Organlar

Organlar

Organlar, canlı bünyesinde yer alan dokuların birleşerek fonksiyonel bütün oluşturduğu ve belli bir görevi olan, sınırları belirgin vücut kısımları organ olarak tanımlanır. İnsan vücudu birçok organdan oluşmuştur. Her bir organın ayrı ayrı görevi vardır. Herhangi bir organda meydana gelebilecek bir sorun tüm vücudu olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle hayati önemi olan organlarda yaşanan sorunlar yaşamı tehdit edebilir. Organlar, vücut sisteminin en önemli parçasıdır. Görevleri bulunduğu yerlere göre farklılık gösterir. Organlar iç ve dış olmak üzere iki şekilde incelenir.

İç organlar

Kalp: Kas yapısından meydana gelmiş vücudun en önemli organıdır. Akciğerler arasında konumlanmış, perikard adlı bir zarla kaplıdır. Vücutta birçok görevi olan kalp, metabolizma faaliyetleri nedeniyle oluşan atık maddeleri dışarı atar, vücut ısısını düzenler, vücutta asit-baz dengesini korur, hormon ve enzimlerin fonksiyonel olarak vücutta taşınmasını sağlar. Erkeklerde yaklaşık 280-350 gr, kadınlarda ise 230-280 gr ağırlığındadır.

Karaciğer: Diyaframın altında yer alan karaciğer yaklaşık olarak 2 kilo ağırlığındadır. Yumuşak yapıda bir organ olan karaciğer, kalp gibi hayati önem taşıyan bir organdır. Vücutta şeker depolanmasını ve gerekli olan şeker miktarını kontrol eder. Vücuttaki toksik ve zararlı maddeleri nötralize edici görevi vardır. Depolanan yağların ihtiyaç duyulduğunda kullanımını sağlar.

Akciğer: Göğüs boşluğunun içinde yer alan ve solunum için önemli bir organdır. Atmosferdeki oksijenin kana karışmasını ve kan dolaşımı sayesinde karbondioksiti atmosfere taşır.

İnce bağırsak: Erişkinlerde yaklaşık olarak 7 metre uzunluğunda olan ince bağırsak kıvrımlı bir yapıya sahiptir.

Kalın bağırsak: İnce bağırsak ve anüs arasında bulunan bir iç organdır. Yaklaşık olarak 1,5 metre boyundadır. Sindirimin 5/1'ini kaplar.

Mide: Sindirim sisteminin önemli organlarından biridir. Karnın sol kısmındaki kaburganın arkasında, torba yapılı bir organdır. Boş olduğu zaman ortalama olarak 20 santim uzunluğunda, 10 santim genişliğindedir. Tüketilen gıdaların fiziksel ve kimyasal parçalandığı yerdir. Daralıp genişleyebilme özelliğindedir.

Böbrek: Fasulye görünümünde sağlı sollu bulunan önemli organlardan biridir. Boşaltım sistemine ait olan böbrek, proteinlerin parçalanması sonrasında zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırır.

Dış organlar

Göz: İnsanın kaliteli bir şekilde yaşam sürebilmesi için önemli bir organdır. Algının ortalama olarak %80'i göz tarafından sağlanır. Ortalama olarak 25 mm çapında ve her bir göz ortalama 8 gr ağırlığındadır.

Kulak: Anatomik ve fonksiyonel olarak kulak, dış, iç ve orta kulak olmak üzere üç kısma ayrılır. Her bir kısmın ayrı ayrı görevi vardır.

Burun: Koku alma organı olan burun, iki delikle dışarı açılır. Burun içinde bulunan kıllar ve burun boşluğu burun salgısı tarafından devamlı nemli tutulur. Bu sayede burundan içeri giren kirli hava temizlenerek kuru havanında nemlenmesi sağlanır. Burun boşluğunun üst kısmında koku almayı sağlayan sarı bölge bulunur.

Ağız: Yüzün alt kısmında yer alan, konuşmayı, yemeyi, içmeyi sağlayan bir organdır.

Dil: Yenilen ve içilen gıdalardan tat almayı sağlayan organdır. Ayrıca konuşmaya da yardımcı olur.

Deri: Vücudu örten sıcaklık ve soğukluk duygusunu algılayan bir organdır. Derinin alt kısmında ter salgılamayı sağlayan ter bezleri ve cildi nemlendiren yağ bezleri bulunmaktadır.

Kol: Omuz ekleminden başlayarak dirsek eklemine kadar uzanan kısımdır.

Bacak: Kasıklardan topuğa kadar olan dış organdır.

Ayak: Bacağın bitişinde bulunan ve yürümeyi sağlayan önemli bir organdır.

Penis ve vajina: Kasık arasında konumlanmış üreme organlarıdır.

Son Güncelleme : 23.01.2021 13:40:54
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Meftune Akpolat - 23.01.2021 13:40:54
Organlar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Organlar Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Organlar"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021