Nöroanatomi

Nöroanatomi

Nöroanatomi, Canlı sinir sisteminin merkezi olan beyin bazı omurgasız hayvanlar hariç bütün canlılarda bulunur. Beynin incelenmesi ve araştırılmasına konu olan bilim dalı nöroanatomi'dir. Canlının kontrol edilmesine yönelik duyu organlarının beyne yani merkeze yakın oluşu hiyararşik bir yapıyı andırır. Öyle ki burun, gözler, kulaklar ve dil gibi duyu organlarının beyine olan yakınlığı hem verilen kararların uygulanma çabukluğu, hem de olası fiziki tehditlerden uzak durmasına neden olur. Beynin nöroanatomik yapısı canlının en karmaşık organıdır. Beynin normal hücresel çalışma sisteminden başka mantık ve hisler ile olan ilişkisi günümüz şartlarında tam olarak açıklanmış değildir. Yetişkin bir insanın beyninin en geniş kısmı olan serebral kortekste 15 ile 30 milyar arasında nöron olduğu bilinmektedir.
Nöronlar, snapslar aracılığı ile binlercesi birbirine bağlıdır. Nöronlar arasında iletişim aksonlar ile yapılır. Aksonlar, beynin diğer kısımları ve vücudun diğer bölümleri ile sürekli irtibat halindedir. Beyin fizyolojik olarak incelendiğinde her bir organın kontrol merkezi olduğu görülür. Hormonel kimyasalların salgılanması, kas hareketleri, ve diğer eylemler için merkezi konumdadır. Nöroatamik yapı bedenin uyurken dahi refleksler ve diğer tepkisel davranışların kontrolünü sağlar.
Nöroanatomik bilim dalı hangi organ ile ilgilenir?
Bu bilim dalı insan beyninin ne şekilde çalıştığını, hangi işlevleri yerine getirdiğini inceleyen ve araştıran bir bilim dalıdır. İlgili tıp branşı Nöroloji'dir. Gelişen teknoloji ile görüntüleme ve araştırma yapmak, beyin ile ilgili daha derin bilinmeyenlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Beyin çalışma şeklini değiştiren görsel değişiklikler ve lezyonlar incelendiğinde işlev bozukluğu ile ilgili nöroanatomik bilgiler daha da gelişmekte ve insanlığın yararı için kullanılmaktadır.

Nöroanatomi ile ilgili teknik çalışmalar
Bedenimizi ayakta tutan ve canlı kalmasını sağlayan nöroanatomik yapı, merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi diye iki bölümde incelenir.
Merkezi sinir sistemi nöroanatomik yapısı

İnsan beyninde bulunan en büyük sinir sistemidir. Omirilik ve beyinden meydana gelir. Bunların yanı sıra kriniyal sinirler ve retina da bu sisteme dahil edilir. Merkezi sinir sistemi (MSS) çevresel sinir sistemi ile ortak çalışırlar. Yapılan görevler ile ilgili belli bir ayrım yoktur. Fakat MSS, kraniyal boşlukta bulunan beyin ve spinal boşlukta bulunan omurilik ile ilgilenir diyebiliriz. Omurgalı canlılarda nöroanatomik yapı kafa tası ile korunur iken, omurilik omurga ile korunur. Her ikisi de omurilik ve beyin zarı (meninskler) ile çevrilmiştir. Merkezi sinir sisteminin nöroanatomik yapısı ilk gelişirken nöral tabakada dikey oyuk zamanla derinleşir. İnsan embriyosunun ön beyni altı hafta içinde ara beyin ve serebrum olarak bölünürken, art beyin ise; myelensefalon ve metensefalon olarak bölünür, büyüme ve gelişim devam eder.

Merkezi sinir sistemi nöroanatomik yapısı görevleri nelerdir?

  • Beynin düşünme ve hafıza merkezidir,
  • Kan basıncı, uyku denetleme, açlık ve susuzluk ve cinsel fonksiyonların denetimi,
  • Beyine gelen uyarımları denetlemek ve birleştirerek mantıklı kararlar alınmasını sağlamak,
  • Organlar arası uyumu sağlamak,

Periferik sinir sistemi ( çevresel sinir sistemi) nöroanatomik yapısı ve görevleri,

Omirilik ve beyin hariç vücutta ki diğer sinir sisteminden meydana gelir. Genel olarak organlar ve uzuvlar arasında bağlantıyı sağlar. Çevresel sinir sisteminin merkezi sinir sisteminde olduğu gibi (kafatası, omurlar) bir koruması yoktur. Bu nedenler mekanik arızalara daha yatkındır. ÇSS somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi diye ikiye ayrılır. ÇSS vücudun her noktasına kablolar şeklinde ulaşır. Dış etkilerden aldıkları sinyalleri beyne iletirler, beyinde bununla ilgili karar verilir. Periferik sinir sisteminin görevi, vücudun içinde ve dışında meydana gelen rahatsızlıkları beyne iletmektir.

Son Güncelleme : 04.04.2021 12:44:54
Nöroanatomi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Nöroanatomi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Nöroanatomi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022