Otopsi

Otopsi

Otopsi, ölü üzerinde tanı amaçlı yapılan incelemelere verilen addır. Otopsinin amacı, ölüm nedenini tespit etmek ya da hangi organların ölüme yol açtığını, organları nasıl ve ne düzeyde etkilediğini bulmaktır. Otopsi tıpkı bir hastanın muayene ya da ameliyat edilmesi gibi bir işlemdir. Tek fark incelemenin ölü üzerinde yapılmasıdır.

Otopsi neden yapılır?

Otopsinin genel amacı, hastanın neden ya da nasıl hayatını kaybettiğine dair sorulara yanıt bulmaktır. Otopsiden beklenen vakitsiz gerçekleşen ölümlerden ders almak ve benzer hastaların hayatlarını kurtarabilmektir. Tıp camiasında gerçekleşen gelişmeler sayesinde günümüzde neredeyse her hastalığın tanısı ve tedavisi yapılabilmektedir. Dolayısıyla otopsiden öğrenilecek fazla bilgiye ihtiyaç olmadığı düşünülmektedir. Ancak bu düşüncenin yanlış olduğu pek çok kere kanıtlanmıştır. Gelişmiş ülkelerde bile, otopsinin birçok hastalık üzerinde hasta henüz yaşamını kaybetmeden sorunlar üzerinde bilgi sahibi olmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Ülkemizde gerçekleştirilen otopsilerde hayatını kaybeden hastanın tanısı yapılamamış hastalıklara maruz kaldığı gözlemlenmekte, klinik olarak ek lezyonlar fark edilebilmektedir. Yaşanan hastalığın organlarda yaratmış olduğu değişikliklerle hastanın şikayetleri ve tıbbi bulguların seviyesi arasında çok sıkı bir bağ olmayabilir. Hafif seyreden öksürük ağır bir pnömoninin, çok basit görülen ufak bir karın ağrısı ise iç organ delinmesinin tek belirtisi olarak yaşanabilir. Bu tür hastalarda ölüm gerçekleştiğinde ve otopsi yapılmadığında ölümün neden kaynaklandığı konusunda doktorlar yanıtsız kalabilir. Otopsi işte bu nedenle önemli bir incelemedir.

Hasta yakınları tarafından konu ele alındığında, çok basit şikayetlerden hayatını kaybeden hastaların tanı ve tedavi yönünden ağır bir ihmalin olduğu düşünülebilir. Bu gibi durumlarda otopsi yapılması bu tür kuşkuların giderilmesinde en sağlıklı yollardan biridir. Yenidoğan ve ani bebek ölümlerinde de otopsi ile sorunun neden kaynaklandığı tespit edilebilir.

Otopsi izni

Yaralanma, trafik kazası, zehirlenme tarzında hukuki inceleme gerektiren vakalarda otopsi savcı izni ile yapılır. Savcı isteği bir emir niteliğindedir. Bu vakalarda aile izni gerekmeden otopsi yapılır. Otopsiyi gerçekleştirecek doktorun da görevi ret etmesi mümkün değildir. Ölen şahsın yakınlarının itirazı da bu gibi vakalarda kabul edilmez. Adli otopsiler adli tıp uzmanı ve patologla birlikte yapılır. Patolog ve adli tıp uzmanı olmadığında savcı herhangi bir doktoru görevlendirerek otopsi yaptırabilir.

Ölen şahısta bulaşıcı bir hastalık şüphesi yoksa tıbbi otopsi için anne-baba-kardeş-eş izninin olması gerekir. Organ nakillerinde de aynı süreç işler. Hastalar ölüm nedeniyle üzgün oldukları için otopsi sözü yadırganabilir. Bu nedenle de otopsi ihtiyacı hissedilen hastalarda ölüm gerçekleşmeden yakınlarının otopsiye hazırlanmaları faydalı olur.

