Ötenazi

Ötenazi

Ötenazi, Bir kişinin veya bir hayvanın yaşadıkları hayatın dayanılamayacak durumlarda olması ve algılanması, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yapılarak yüksek dozlarda ilaç vererek veya kişinin yaşam destek ünitesinde iken bu üniteden ayırarak yaşamını kendi isteği ile sonlandırılmasına Ötenazi denir. Ötenazi yani yaşamı sonlandırma uygulaması bu belirttiğimiz üç uygulama dışında da farklı formlarda gerçekleştirilebilir. bunlara örnek olarak pasif ötenazi gösterilebilir. Buda kişinin tedavi edilebilecek ama ölümcül bir bulaşıcı hastalığın tedavisinin edilmeyerek kişinin pasif olarak ölümüne yol açması da ilave edilebilir. Pasif ötenazi; genellikle birçok ülkede farklı koşullar altında uygulamalara tabidir. Aktif ötenazi ise çoğu ülkede yasak olan bir ötenazi çeşididir. Genelikle ötenazi başlığı adı altında tartışılan hekim destekli intihar genel anlamda yasa dışı olmakla beraber ABD'nin Washington, Oregon, Vermond ve Montana eyaletlerinde yasal olarak uygulanmaktadır. Aktif ötenazi, olarak bilinen ötenazi ise ülkemizde tamamen yasa dışı olan bir uygulamadır. Türkiye'de yapılacak olan aktif ötenazi durumları birici derecede cinayet sayılır ve ağırlaştırılmış müebbet cezası uygulanır. Bazı ülkelerde bizim ülkemizle beraber yasal olmasa da bizdeki gibi ağır cezalar verilmez. Tam tersine ötenazi faili cezaya çarptırılmadan işleme alınır.

Hekimler tarafından uygulanan ötenazi tarihçesi

Özellikle antik roma ve antik Yunanlar da bu tür ölümcül bulaşıcı hastalıklara maruz kalan kişilerin iyileşme şansı olmadığından hekimin bir şey yapamayacağı kesinleşen kişilerde tedaviye devam etmek hekimin kendisine utanç ve başarısızlık olarak kazandıracağından dolayı bu tip hastayı iyileştirmeye çalışılması yanlış kanılar doğursa da hekimler için diğer taraftan da hipokrat yemininde açıkça belirtilen hekimin hastaya hasta arzu ettiği takdirde ölümcül ilaç vermesi veya tavsiye etmesi yasaktır ve hoş karşılanmaz. Bununla beraber antik çağın ünlü filozofları olarak bilinen Aristo, Eflatın ve Zeno kentin yaşam kaynaklarını tüketen ve tedavisi olmayan hastalıklara sahip kişilerin kendi istekleri doğrultusunda yetişkin olan hastalara gönüllü yaşamların feragat etmeleri bakımsızlıktan ölmelerinden iyi diyerek ifade ettikleri durumlarda pasif ötenazinini doğru olduğunu savunmuştur.

Tarihe bakıldığında halen tartışmalara konu olan ötenazi günümüzde ikiye ayrılır. Ötenazi yanlıları ve ötenazi karşıtları olarak, birçok farklı argümanlar bu iki karşıt olgu hakkında halen tartışmaya ve sorgulamaya devam etmektedir. Ötenazi dünya çapında kabul edilmiş yasal bir uygulamakla olmakla beraber bazı ülke ve eyaletlerde yasaldır. Bu ülkeler arasında ABD'nin Teksas eyaletleri, Belçika ve Hollanda vardır. Bununla beraber bu bahsettiğimiz ülkelerde ötenazinin uygulanması için uyulması gereken belirli şartlar ve prosedürler vardır. Özellikle bu ülkelerde pasif ötenazi, aktif ötenaziye oranla daha yaygın ve kullanılan bir ötenazidir.

İslam dininde ötanazi yeri

İslama göre özellikle insan Allah tarafından yaratılmış bir canlı olduğu için hayat ona Allah tarafından bahşedilmiş bu sebepten ötürüdür. O nedenle de İslamda kişinin kendi canını yok etme hakkı yoktur. Bu hak ancak Allah'a aittir. Bu açıklamadan hareketle İslam dininde ötenazinin de, intiharında yeri asla yoktur. Bu tür durumlarda canı alan kişi katil olarak adledilir. Ayrıca olası ciddi ölümcül hastalıklara da sahip olsa yaşamın sürdürebileceği her türlü tedavinin uygulanması da şarttır. Yani bireyin bilerek ve isteyerek ölüme terk edilmesi kesinle yasaktır. Bunların dışında insanoğlunun yaşamından vazgeçerek Allah'tan ölümü de dilemesi İslamda hoş karşılanmayan bir davranıştır.

Ötazide belirtildiği gibi iki çeşit ötenazi çeşidi vardır. bunlar aktif ötenazi ve pasif ötenazidir. aktif ötenazi direk uygulanan bir uygulamadır. Pasif ötenazi ise dolaylı bir uygulama ile yapılan bir uygulamadır. Yani hasta yaşam ünitesine bağlı ise veya tedaviye cevap vermeyen durumda ise makinenin kısmi veya geçici olarak kapatılmasıdır. Yaşam ünitesine bağlı kişilere kısmı veya geçici tedavi için verilen ilaçlar kesilerek ağrıyı dindiren ilaçların verilmesi ile hastanın yaşamının sonlandırılmasına pasif ötenazi denir.

Pasif ve aktif ötenazi de amaç ve sonuç aynı olmakla beraber uygulama ve içerik bakımından yani prosedür açısından farklı yasal durumlara sahip olan iki farklı yöntemidir. Bugün dünyada pasif ötenazi aktif ötenaziye oranla daha iyi karşılanan bir uygulamadır.
Son Güncelleme : 29.11.2020 21:33:46
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. perihan ateş - 29.11.2020 21:33:46
Ötenazi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Ötenazi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Ötenazi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021