Ökaryot Hücre

Ökaryot Hücre

Ökaryot hücre, birçok canlıda bulunmaktadır. Özellikle hayvanlarda, mantarlarda ve diğer bitkilerde bu hücrelere sıkça rastlamak mümkündür. Bu hücreler genellikle diğer hücrelere göre çok daha büyüktür. Bu nedenle incelemeler sırasında çok daha rahat bir şekilde görülür. Ökaryot hücrelerin boyutlarının büyük olması, bu hücreler içerisinde bulunan organellerin çok daha rahat bir şekilde hareket etmesini sağlamaktadır. Ökaryot hücrelerin içerisinde başta organeller bulunmaktadır. Bu organeller çeşitli iç zarlarla çevrilerek korunmaktadır. Bunların yanında ayrıca biyolojide mikroiplik denilen ara ipliklerden oluşmuştur. Bu ipliklerin en önemli özelliği ise hücre içerisinde bulunan organelleri bir arada tutarak hücrenin dağılmasını engellemektir. Ökaryot hücreler bir de hücre iskeletine sahiptirler. Sahip oldukları hücre iskeleti sayesinde bu hücrelerin belirli bir iç yapısı ve belirli bir şekli vardır. Bu hücreler DNA ve kromozom olarak adlandırılan tomorlar halindedir. Şekil olarak doğrusal bir şekle sahip oldukları için parmağa benzetilebilir. Hücrede bulunan DNA ve kromozomlar, hücre bölünmesi sırasında çekirdeğin bölünerek kopyalanması için mikrotüpçükler şeklinde çekilirler. Bu hücreler direk olarak eşeysiz hücre bölünmesi geçirerek çoğalırlar. Yani ökaryot hücreler mitoz bölünme geçirerek çoğalırlar. Buradan bazı hayvanların mitoz ile geliştiğini söyleyebiliriz. Ökaryot hücrelerin içinde olduğu gibi dışında da zarlar bulunmaktadır. Ökaryot hücrenin dış zarı, kofullarda ve veziküllerde olduğu gibi bölünme sırasında tomurcuklanma şeklinde bölünerek hücreyi korumaya devam eder. Ökaryot hücrelerde çekirdek, çift zar ile kapatılmıştır. Yani bu hücrelerde çekirdeğin çok daha fazla korunduğunu söyleyebiliriz.

Ökaryot hücrenin farklılıkları:

Bitkilerde, hayvanlarda, mantarlarda ve protistalarda bulunan ökaryot hücreler bu şekilde dört farklı gruba ayrılıştır. Tabi ki bu grupların ayrılmasına neden olan bazı farklılıklar bulunur. Hücreler her ne kadar ökaryot olsa bile yine de birçok farklılık bulunur. Günümüzde ortaya çıkarılmış çok çeşitli ökaryot hücreler bulunmaktadır.
  • Ökaryot hayvan hücresi, hayvanların dokularını oluşturan hücrelerde görülmektedir. Hayvanlarda bulunan ökaryot hücre farklılıklarından en önemlisi bu hücrelerde herhangi bir hücre duvarının ve kloroplastlarının olmamasıdır. Bunun yanında bir diğer farklılığı ise hayvan hücrelerinde ökaryot hücre kofulları son derece küçüktür.
  • Ökaryot olan hayvan hücrelerinde hücre zarı son derece esnektir. Bu nedenle birçok hayvanın dokuları çeşitli şekillere girebilir. Bunun yanı sıra hücre zarının esnek olması, hücre içerisinde farklı cisimlerin alınmasını kolaylaştırır.
  • Bitkilerde ise ökaryot hücre, kamçısı yani flagellası olmayan bitkilerde hayvan hücrelerinde olduğu gibi sentroiller bulunmamaktadır.
  • Bunun yanında bitkilerde bulunan ökaryot hücrelerin bir diğer farkı ise besin depolamak için çeşitli biyokimyasal maddeleri depolayabilir olmalarıdır. Bu şekilde hücrenin yaşamı daha kolay ve daha uzun hale gelmiş olmaktadır.
  • Mantarlardaki ökaryot hücre farklılıklarına bakacak olursak bunlarda hücre duvarı direk olarak kitin adı verilen maddeden oluşmuştur. Bunun yanında mantar hücrelerinde hücreler birbirlerinden daha az ayrılmışlardır. Bu hücrelerin gözenekli olmaları, içerisinden sitoplazma ve diğer organellerin geçmesine neden olmaktadır.
Ökaryot hücrenin tarihi:

Ökaryot hücre, aslında geçmiş olarak son derece yakınlara dayanır. Bu hücreler tam olarak 1980 ile 1990'larda yapılan araştırmalarla ortaya çıkarılmıştır. Bu süreçlerde yapılan araştırmalarda rRNA lar çizilmiş fakat ciddi bilgi içeren sonuçlara ulaşılamamıştır. Bu süreçler sonrasında yapılan diğer araştırmalarda ökaryot hücreler tam olarak çözüme kavuşturulmuş ve günümüzdeki bilgiler kadar olmasa bile ciddi bilgiler elde edilmiştir.
Son Güncelleme : 23.02.2021 16:46:28
Ökaryot Hücre ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Ökaryot Hücre Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Ökaryot Hücre"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022