Otopsi tekniği

Otopsiler, havalandırması ve aydınlatılması uygun, temizlenmesi kolay olan ameliyathane tarzı odalarda yapılır. Otopsiye dahil olan kişilerin bulaşıcı bir enfeksiyona karşı korunabilmeleri için gerekli önlemleri almaları gerekir. Maske takmak, gözlük takmak ve otopsi anında eldiven kullanmak ve değiştirmek alınabilecek önlemler arasındadır. Otopsi izleyen kişiler de aynı şekilde korunmak için önlem almalıdır.

Otopsiye başlamadan önce gerekli yerlerden gerekli izinlerin alınması ve cesedin doğru kişiye ait olduğundan emin olunmalıdır. Hasta yakınları da herhangi bir yasak söz konusu değilse otopside yer alabilir.

Otopsiye başlamadan önce ölünün dış muayenesi gerçekleştirilir. Ölümün neden gerçekleştiğine ait belirtiler saptanır. Adli olgular için dış muayenede elde edilen bulgular olayın aydınlatılması için önemlidir. Dış muayene göz ve gerekli görüldüğü durumlarda palpasyonla yapılır. Saptanan bulgular teker teker not alınır ve fotoğraflanır.

Otopside kafa, göğüs ve karın bölgesi açılır. Açılan yerlerde bulunan organlar detaylı bir şekilde incelenir ve ayrıntılı inceleme için gerekli olan yerlerden histopatolojik inceleme için numuneler alınır. Otopsi anında koşullara ya da ekibe göre boşluklar teker teker ya da aynı anda açılarak inceleme yapılabilir. Hastalığa ya da hastanın durumuna göre otopside takip edilecek yollar ve ayrıntılar farklı olabilir. Amaç ölü üzerinde mümkün olduğunca fazla bilgiye ulaşmaktır. Otopsi anında radyolojik incelemeler ihtiyaç duyulabilir ve mikrobiyolojik çalışmalar içine numuneler alınabilir, bölgelerin fotoğrafı çekilebilir. Otopsi tamamlandıktan sonra ceset üzerinde açılan boşluklar tekrar kapatılır. Atılan dikişler cerrahilerde kullanılan dikişlerden daha kaba olsa da cesedin vücut ve yüz yapısında bozukluk oluşturmaz.

Bebeklerde gerçekleştirilen otopsilerde erken doğum ya da ani bebek ölümleri araştırılır. Bebeklerde yapılan otopside anne ya da babadan genetik olarak geçişi olan bir bozukluğun varlığı ve ölümün bu bozukluğu dayalı olup olmadığı araştırılır. Özellikle akraba evliliklerinde anne-baba ne kadar sağlıklı görünse de bozuk genlerle karşılaşmak mümkündür. Bebek anne ya da babasında bu bozuk genlerden alırsa hastalık söz konusu olabilir. Ayrıca ölüm genetik dışı belirlenemeyen bir enfeksiyon ya da kan uyuşmazlığına bağlı olarak da gerçekleşebilir. Bu tür durumlar için otopsi oldukça önemlidir. Daha sonraki doğumlar için gerekli önlemler alınabilir. Bebek üzerinde gerçekleştirilen otopsi anne-baba izniyle yapılır. Bebeklerde göğüs ve karın organlarının tümü aynı anda çıkarılabilmektedir. Bu sayede organların birbiriyle ilişkisi detaylı bir şekilde incelenerek değerlendirme yapmak daha kolay olur.

Son Güncelleme : 27.12.2020 02:29:38
Otopsi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Otopsi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Otopsi"
Merhaba geçen hafta komşum insaatta çalışırken 13. kattan düşüp ölmüş. Otopsisini yapmışlar ama ben bir şey anlamadım. Ailesi istemiyormuş otopsi yapılmasını ama savcılık kararıyla otopsisini yapmışlar. Bu hukuki bir şey mi? Yoksa savcı kararıyla yapılıyor mu?Ailesi dava açıp para alabilir mi?Ayrıca ailesi çalıştığı inşaat firmasına dava açsa para alabilir mi?
Berre . 30.09.2018 16:10:30
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022