Proteinler

Proteinler

Proteinler, yapılarında karbon, oksijen, hidrojen, karbon ve azot atomları bulunmaktadır. Genellikle kükürt ve fosfor elementlerini de içermektedirler. Proteinler hücredeki en büyük ve en karmaşık yapılı moleküllerin başlarında yer almaktadırlar. Bütün enzimler, bazı ve hücrenin bir çok önemli yapısal maddesi proteinlerden oluşmaktadır. Proteinler aynı zamanda uzun süreli açlıkta da enerji kaynağı olarak da kullanılabilmektedir. Proteinlerin kimyasal yapısına bakacak olursak proteinlerin yapı taşları amino asitlerdir. Her bir amino asitte temel karbon atomuna bir karboksil grubu (COOH) bir amino grubu (NH2) hidrojen atomu ve bir radikal grubu (R) bağlanmış bulunmaktadır. Radikal, değişken grup anlamına gelmektedir. Bilinen 20 çeşit amino asitten her birinin R grubu bir birlerinden farklı olmaktadır. Böylelikle bir birlerinden farklı 20 çeşit amino asit oluşmaktadır. Örneğin R grubu yerine H gelir ise glisin CH 2 OH gelirse de serin adı verilen amino asitler oluşmaktadır. Amino asitler proteinler oluşturmak amacı ile birbirlerine peptit bağları ile bağlanırlar. Bir amino asitteki karboksil grubunun hidroksil i (OH-), diğer amino asitteki amino grubunun hidrojeni (H) ile birleşmektedir. Bu arada bir molekül su açığa çıkar ve peptit bağı oluşmaktadır.

İki amino asit birleşirse oluşan oluşan bileşik dipeptit, üç amino asit birleştiğinde tripeptit, çok sayıda amino asit birleşir ise polipeptit adını almaktadırlar. Proteinler yüzlerce amino asidin aralarından birer molekül su açığa çıkararak birleşmesi sonucu oluşmaktadırlar. Gerektiğinde proteinler hidroliz ile yapı birimleri olan amino asitlerle ayrışabilmektedirler. Hücrede ki protein sentezi denilen olay ise ribozom organelin de gerçekleşmektedir. Protein sentezi sırasında amino asitlerin dizilişlerini DNA belirlemektedir.

Amino asitlerin çeşitli sayısı ve dizilişlerinin farklı olması ise her canlıda protein çeşitlerinin de bir birlerinden farklı olmasına yol açmaktadır. İki tür arasında ki protein benzerliği, onların akrabalık derecesini ortaya koymaktadır. Yakın akraba türleri arasındaki protein benzerliği, uzak olanlardan akrabalık daha fazla olmaktadır. Doku ve organ nakillerinde ki başarısızlık, genellikle protein uyuşmazlığından kaynaklı olmaktadır. Hücrede özel bir protein sentezlenirken o proteinin yapısına katılan tüm amino asit çeşitlerinin yeterli miktarda bulunması gerekmektedir. Bitkiler ihtiyaç duydukları amino asitlerin tümünü sentezleyebilirler. Hayvanlar ise sentezleyemezler. İnsan vücudunda sentezlenemeyen 8 farklı amino asit bulunmaktadır. Bu besinler dışarıdan alınırlar. Proteinler besin olarak alındığı zaman önce sindirim sisteminde hidroliz ile amino asitlere dönüştürülür. Bu amino asitler ise kana geçer ve kan yolu ile tüm dokularına taşınır. Bu şekilde temel amino asit ihtiyacı da karşılanmış olmaktadır. İnsan dokuları daha sonra besinlerle aldığı bu amino asitleri kendine özgü protein sentezlemek amacı ile kullanır.

Proteinin Canlılar İçin Önemi
 • Vücut dokularının onarım ve yapımında kullanılır.
 • Enzim ve hormon gibi yaşamsal olayları düzenleyen moleküllerinin yapısına katılmaktadırlar.
 • Kas, kemik, kıkırdak gibi dokuların yapısına katılmaktadırlar.
 • Kanın pıhtılaşmasında rol oynamaktadırlar.
 • Vücuttaki asit baz dengesinin korunmasında rol oynar. Çünkü proteinleri oluşturan amino asitlerin amino grubu bir baz gibi, karboksil grubu da bir asit gibi davranır. Böylelikle hücrede meydana gelen pH değişimleri tamponlanmış olmaktadır.
 • Alyuvarlardaki hemoglobinin yapısında bulundukları için oksijenin dokulara taşınmasın da görev yapmaktadırlar.
 • Vücutta bağışıklığın korunmasında görev yaparlar. Mikroplara karşı vücudun savunmasını sağlayan antikorlar proteinden yapılmıştır.
 • Albumin ve globulin gibi kan proteinleri kan plazmasının ozmotik basıncını dengelemekte rol oynar.
 • Kasların kasılmasında görev alırlar.
 • Hücre zarının yapısına katılırlar ve madde geçişlerinde görev alırlar.
 • Uzun süreli açlık durumlarında enerji kaynağı olarak kullanılmaktadırlar.
Protein yetersizliğinde ortaya çıkan durumlar ise;
 • Büyüme yavaşlayıp zamanla durmaktadır.
 • Zihinsel gelişim geriler.
 • Vücutta su toplanıp ödem oluşur.
 • Bağışıklık sistemi zayıflar ve çöker.
 • Alyuvar yapımında bozukluklar ortaya çıkmaktadır.
 • Oluşan yaralar geç iyileşmektedir.
 • Karaciğerde işlevsel bozukluklar ortaya çıkar ve siroz hastalığı çok daha fazla görülür.
Son Güncelleme : 11.03.2021 15:27:45
Proteinler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Proteinler Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Proteinler"
Spora yeni başladım. Kilo alma konusunda sıkıntı yaşıyorum. Spor eğitmenim protein ağırlıklı gıdalara ağırlık vermemi istiyor. Ancak hiç iştahım yok. Üstelik spordan sonra canım hep tatlı gıdalar çekiyor. Bu şekilde beslenmem kilo almamı sağlar ancak sağlığımı olumsuz etkiliyor. Bu konuda kilo almamı kolaylaştıracak hangi proteinli gıdaları önerirsiniz?
Sadi . 30.09.2018 18:34:11
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022