Paleontoloji

Paleontoloji

Paleontoloji, Jeolojik dönemlerde yaşamlarını sürdürmüş insan, hayvan ve bitki türlerine ait fosil kalıntılar üzerinde inceleme yapan ve jeolojik çağlarda yaşamış canlı türleri hakkında bilgi edinilebilmesine yardımcı olan bir bilimdir. Bu bilim, fosil bilim veya taşıl bilim olarak da adlandırılabilmektedir. Diğer bir ifade ile soyu tükenmiş olan canlıların fosillerini ve biyolojik yapısını araştıran bir bilim dalıdır. Paleontoloji çalışmaları ilk olarak 19. yüzyılda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu bilim fosilleri kanıt olarak kullanarak dünya yaşamının tarihini belirlemektedir. Toprak altında kalan insan, hayvan ve bitki kalıntılarını inceleyerek geçmiş yaşamların detaylarının ortaya koyulmasına yardımcı olur.

Fosil, koruyucu katmanlar arasında bozulmadan korunmuş halde kalan canlı kalıntıları olarak tanımlanabilmektedir. Fosil sözcüğü Alman doktor ve maden mühendisi olan Georgius Agricola'nın 1546 yılında yayınladığı de Natura Fossilium eserinde topraktan çıkarılan nesne anlamında ilk kez kullanılmıştır. Fosilin gerçek anlamı kazılarda ortaya çıkan cisimler olmakla birlikte günümüzde, şimdiki jeolojik çağın başlangıcından evvel yaşamlarını sürdürüp kayaların arasında kalan tüm hayvan ve bitki kalıntıları fosil olarak kabul edilmektedir.

Geniş anlamda paleontoloji, yalınızca hayvan ve bitki fosillerinin kendilerini değil, bu fosillerin etkilerini ve izlerini araştırmaktadır. En eski kayaların içerisinde çıkarılmış olan grafit ve kireçtaşı gibi yaşamın olduğuna dair dolaylı da olsa kanıtlarla ilgilenen bir bilim dalıdır. Çünkü kireçtaşı ve karbonun organik bir araç bulunmadan kayaların içerisine yerleştirilebileceği düşünülmemektedir.

Bir bilim dalı olarak diğer bilimlerden ayrı olarak kabul edilmesi 19. yüzyılın başlarında olmuştur. 1834'te bu bilim dalına Ducrotay'de Blainville ve Fischer Von Waldheim gibi kişiler tarafından '' Paleontoloji '' olarak adlandırılmıştır. Önceki dönemlerde fosil kalıntılarını açıklamak için tahmini yöntemlere başvuruluyordu. Hatta bazı hurafeler de ortaya çıkmıştır. Bu hurafelere örnek olarak şunu verebiliriz; Johannes Beringer 1726 yıllarında fosilleri Allah tarafından ya da şeytanlardan dolayı insanın imanını sınamak için yeryüzüne yerleştirilen cisimler olarak kabul etmiştir. Hatta Öğrencileri tarafından kendisine şaka yapmak amacı ile kendisi tarafından rahatlıkla bulunabilecek yerlere pişirilmiş kil örnekleri gömülmüştür ve Johannes Beringer bu gömülen killeri fosil olarak öğrencilerine anlatmıştır. Hatta bu durumlardan da önce yani 1500'lü yıllarda Leonardo da Vinci, İtalya'da kanaldan kazılarak çıkarılan ve geçmişte yaşamış olan canlı metabolizmaların kabuklarının kalıntıları olan fosiller dikkatini çekmişti, fakat bu düşünceye iki yüzyıl kadar değer gösterilmemiştir.

Gerçekleştirilen ilk çalışmalarda fosiller, ender bulunan ve merak celbeden cisimler olarak incelenmiştir. Neticede, fosillerin yaşamış olan hayvanlara uygun şekilde tasnif edilebileceği öğrenilmiş oldu. Bu gelişme, İsveçli Carl Von Linne'nin çalışmaları neticesinde meydana gelmiştir. Hatta Carl Von Linne'nin Systema Naturale adlı kitabı ile pek çok kişi fosilin gerçek şeklini öğrenmekte, biyoloji ve paleontolojide modern anlamda tasnif ve terminolojinin temelini oluşturmaktadır.

Çalışma alanı toprak altı olan paleontoloji, 20. yüzyılda bilim dalları arasında yer almıştır. İki alanda gözlem ve araştırma alanı bulmaktadırlar:

  • Botanik Paleontoloji ( Paleofitoloji): Bitkilerin fosillerini araştırarak eski dönemlerde yetiş olan bitkiler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Paleobotanik olarak da adlandırılabilmektedir.
  • Zoolojik Paleontoloji (Paleozooloji): Hayvanların fosillerini inceleyen bir bilim dalıdır. Geçmiş yaşamlarla gelecek hayatlar arasında bağ kurmaya ve bu bağlarla ilgili bilgi vermeye çalışmaktadır.

Paleontoloji ilminin ve bu alanda uzmanlaşmış kişilerin verdiği bilgilere göre tüm canlılar kendi türleri içerisinde değişebilir fakat bu bir canlının farklı bir türe dönüşemediği kesin olarak kabul edilmektedir. Tüm paleontoloji uzmanları ilk devirlerde yaşamış olan canlıların iskelet ve fosillerini araştıranlar, türlerin fosil kalıntılara göre birden bire yeryüzünde oluştuklarını ve aralarında geçişin bulunmadığını açıklamaktadır.

Son Güncelleme : 14.12.2020 12:29:48
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. AYŞE YEŞİLCAN - 14.12.2020 12:29:48
Paleontoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Paleontoloji Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Paleontoloji"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021