Namib Çölü

Namib Çölü

Namib Çölü, Güney Afrika'da bulunan ve Atlas okyanusuna kıyısı olan Namib Çölü, dünyanın en eski çöllerinden biridir ve Namib sözcüğü. Nama dili kökeninden gelir ve çok büyük anlamına gelmektedir. Oldukça büyük bir alanı kapsayan bu çöl Atlas Okyanusu boyunca yaklaşık 2000 kilometre uzunluğuna sahiptir. Güneyinde Angola da yer alan Carunjamba nehiri ile kıyı sınırları başlar ve Angola Namibya ve Güney Afrika ülkelerinde bulunan topraklara kadar devam ederek Güney Afrika'da yer alan Olifants Nehri ile sonlanır.

Namip Çölü iklimi:
Namib çölünün yıllık yağış oranı en kurak olan bölgelerde yaklaşık olarak 2 milimetre en çok yağış olan bölgelerde ise 200 metre civarındadır. Bazı kaynaklarda çok az miktarda yağış olması nedeniyle gerçek çöl olarak isimlendirilen bu çöl yaklaşık 55-80 milyon yıl boyunca kurak ve yarı kurak iklime sahip olmuştur ve bu özelliğinden dolayı dünyanın en eski çölü olarak bilinmektedir.

Jeolojik olarak; Deniz kıyılarında rüzgarların etkisiyle oluşan kum yığılmalarına rastlanır çöl içindeki bazı bölgelerde ince çakılların yer aldığı düzlük alanlar ve çölün tamamında seyrek kum tepeleri yer alır. En büyüğü 32 kilometre uzunluğu ve 300 metre yüksekliği ile Çin de bulunan Badein Karan Çölünden sonra ikinci sırada yer alır.
Okyanus kıyısında sıcaklık çoğunlukla yıl boyunca sabit olur ve yaklaşık olarak 9-20℃ civarıdır. Fakat iç kısımlara gidildiğinde sıcaklıklar değişir Özellikle de yaz mevsiminde kavurucu güneş nedeni ile sıcaklık genellikle 45℃ yi aşar. Ancak geceleri dondurucu soğuklar olur. Hadley hücresi sıcak hava dalgası ve Benguela soğuk su akıntısının birleşmesi sonucunda yılın uzun dönemlerinde bazı bölgelerde yaklaşık üç ay boyunca okyanus kıyısı üzerinde sis kemeri meydana gelir. Bu sis kemerinden dolayı Namibya çölünde yer alan skeleton Coast yani iskelet sahilnde bugüne kadar 1000 den daha fazla gemi tamiri yapılmadığı için zarar görmüş paslanmış ve çürümeye bırakılmıştır.

Bitki örtüsü:
Okyanus kıyısında bitki yoğunluğu çok azdır. Ancak bazı bölgelerde rastlanabilir. Oldukça çorak iklime uyum sağlayan birkaç ağaç türü ve uzun otlar bulunur.

Efsanesi:
Bazı efsanelere göre buraya cehennem kıyıları denmiştir. Kıyıya ulaşan gemiler aşırı rüzgar ve soğuk su akıntısının meydana getirdiği sis ten kurtulamaz ve sığ kayalıklara otururmuş. Gemide bulunanlar çölde susuzluktan dolayı hayatını kaybedermiş. İsviçreli pilot Carl Nauer Cape Town'dan Londra'ya uçuş yaparken uçağı bu sahile düşmüştür. Pilot hayatını kaybettikten sonra cehennem kıyıları iskelet sahili ismini almıştır.

Yerleşimi ve barındırdığı canlı türleri:
Namib çölünde hiçbir yerleşim alanı yer almamaktadır. Birtakım küçük gruplar bazı yerlerde bulunmasına karşılık çölün tamamında yerleşim alanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Namib çölünde çok sayıda endemik yani bu bölgeye ait canlı türü barınır. Çölün kıyı şeritlerinde soğuk sularda balıkçılık sahaları meydana gelmiştir. Arctocephalus pusillus ismindeki Güney Afrika'da ayı balığı denilen balık da bu bölgede yaşar. Namib çölünde aynı zamanda aslan, zebra ve fil gibi Afrika ülkesinin anımsatan canlılarda bulunur.
Son Güncelleme : 30.12.2020 00:45:52
Namib Çölü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Namib Çölü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Namib Çölü"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022