Prokaryot Ve Ökaryot Hücre

Prokaryot Ve Ökaryot Hücre

Prokaryot ve ökaryot hücre, canlıları sınıflara ayırırken temelde hücre yapıları göz önüne alınmaktadır. Bunun için canlılar 2 üst aleme ayrılır. Şunlar kolay ilkel canlıların bulunduğu prokaryotlar ve ileri yapılı canlıların bulunduğu ökaryotlardır. Yapısal farklılıkları bakımından 2 basit hücre tipi yer alır. Biri bakterilerde rastlanan daha kolay hücre tipi, ötekisi ise diğer tüm hücrelerde rastlanan daha karma karışık hücre tipidir. Bu farklılığa dayanılarak canlılar prokaryot ve ökaryot hücreler olmak amacıyla 2 basit gruba ayrılır.

Prokaryot hücreler: Belli bir çekirdekleri olmayan, kalıtım maddesi sitoplazmada dağınık yer alan basit hücrelerdir. Bunların zarları organelleri yoktur. Yalnızca ribozom organeli içermektedirler. Kimisi sitoplazma içinde klorofil pigmentleri veya hücre zarından meydana gelen mezozomlar olabilir. Örneğin; bakteriler ve mavi ve yeşil algler prokaryot hücre yapısına sahip canlılardır.

Ökaryot hücreler: Belli bir çekirdek yapısına sahiptirler. Çekirdek içerisinde DNA, RNA, özel çekirdek sıvısı ve çekirdekçik benzeri yapılar yer alır. Zarlı ve zarsız organellere sahiplerdir. Örneğin; birey, hayvan, nebat, mantar ve protista benzeri canlıların hücreleri ökaryot hücre yapısına sahiptir.
Prokaryot ve ökaryot hücreler arasındaki farklar
Elektron mikroskobunun geliştirilmesiyle beraber, biyologlar hücre yapıları analiz imkanı buldular. Bu araştırmalar nihayetinde canlılar aleminde 2 basit hücre tipi meydana geldiği meydana çıktı. Prokaryotik ve ökaryotik hücre yapısal olarak daha kolay olan prokaryotik hücre yapısı yalnızca bakterilerde yer alır. Diğer tüm organizmalar başka bir deyişle protista, fungi (mantarlar), bitkiler ve hayvanlar, daha karma karışık olan ökaryotik hücre yapısına sahiptir.

Prokaryot ve Ökaryot Hücre İncelenmesi
 • Prokaryot hücreler: Çekirdek zarı ve zarlı organeli mevcut olmayan hücrelere prokaryot hücreler denir. Kalıtım maddeleri sitoplazmaya yayılmış olarak yer alır. Sözgelişi, bakteriler ve mavi yeşil algler.
 • Ökaryot hücreler: Prokaryot hücrelerden fazladan fazla evrimleşmiş hücrelerdir. Kalıtım materyalleri zarla çevrilmiş çekirdek içerisinde yer alır ve zarlı organel taşırlar. Protista, fungi (mantarlar), nebatlar ve hayvanlar alemleri ökaryot hücre yapılı canlılardan meydana gelmiştir.
Prokaryot ve Ökaryot Hücrelerin Ortak Özellikleri

Bu nitelikleri kısacası şu biçimde sıralayabiliriz:
 • Hücre zarlarının alternatif yapıda olması
 • Her 2 hücre tipinde de kalıtım maddesinin DNA olması
 • Protein sentez mekanizmalarının ve ribozomlarının alternatif olması
 • Glikoliz benzeri birtakım tepkimelerin her 2 hücre tipinde de partner olarak görülmesi
 • Fotosentetik canlılarda fotosentez tepkimelerinin alternatif olması
 • Zar proteinlerini sentezleme ve hücre zarına yerleştirmede kullanılan mekanizmanın benzerliği
Ökaryot hücrelerde bulunduğu takdirde prokaryot hücrelerde gözlenmeyen nitelikleri şu biçimde sıralayabiliriz;
 • Kalıtım materyalinin çekirdek zarıyla boşanmış özel bir kısım olan çekirdek içerisinde yer alması
 • Çekirdek içerisinde yer alan DNA larının protein bir kılıfla çevrili olması
 • Zarsı organellere sahip olmaları
 • Oksijenli solunum yapabilmek amacıyla özelleşmiş mitokondri organeline sahip olmaları
 • Fotosentez için özelleşmiş kloroplast organeline sahiptirler
 • Mikroflament ve mikrotübül yapılarından meydana gelmiştir, karma karışık yapılı hücre iskeletine sahip olmaları
 • Fagositoz ve pinositoz yapabilmek
 • Prokaryotl canlılardan daha karma karışık yapılı kamçı bulundurabilme özelliği.
 • Hücre ayrılması esnasında meydana gelen ve kromozomların terk etmesini imkanı sunan, mikrotübül yapısında olan iğ iplikleri
 • Her özellik için 2 gen transfer özelliği (diploidlik)
 • Mayoz ayrılma ve döllenmeden olan eşeyli eşey özelliği
 • Bazı ökaryotlarda (nebatler) yer alan selüloz yapılı hücre duvarı
Son Güncelleme : 06.03.2021 10:53:34
Prokaryot Ve Ökaryot Hücre ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Prokaryot Ve Ökaryot Hücre Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Prokaryot Ve Ökaryot Hücre"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022