Plankton

Plankton

Plankton; dolaşan, gezen ve sürüklenen anlamına gelen Yunanca' da Planktos kelimesinden türemiştir. Plankton çoğul bir ifadedir. Tekil olarak Plankter ve Planktont olarak ifade edilir. Tek hücreli organizmalar olup herhangi bir hareket kabiliyetine sahip değillerdir. Bu kavram, biyolojide ve denizcilik alaninda kullanılmaktadır. Boyutları oldukça küçük olan bu organizmalar sadece mikroskobik ortamlarda görülebilir ve deniz akıntılarıyla hareket ederler. Planktonlar besin ağı ve zincirinin ikinci basamağını oluştururlar.

Planktonlar, özellikle üreme dönemlerinde okyanusların belirli bölgelerinde toplanırlar. Bu üreme dönemleri mevsimlere göre değişkenlik gösterir. Bir araya gelen milyarlarca planktonu çıplak gözle görmek mümkün olmaktadır. Planktolanların 2 çeşit türü bulunmaktadır. Bu türler hayvansal ve bitkisel planktonlardır. Bitkisel planktonlar fitoplanton, hayvansal planktonlar ise zooplankton olarak adlandırılır. Planktonlar; okyanuslar, denizler, çeşitli akarsularda, derelerde ve buzul bölgelerde yaşamsal faaliyetlerini devam ettirirler. Bitkisel planktonlar diğer tüm bitkiler gibi fotosentez yapma özelliğine sahiptirler. Planktonlar gündüz saatlerinde suyun üst tabakalarına çıkarken, geceleri ise daha derinlere yönelme eğilimindedirler. Ayrıca planktonların da diğer canlılar gibi ekosistemde önemli görevleri vardır. Kokkolit adı verilen planktonlarda bunlardan biri. Dimetil ve Sülfür adı verilen kimyasal maddelerin atmosfere salınması görevini üstlenmişlerdir. Atmosferde oksijen ile etkileşime girerek Sülfat meydana gelir. Sülfat, özellikle atmosforde su buharının yoğunlaşmasına önemli derecede katkıda bulunur.

Planktonlar, denizlerde yaşayan birçok canlı için ana besin kaynağıdır. Görevleri son derece önemli olan bu canlı türü ne yazık ki son zamanlarda küresel ısınma nedeniyle, sulardaki Ph değerinin düşmesiyle yaşam alanları daralmıştır. Çünkü, planktonlar sudaki düşük Ph değerinde tek hücreli organizmalar oldukları için yaşayamazlar.

Plankton çeşitli araştırmacılar tarafından ise;
  • Işık durumuna,
  • Topoğrafik durumuna,
  • Şekillerine,
  • Boyutlarına,
  • Dağılış seviyelerine,
  • Biyolojik özelliklerine,
  • Yaşadıkları ortama,
  • Türlerin birey sayılarına göre gruplandırılırlar.
Geçtiğimiz günlerde, Marmara Denizindeki kirliliğin ulaştığı boyut gökyüzünden bile çok net görülebiliyordu. Aşırı kirlilik suyun rengini değiştirmiş durumda. Uzmanlar ise, Kirlenme artışına bağlı olarak, son 15 yılın en büyük plankton patlaması yaşan Marmara'nın ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldığını dile getirmekteler. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Bayram Öztürk, 2000 yılında tüm yıl boyunca 2 kez plankton patlaması yaşanırken, bu durum 2015 yılının ilk 4 ayında toplam 5 kez plankton patlaması yaşandığını ve sulardaki kırmızıya çalan renk değişiminin apaçık göründüğünü dile getirmiştir. Marmara Denizi' ni çevreleyen belediyelerin atıklarını Marmara'ya aktarmaları, alınan tedbirlerin de yetersiz oluşu, böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızın bir göstergesidir. Bu durumun düzeltilmesi için ise ciddi yatırımların yapılması gerekmektedir.
Son Güncelleme : 16.03.2021 17:06:54
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Murat Domrul - 16.03.2021 17:06:54
Plankton ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Plankton Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Plankton"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021