Os Frontale

Os Frontale

Os Frontale: Kafanın ön taraftaki kısmını oluşturan Os Frontalenin anlamı alın kemiğidir. Os Frontale yani Türkçe ismi ile alın kemiği, hem kafa boşluğu yani cavum cranii denilen yerin ön bölümünün tamamına yakınını hem de göz çukurunun üstte kalan kesimini oluşturmaktadır. Alın kemiğinin dikey sedef parça ve göz çukuru burun parçası olmak üzere toplam iki adet parçası vardır. Bu parçaların özellikleri aşağıda belirtilmektedir.

Sedef Parçası (Pars Sguama Frontalis)

Alın kemiğinin iki ana parçasından biri olan sedef parçası iki adet yüzü ve iki adet de kenardan oluşmaktadır. Sedef parçasının yüzleri facies interna yani iç yüz ve facies externa yani dış yüzler olmaktadır.

  • Sedef Parçasının İç Yüzü (Facies İnterna): Sedef parçasının iç yüzü kafa içine bakmaktadır ve çukurca bir yapıya sahiptir. Orta çizgide yukarı kısımdan aşağı kısma doğru bir oluk uzanmaktadır ve bu oluğun ardından ibiğe benzer bir çıkıntı bulunmaktadır. Bunun alt kısmında ise yetişkin kişilerde kör olan bir delik bulunmaktadır. Yetişkin olmayan kişilerde bu delik genel olarak baş boşluğu ile burun boşluğunu birleştirme görevi görmektedir. Orta çizginin yan taraflarında ise düzenli olmayan bir takım çukurcuklar mevcuttur.
  • Sedef Parçasının Dış Yüzü (Facies Externa): Dış yüzeyi tümsektir ve orta çizginin iki yan kısmında da belirgin olarak, ismine tuber frontalene denilen birer adet kabarıklık mevcuttur. Bunun hemen alt kısmında çizgi şeklinde ve açıklığı aşağı doğru olan kaş kemeri mevcuttur. İki kaş kemerinin ortasında, hafif kabarık olan düz bir kısım bulunmaktadır. Dış yüzün devamında ise burun parçası mevcuttur. Yüz yan kısımlarda keskin bir kenar olan orbita üst kenarına dek uzanmaktadır ve bu kenar göz çukurunun taban kısmının yukarı kenarını yapmaktadır. Bu kenarın iç kısmında incisura Frontalis isminde bir çentik mevcuttur. Mevcut olan bu çentiğin dış yüzeyinin yan tarafında da incisura supraorbitalis isimli farklı bir çentik mevcuttur. Orbitanın üstteki kenar kısmının üstteki dış köşe kısmından başlayıp yukarı ve arka tarafa doğru giden linea temporalis inferior isimli bir çizgi mevcuttur. Bu çizginin öndeki ve alttaki kısımları bir araya gelerek elmacık çıkıntısı denilen yere ulaşmaktadır. Bu çizginin alt kısmında yer alan üçgen şekilli kemik parçasının ismi alın kemiği şakak yüzüdür.
  • Sedef Parçasının Kenar Kısımları: Sedef parçasının üst kenar kısmına margo coronalis adı verilmektedir. Üst kenar iç ve dış yüzlerin ortasında bulunmaktadır ve şekli yarım aya benzemektedir. Üst kenarın yukarıda kalan kısmında çeper kemikle taşçı dikiş isimli bir dikiz oluşturmaktadır. Yan kısımlarında ise temel kemikle sutura sphenofrontalis isimli dikişleri oluşturmaktadır. Sedef parçasının kenar kısımlarının alt kenarı ise aşağı kısımda pars orbitonasaliş birleşme kısmında bulunmaktadır. Bu kısım orbitanın üstteki kenar kısmı olan margo supraorbitalistir.

Göz Çukuru-Burun Parçası ( Pars Orbitonasalis)

Göz çukuru-burun parçasının iki yüzü bulunmaktadır. Bunlar iç ve dış yüzlerdir. Bitişik ve serbest olmak üzere de iki kenarı bulunmaktadır ve bitişik kenarın birleştiği kısım pars squamadır. Serbest kenarı ise arka taraftadır. Kafa boşluğuna bakan iç yüz, bu boşluğun kafa ön çukurunun tamamına yakınını yapmaktadır. Ortada açık olan kısmı arka tarafa bakan bir çentik bulunmaktadır ve bu çentik nal şeklindedir. Çentiğin olduğu kısımda lamina criprosa bulunmaktadır. incisura etmoidalisin iki yanında iki farklı oluşum bulunmaktadır. Bunlardan birincisi iç tarafa doğru yassı girintiler, diğeri ise kabartılardır. Bu ikisi beynin yarım kürelerinin bu kısımlara denk gelen girinti, çıkıntılarına uygun olmaktadır. ethmoidalisin iki yanında bulunan dış yüz ise, orbitanın üstteki duvarını yapmaktadır. Bunun çevresinde küçük çukurlar mevcuttur. Bunların arasında ön ve arka tarafta olmak üzere iki adet küçük oluk bulunmaktadır. Burun kısmı ise, incisura ethmoidalisin önünde yer almaktadır.

Son Güncelleme : 25.01.2021 08:28:35
Os Frontale ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Os Frontale Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Os Frontale"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022