Oksijenli Solunum Evreleri

Oksijenli Solunum Evreleri

Oksijenli Solunum Evreleri, Hücrede oksijen etkisiyle, besin maddelerinin kimyasal tepkimeye sokup, Atp + su oluşturmasıdır. Solunumdan kast edilen hücresel düzeydeki kimyasal tepkime olup, soluk alıp vermek değildir. Oksijenli solunum, ökaryot canlılar yani mitokondri organeli içeren tüm canlılar da vardır.

Oksijenli solunumun evreleri; Glikoliz Evresi, Krebs Döngüsü Evresi ve Ets Evresi dir. Bu evrelerin tanımı aşağıda verilmiştir.

Glikoliz Evresi:Bu evre oksijenli solunumla oksijensiz solunumda ortak olarak vardır.

Kararlı bir bileşik olan Glikozun 1 Atp harcanarak aktifleştirilmesiyle başlar. Yedi adet reaksiyon gösterir.

1.Reaksiyon: Glikozun aktif olması için Atp den 1 P ayrılır ve Glikoza bağlantı yapar. Glikoz-6-Fosfat meydana gelir 1 Atp harcanır.

2.Reaksiyon: Glikoz-6-Fosfat enzimlerin tesiriyle, Fruktoz-6-Fosfata dönüştürme olur.

3.Reaksiyon: Fruktoz-6-Fosfata bir fosfat grubu daha ilave olur, bundan dolayı bir Atp harcanır Fruktoz-1,6-Difosfat olur.Toplamda 2Atp harcanır ve şeker aktif hale gelir.

4.Reaksiyon: Fruktoz-1,6-Difosfat enzimlerin etkisiyle her biri 1 Fosfat Grubu götüren 2 adet 3C lu PGAL molekülüne (fosfogliseraldehit) bölünür

5.Reaksiyon: 3C lu PGAL moleküllerinin her biri için NAD+ ile H2 çekilir bu biçimde NAD+ koenzimi indirgenir bundan ayrı hücredeki serbest fosfat gruplarından birer adedi moleküle bağlanır ve yüksek enerjili duruma gelir. Bu şekilde DiFosfoGliserikAsit Dpga molekülleri meydana gelir.

6.Reaksiyon: Dpga da olan P gruplarından birer adedi Adp’ ye dahil olur. Bu biçimde toplam olarak 2 ATP sentezlenir. Pga molekülleri meydana gelir.

7.Reaksiyon: Pga da kalan birer P grubu da Adp ye bağlanır ve 2 Atp oluşturur. Bu şekilde 4 Atp sentezlenir. Neticede 2 Pga (fosfogliserikasit ya da pirüvat ) kalır.

Krebs Evreleri: Glikolizin neticesinde 2 tane 3C lu Pirüvik Asit Pga oluşmuştu. Bu iki Pirüvat sitoplazmadan ayrılıp, Mitokondriye girer.

Her bir Pirüvattan bir Co2 ve H2’den ayrılır. Ayrılan hidrojenler Nad koenzimince tutulur ve Nadh + H+ oluşur Co2 ise burada serbest kalır.

Bu meydana gelen reaksiyonların sonucunda 2C lu Asetil-CoA oluşur. Asetil-CoA krebs döngüsü başlatan maddedir. Krebs evresi toplam 6 reaksiyondan oluşur.

Ets Evresi:

Nadh-Q Redüktaz, Ubikinon, Sitokrom Redüktaz, Sitokrom C, Sitokrom Oksidaz

Glikolizde 4 Atp üretilir ancak net kazanç 2 Atp dir. Krebs döngüsünde içinde toplam 2 Atp meydana getirilir.

Bu şekilde Ets ye girmeden evvel elde 4 Atp var. Ets neticesinde her bir Nadh+H+ için 3Atp elde edilir ve her bir Fadh2 için 2Atp elde edilir. Toplamda 10 Nadh+H+ ve 2 Fadh2 olduğu için Ets de 34 Atp elde edilir. 4 Atp de Ets öncesi elimizde vardı bunlarında toplamı 38 Atp eder.

Son Güncelleme : 26.11.2020 10:08:25
Oksijenli Solunum Evreleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Oksijenli Solunum Evreleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Oksijenli Solunum Evreleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022