Protein Çeşitleri

Protein Çeşitleri

Protein Çeşitleri, Protein, Yunanca da proteios kelimesinden türetilmiş olup en önemli ya da en önde yer alırım manasındadır. Amino asitlerin belirli türde, belirli sayıda ve muayyen diziliş sırasında karakteristik düz zincirde birbirlerine kovalent bağlanmasıyla oluşmuş polipeptitlerdir. Kısaca proteinler bir veya birden çok polipeptit zincirden oluşmuş polimerlerdir. Amino asitlerin polimerleridirler. Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür oksijen ve karbon şeklinde kimyasal yollarla daha yalın özdeklere bozunamayan, amino asit bileşiminden oluşmuş et, süt yumurta akı gibi yiyeceklerde bulunan, karmaşık yapılı doğal maddeye denir. Proteinler hücrelerdeki bütün biyolojik olayların esasını teşkil eder. Hücreler içerisinde gerçekleşen olaylar, yüz binlerce farklı proteinin kendilerine verilmiş olan görevleri yerine getirmeleri ile gerçekleşir.

Protein Çeşitleri; Bileşim ve çözünürlükleri ne göre proteinler, üç ana grupta değerlendirirler.
  • Basit proteinler
  • Bileşik proteinler
  • Türev proteinler olarak
Basit Proteinler, Albüminler; Hayvansal ve bitkisel organizmalarında yaygın halde bulunurlar. Albüminler saf suda ve seyreltik tuz solüsyonlarından erirler. İnsan serumunda bulunan albümine serum albumin, yumurtada bulunan albümine ovalbumin, kasta bulunan albümine miyojen, sütte bulunan iselaktalbumin denmektedir. Suda çözünmezler, seyreltik, nötral tuz çözeltilerin de çözünürler. Yumurtada ovalbumin, insan serumunda serum globülin halini alır ya da bulunurlar.

Gluteinler; Bitkisel proteinlerdir. Patates, soya, bezelye, mercimek ve buğdayda bulunur. Buğdayda bulunana gliadin denir.

Provitaminler; hayvansal proteinlerdir. Yumurta, süt, et, sakatat, tavuk eti ve balık ta bulunur, balık spermasında daha yoğundur.

Histonlar; Bazik özelliktedirler. Nükleik asitlerde nükleon proteinleri oluştururlar.

Sklero Proteinler; İnsan ve hayvan organizmasının proteinleridir. Kollajen, elastin ve keratin başlıca sklero proteinlerdir.

Bileşik Proteinler, Gliko proteinler ve Muko proteinler; Gliko proteinler %4'ten daha az karbonhidrat içerirler. Örnek, fibrinojen gibi muko proteinler %4'den daha fazla karbonhidrat içeren proteinlerdir. PHeparin, hiyalüronik asit, kodroidin sülfatlar, kan grubu maddeleri, örnek olarak ta gösterilebilir.

Lipo proteinler; Proteinlerin lipitlerde yaptıkları bileşiklerdir. Serumun lipit içerdiği halde berrak kalması, bu lipitlerden hepsinin değilse de çoğu proteinler, lipo protein halinde belirmiş olmalarından ileri gelir. Kan serumundaki lipo proteinler, dansitelerine göre şilomikronlar, üç şekilde sınıflandırılırlar bunlar çok düşük, düşük ve yüksek dansiteli lipo proteinlerdir. Lipo proteinler elektroferozde ayrılmalarına göre ise a ve a lipo proteinler diye iki sınıfa ayrılır.

Metallo Proteinler; Bunlar demir, mangan, kobalt, magnezyum, çinko, bakır gibi metal iyonlar içeren proteinlerdir. Hemoglobin, feritin ve miyoglobin örnek verilebilir.

Fosfor Proteinler; Fosforik asit ihtiva eden proteinlerdir. Sütte kazein, yumurta sarısında vitelin olarak bulunur.

Kromo Proteinler; Kan proteinlerinin çeşitli pigmentlerinde oluşturdukları bileşiklerdir. Billurin ve safra pigmentleri buna örnek gösterilebilir.

Nüleo Proteinler; Daha çok hücrenin nukleus, mitokondri ve mikrozom kısımlarında bulunur. Prostetik grup olarak nükleik asit içerir.

Türev proteinler; Bileşik veya basit proteinlerin fiziksel ya da kimyasal değişikliklere uğramalarıyla meydana gelirler. Bunlara denatüre ve koagüle proteinler örnek gösterilebilir.
Son Güncelleme : 22.01.2021 05:08:13
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. ümit kadak - 22.01.2021 05:08:13
Protein Çeşitleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Protein Çeşitleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Protein Çeşitleri"
sürekl ispor salonuna gidiyorum ve doğal proteinlerle beslenmeye çalışıyorum. Doğal protein bulunan birçok besini tüketiyorum ama bana tüketmem için daha çok proteinli besinler lazım. Bu konuda yardımcı olur musunuz?
Acunalp . 29.09.2018 03:37:46
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021