Monera Alemi

Monera Alemi

Monera alemi, bundan önce prokaryot hücre yapısına sahip canlılar monera alemi olarak kabul ediliyordu, prokaryotae, öbür alemlerden farklı olarak Prokaryot (Prokaryotae) olarak bilinen bir üst alemde toplanmıştır. Monera alemi olarak isimlendirildiği dönemde Siyano bakteriler (mavi-yeşil algler) ve bakteriler gibi alemleri içermektediri. Bu dönemde Arke alemi Monera alemi içinde ayrı bir yere konumlandırılmamıştır. Hala Türkiye'de birtakım özel dershanelerde bu taksonomik yaklaşım devam ediyor. Zarla çevrili bir çekirdeği ve organelleri ile gelişmiş tek hücreliler üst alemine Eukaryot denilmiştir. Prokaryot olanlar, çoğunlukla bir hücrelidir, fakat bazı durumlarda harici görünüşleri çok fazla hücreliymiş benzeri görünenleri de yer almaktadır. Emilim (absorbisyon) ile ardı beslek; fotosentez ile kendi beslek ve kemosentetik beslenen grupları içerirler. Çoğalmaları ayrılma yada tomurcuklanma ile eşeysiz olarak gerçekleşir. Kalıtsal materyallerini konjugasyon olayı, transformasyon olayı, transdüksiyon olayı ve plazmit değişmesi ile değiştirebilirler. Hareketleri, kamçılarla, süzülme veya yavaş kayma olarak olabilir. Binbir çeşidi bilinmekte olup, sınıflandırılmaları tam anlamıyla yapılamayan bir gruptur,
Monera Alemindeki Canlılar
 • Bakteriler
 • Mavi Yeşil Algler
Bakteriler
Bakteriler 17. asırda mikroskobun bulgusuyla beraber Antony Van Lövenhuk aracılığıyla bulunmuştur. Ama ondan önce 10. asırda İbni Sina ve 15. asırda Akşemseddin benzeri düşünürler bakterilerin varlığını bilip onları hastalıkların nedeni olarak belirlemişlerdir. Bakteriler yeryüzünde en fazla sayıda bulunan canlılar olup bulunmadığı alan yok gibidir. Toprağın 5 m derin yerlerinde ve tatlı ve tuzlu sularda işlek vücutlarında çok fazla sayıda bakteri bulunur. Çoğunlukla faydalıdır ama zarar veren türleri de bulunur.

Mavi Yeşil Algler
Siyano bakteriler (Cyanobacteria veya Cyanophyta) bununla beraber mavi-yeşil algler, mavi-yeşil bakteriler olarak da malum enerjilerini fotosentez ile elde eden bir bakteri dalıdır. İsmi bakterinin renginden gelmektedir. Denizdeki nitrojen çevriminin ciddi bir bileşeni ve okyanusun birçok fazla yerinde öz beslenendir (Türkçe'de ototrof) ve bununla beraber karada da yer almaktadır.
2.8 milyar sene öncesine ilişkin fosilleşmiş oksijen üreten siyano bakterilerin stromatolitleri bulunmuştur. Siyano bakterinin oksijen ile fotosentez gerçekleştirmesi kabiliyetinin dünya üzerindeki hayat formlarını hayret verici bir biçimde değişmesine ve öyle ki hayat çeşitliliğinin patlamasına sebep olacak biçimde erken aşama dünya atmosferinin oksijenle dolmasına sebep olduğu düşünülmektedir. Bitkilerdeki kloroplastlar ve ökaryotik algler siyanobakteri aracılığıyla harekete geçirilir.

Mavi-Yeşil Algler:
 • Tek hücreli canlılardır.
 • Bir kısmı koloni meydana getirir.
 • Bu canlılarda klorofil bulunur
 • Klorofil; fotosentez yapmalarını olanağı sağlar.
 • Havada, suda,toprak da yaşayabilirler.
 • Havanın özgür azotunu bağlarlar. Nebat köklerine verirler. Böylelikle toprağın verimini artırırlar.
Bakteriler
 • Hepsi bir hücrelidir.
 • Prokaryot hücre yapısına sahiptirler.
 • Çekirdek zarı ve zarlı organelleri yokturlar.
 • Ribozom, DNA ve RNA, sitoplazma ve hücre zarları bulunur
 • Ayrıca tüm bakterilerde hücre çeperi bulunur
 • Bakterilerin bir bölümünde klorofil, kamçı, mezozom ve kapsül bulunur
Sonuç olarak monera alemi bir hücreli canlılardan oluşup prokaryot hücre yapısına sahiptir. Bazı türleri türleri rahatsızlık yapar bazı türleri de fotosentez ile besinlerini kendileri üretirler.
Son Güncelleme : 11.03.2021 19:12:49
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
 • Uzm. orhan alem - 11.03.2021 19:12:49
Monera Alemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Monera Alemi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Monera Alemi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021