolu olan boşluklar (koful) meydana getirirler. Besin kofulu içindeki besinler hücre içinde sindirilerek kullanılırlar. Genelde canlıların kalın bağırsağında yaşamaktadır. İnsanda amipli dizanteri adı verilen bir hastalığa sebep olduğu görülmüştür.

Kamçılılar (Amipler); Tek hücrelilerdirler. Yapının ön kısmında hareketi sağlayan bir ya da birkaç kamçı bulunur. Bazıları kloroplast bulundurduğu için ototrof-tur. Çoğalmaları uzun iki eşit parçaya bölen çizgi boyunca bölünme şeklindedir yani eşeysiz ürerler. Omurgalı hayvanların kanında kan asalağı olarak yaşayan tripanozomalardır. En çok bilinen kamçılı örnekleri ise Öglena ve Trypanosoma’dır. Emici bir sinek olan çeçe sineği ile diğer canlılara taşınırlar. Özellikle insanlarda uyku hastalığına neden olurlar. Öglena tatlı sularda yaşar ve taşıdığı karmaşık yapılı kromoplast sayesinde fotosentez yaparlar. Bu açıdan bitki hücresine benzerler. Hareket etme biçimi ise organizmalara ait bir özelliktedir.

Sporlular; Bu canlılarda hareket etmek için özgün bir yapı yoktur. Omurgalı ve omurgasız hayvanların vücutlarında asalak olarak yaşarlar. Besin kofulları ve kasılabilen kofulları bulunmaz. Üremelerinde eşeysiz ve eşeyli üreme birbirini takip eder. Bu sporların en bilinen hastalık nedeni ise plazmodyum ile insanda sıtmaya sebep olmasıdır.

Su yosunları (Algler); Tuzlu ve tatlı sularda veya nemli yerlerde yaşayan çekirdekli canlılardır. İçeriğinde Kloroplast bulunduğu için fotosentez yaparak kendi besinlerini kendileri üretirler. Suda yaşayan dışbeslenen canlıların oksijen ve besin kaynağıdırlar. Çekirdeği etrafında zarı bulunan tek hücreli ve çok hücrelidirler. Gerçek kök, yaprak, gövde, gibi organları ve iletim demetleri bulunmaz. Bu grubun en önemli örnekleri, altın renkli (sarı), yeşil, esmer ve kırmızı alglerdir.

Kirpikliler (Silliler); Hücre yüzeyini kaplamış olan kirpik hareketi sağlar ve dışbeslenen dir. Tatlı suda yaşayan türlerinde kasılabilen koful bulunur. Sitoplazmalarında biri küçük , diğeri büyük iki çekirdek bulunmaktadır. Büyük çekirdek eşeysiz üremeyi ve yapımlama ya da yıkımlama olaylarını kontrol ederken, küçük çekirdek ise eşeyli üremeden sorumludur. Vücutlarında yutak, hücre ağzı ve boşaltım açıklığı (anüs) gibi organlar bulunur. Endodinium, Paramecium ve Vorticella bu grubun bazı örnekleridir

Cıvık Mantarlar; Nemli ve organik ortamlarda yaşarlar. Dışbeslenen canlılardır. Ayrıştırıcı olduklarından madde çevriminde rol oynarlar. Hücre duvarı ve aynı zamanda belirgin bir hücre şekli bulunmayan, çok çekirdekli organizmalardır. Kök bacaklıları taklit ederler. Besinlerini de kök bacaklılar da olduğu gibi yalancı ayaklarıyla karşılarlar. Dictyostellium, Protostellium ve Arcyria bazı cıvık mantar örnekleridir.

Protista alemi yukarıda başlıklar altında verdiğimiz Kök bacaklılar, Kamçılılar, Sporlular, Kirpikliler (Silliler), Su yosunları (Algler) ve cıvık mantarlar şeklindedir.
Son Güncelleme : 25.11.2020 03:40:26
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. ümit kadak - 25.11.2020 03:40:26
Protista Alemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Protista Alemi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Protista Alemi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021