Patoloji

Patoloji

Patoloji, ismi Yunancadan gelen ve halk arasında kabaca; iyi ve kötü tümörü ayıran bölüm olarak bilinir. Patolojinin esas amacı hastalığa bir tanı koymaktır. Bilimsel tanımı, vücuttaki tüm organları ve dokuları inceleyerek başta kanser ve tümör olmak üzere hastalıklara tanı koyan bölümün adıdır. Patoloji, Yunancada pathos teriminden gelmektedir. Patolojinin bir diğer tanımı, hastalıklara yol açan nedenleri inceleyen bilim dalıdır. Patoloji, anatomide öğrenilen bilgilere, hastanın organlarının mikroskop altındaki düzensiz davranışlarını ekleyerek hastalığın daha kolay teşhis edilmesini sağlar. Hekimliğin en zor bölümlerinden biridir ve uzmanlığın dışında iyi bir tecrübe ister. Patoloji alanında uzmanlaşan kimselere patolog denir. Tıpta uzmanlık sınavında patoloji bölümü dalında başarı kazanan doktorlar patolog olmaya hak kazanır. Patoloji uzmanlık alanının süresi 4 yıldır.

Patolojinin tarihçesi,

Patolojinin tarihine bakılacak olursa; ilk çağlardaki insanlar, her hastalığın bir suçu temsil ettiğini ve işlenen suça karşılık tanrının o kişiyi cezalandırması olarak inanılırdı. Bu inanç din adamlarının üstünlüğü ile alakalıydı ve bitkisel tıbbın keşfedilmesiyle tanrı ile hastalıklar arasındaki bağlantıların yanlış olduğu anlaşılmaya başlandı. Orta çağda ise hastalıkların tanısının koyulması yönünde teoriler ortaya atılmış ve sonunda tanrısal bir bağlantısı olmayan hastalık kavramı çıkmıştır.

Patolojide fizik, kimya, anatomi, histoloji ve bakteriyolojide uygulanan yöntemleri kullanır. Kullanılan başka bir yöntem ise otopsidir yani hastaların ölümünden sonra organlarının çıkarılıp incelemeye alınması işlemi. Otopsi işleminin en büyük avantajı, bütün organların çıplak gözle muayenesinin sağlanmasıdır. Ölen kişinin niçin veya hangi sebepten öldüğünü kesin olarak söylenmesini sağlayan bir yöntemdir. Yapılan işlemlerde organlardaki hasar ve sorunlar çıplak gözle her zaman fark edilmeyebilir. Bunun için mikroskop kullanılarak daha detaylı ve kesin veriler elde edilir.

Patolojinin bölümleri;

Patolojik anatomi: Hastalıklara tanı koymak için organ ve dokularda 0,1 mm den büyük olan değişimlerin incelenmesidir.

Deneysel patoloji: Hastalıkların tedavisinde kobay hayvanlarını kullanarak deneysel veriler elde eden araştırma alanıdır

Klinik patoloji: Biyokimyasal ve mikrobiyolojik muayenelerin beraber yapılarak hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde kullanılan bir araştırma alanıdır.

Cerrahi patoloji: Diğer adı biyopsi olan ve hastalıklı olan bölgeden parça alınıp incelemesinin yapıldığı alandır.

Histokimyasal patoloji: Doku ve organların boyama tekniği ile incelenmesidir.

Genel patoloji: Hastalıkların tanısının koyulmasında genel olarak inceleme yapan ve dokularda meydana gelen fonksiyonel bozuklukların incelenmesini sağlayan çalışma alanıdır.

Özel patoloji: Her bölge ayrı ayrı ele alınır ve her sistemin hastalıklarının ayrı ayrı incelendiği alandır.

Patoloji sadece tanı koymak değil, tanının koyulmasından sonraki sürecin de nasıl ilerleyeceği konusunda bize bilgi verir. Patoloji, tıbbın temeli olarak da kabul edilir. Günümüzde hemen hemen bütün hastalıkların kesin teşhisi için patoloji raporu istenmektedir. Ayrıca tedavilerin masrafının karşılanması için hem sosyal güvenlik kurumları hem de özel sigortalar patoloji raporunun düzenlenmesi zorunluluğu vardır. Hastalıkların erken teşhis edilmesi açısından da patoloji alanı büyük bir öneme sahiptir.

Son Güncelleme : 27.11.2020 02:35:54
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Alim Burak AKDAĞ - 27.11.2020 02:35:54
Patoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Patoloji Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Patoloji"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021