Polimorfizm

Polimorfizm

Polimorfizim; Poli ve morfizmos kelimelerinden oluşan Polimorfizim, Yunanca kökenli bir kelimedir ve ''çok şekillilik'' ya da ''çok biçimlilik'' olarak tanımlanabilir. Canlıları kendileri yapan da DNA dizilimi içinde küçük gen farklılıklardır. Genler, kromozom da denilen çubuk şeklindeki yapılar üzerine dizi dizi yerleşmiş bilgi kodlarıdır. Bu bilgiler üzerindeki küçük değişiklikler kalıcı hale gelir ve genler yoluyla yeni nesillere aktarılmaya başlarsa tür içindeki bu mutasyonel farklılıklar aynı türün farklı bireyleri üzerinde çeşitliliğe yol açar. Fakat polimorfizim mutasyondan farklı olarak türün bireylerinin en az yüzde birinde DNA bölgesinde farklılıklara yol açar. Kişinin hastalığa yakalanma riski, hastalığa verdiği yanıtlar, ilaçlara karşı verilen tepkilerin farklı olmasından türdeki çok çeşitlilik sorumludur. Yani biyolojik olarak denilebilir ki; iki ya da daha fazla fenotipin aynı tür popülasyonunda birlikte görülmesi Polimorfizim olarak tanımlanmıştır. Doğada sıkça rastlanan Polimorfizim nedenleri arasında biyoçeşitlilik, genetik varyasyon, adaptasyon vardır. Binlerce yıl içinde şekillenen polimorfizim tek bir bireydeki değişikliğe indirgenemez. Farklı türlerdeki polimorfizim sıklığı değişken yapıdadır. Aynı tür içindeki erkek ve dişinin birbirinden farklı görünmesi bir Polimorfizim örneği olarak verilebilir ve bu örnek ''Cinsel Polimorfizim'' olarak adlandırılır. .

Çeşitliliğin Polimorfizim olarak adlandırılması içinse aynı zaman diliminde aynı habitat içinde birlikte yer almaları gerekir. Evrimsel süreç içinde türlerin çeşitliliğini sağlayarak değişen çevre şartlarına uyumu sağlayan çok şekillilik adaptasyon sırasında türün devamlılığını kolaylaştırır. Çevresel şartların etkileriyle insanlarda görülen farklı deri renkleri polimorfizim sonucu gerçekleşen çeşitliliklerdendir. Bu deri renkleri türün içindeki topluluk halindeki bireylerin kalıtsal özellikleri arasında yer alan, mutasyon olmayan, binlerce yıllık süreçte çevre şartlarına en uygun şekilde evrimleşmiş tür içi çok biçimliliktir. Deri rengi dışında sadece insan yüzünde bile inanılmaz çeşitlilikte tür içi farklılıkların varlığı sayılabilir.

Bunlar arasındaki ilk akla gelenler; Alın genişliği, şakaklardaki çıkıntılar, kaşın şekli, kalınlığı, uzunluğu; gözün rengi, şekli, büyüklüğü, yuvarlaklığı, gözlerin birbirine olan açısal yakınlığı- uzaklığı; çene şekli, büyüklüğü, dudakların kalınlığı, şekli, dudaklardaki karakteristik açılar; filtrum derinliği (dudaklar ve burun arasındaki çöküntü; burun içi kemik çıkıntısı, burnun kıvrıklığı, büyüklüğü, yüzdeki orantısı; yüzün yuvarlaklığı, kulak büyüklüğü, şekli; saçın rengi, düzlük ya da kıvırcıklığı, sıklığı, dökülmeye yatkınlığı vs.. örnekler çoğaltılabilir.

Genetik olarak tanımlandığı zaman, Polimorfizmi sağlayan temel genetik özellik ''S'' ve ''s'' gibi iki değerin popülasyonda birlikte olması ve bu genotiplerden ''SS'' ''Ss'' gibi varyasyonların çevre şartlarına uygun olarak yeniden şekillenmesidir. Heterezigot avantajı, frekansa bağlı seçilim ve sabitleyici doğal seçilim çok biçimliliği popülasyon içinde koruyan temel evrimsel kavramlar olarak tanımlanmaktadır. Bu temel kavramların eksikliğinde ise polimorfik bireyler süreç içinde kaybolabilir. Polimorfizim yitirilebilir. Yine de türler var olduğu sürece çeşitlilik var olmaya devam edecektir.

Polimorfizimin doğal döngüsü içinde beş ana bileşen gerektiği sayılmaktadır.
  • Tek bir gen ve ya genin bir bölümü içinde DNA fragmentini içeren DNA kalıbı
  • Çeşitlendirilmek istenen türün temel özelliklerini belirleyecek oligonükleotid primeri
  • Taq polimeraz ya da ısıya dayanıklılık gösterebilecek polimeraz enzimi
  • Taq polimerazın DNA kalıbından sentezleyeceği yeni zincir için gerekli olan Deoksiribonükleotid- trifosfatlar (dNTP)
  • DNA polimerazını sağlayacak uygun kimyasal şartlar
Son Güncelleme : 02.03.2021 04:29:29
Polimorfizm ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Polimorfizm Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Polimorfizm"
Merhaba merak ettiğim bir sorun merakımı gidermem için bana yardımcı olurmusunuz mutasyona girdiğimizi nasıl anlarız bu durumda ne yapmamız gerekiyor tekrar eski sağlığımıza kavuşabilirmizyiz bu sorumu cevaplarsanız çok sevinirim iyi günler.
Uzbay . 05.09.2018 14:44:40
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022