Mitoz Bölünme

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme, birçok canlıda görülen bir hücre çoğalması şeklidir. Genellikle tek hücreli canlılardan çok hücreli canlılara kadar birçok canlı bu bölünme ile gelişmektedir. Canlılarda sık karşılaşılan bu durum olan mitoz bölünme sonrasında oluşan hücreler, direk olarak ana hücrelerdeki kalıtım maddeleriyle aynı olur. Mitoz bölünmenin mayoz bölünmeden önemli bir farkı vardır. Mayoz bölünmede oluşan hücreler anne hücrenin özelliklerinin yarısını alırken mitoz bölünmede oluşan yavru hücrelerin tüm özellikleri anne hücreyle aynı olur. Birçok canlıda olduğu gibi insanlarda da mitoz bölünme ciddi bir şekilde görülür. Özellikle ciltte oluşan yaralanmalarda ya da diğer problemlerde mitoz bölünme sayesinde sorun hızlı bir şekilde giderilir. Ciltteki yaraların iyileşmesi, sivilce lekelerinin ortadan kalkması ya da yanıkların iyileşmesinde mitoz bölünmenin çok büyük bir rolü vardır. Mitoz bölünme evreler şeklinde görülmektedir. Bu evreleri biraz sonra çok daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Gerçekleşen bir mitoz bölünmede tam olarak bir hücreden iki hücre oluşur. Oluşan bu hücreler biraz geliştikten sonra her biri iki hücre daha ortaya çıkararak hızlı bir çoğalma gösterir. Tıbbi olarak yaraların iyileştirilmesinde kullanılan ilaçlar da mitoz bölünmeyi hızlandırarak hızlı bir iyileşme sağlamaktadır. Mitoz bölünme çok hücreli canlılarda gelişimi sağlarken tek hücreli canlılarda üremeyi sağlamaktadır. Yani tek hücreli canlılar mitoz ile üremektedir.

Mitoz bölünme sırasında:
  • Mitoz bölünme sırasında kromozomlar kendisini eşleyerek tüm kalıtsal özellikleri diğer hücreye vererek kalıtsal madde miktarını iki katına çıkarır. Böylece mitoz bölünme mayoz bölünmeden en büyük farkını ortaya çıkarır.
  • Bunun yanı sıra mitoz bölünme sırasında kromozomların eşlenmesi ile iki ipliksi hale gelen kromozomların her biri kromatit adı verilen iplikleri oluşturur. Bu iplikler birbirlerine bağlıdırlar. Mitozun devamında ayrılarak diğer oluşan hücrelere geçecektir.
  • Mitoz bölünme sırasında bazı evreler bulunmaktadır. Bu evreler sırasında birçok değişim gözlemlenir ve oluşan son evreyle mitoz tamamlanır. Evrelerden ilki hazırlık evresidir. Bunlardan diğeri ise interfaz evresidir. Bu evrede daha çok bölünmenin esas olduğu an dikkate alınır. Diğer evre ise çekirdek bölünmesidir. Bu evreler mitozun ana evrelerdir.
  • Mitoz bölünme sırasında bölünmenin gerçekleşmesi için bir enerji gerekir. Bu enerji ise ATP sentezi sırasında oluşan bir enerjidir.
  • Mitoz bölünme sırasında meydana gelen bir diğer durum ise senroillerin kendisini eşlemesidir. Ana hücrede bulunan iki sentroil iki hücreye ayrılır ve her hücrede bir sentroil kalır. Bu durumda sentroiller kendisini eşleyerek çifter olacak şekilde bölünmeyi tamamlar.
Mitoz bölünme nasıl gerçekleşir?

Mitoz bölünme sırasında ilk olarak interfaz evresi gerçekleşir. Bu evreye bir diğer adı ile hazırlık evresi diyebiliriz. İnterfaz evresinde bölünmenin gerçekleşmesi için gerekli olan şartlar sağlanır. Bunun için hücre içerisinde bulunan organeller düzenlenir. Bunun yanı sıra ATP sentezi, organel sayısı ve protein sentezi iki katına çıkar. Hazırlık evresi olan interfaz evresinde hücre içerisinde ATP sentezi başlar. ATP senteziyle birlikte hücre içerisindeki protein sayısı iki katına çıkar. Hücrede bulunan kromozomların her ipliği birbirine sentromerlerle bağlanır ve tüm bölünme hazırlıkları tamamlanmış olur. Bu aşamadan sonra bir diğer aşamaya geçilir.

Bir diğer aşama ise mitoz bölünme sırasında önemli bir evre olan profaz evresiyle devam etmektedir. Profaz evresinde, bir önceki evrede eşlenmiş olan kromatinler kısalarak daha kalın bir hale gelir. Bu evrede oluşacak olan yeni hücre için kromozomlar oluşur. Çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller yavaşça dağılarak tamamen kaybolur. Bu şekilde kromozomlar çok daha rahat bir şekilde hareket edebilir. Bu evrenin en sonunda ise tüm kromozomlar hücrenin orta bölgesinde sıralanır. Bu şekilde evre sona erer.

Metafaz evresi ise yine mitoz bölünme için önem taşıyan bir evredir. Bu evrede daha önceden eşlenmiş olan kromatitler hücrenin tam ortasından bir halka oluşturarak dağınık bir şekilde dizilirler. Bundan sonraki süreçte ise sentrozomlar iğ ipliklerini kromozomlara doğru yönelterek yeni hücrenin oluşumunu belirginleştirir. Bu evrede hücre incelendiğinde kromozomlar çok net bir şekilde görülebilir.

Bir diğer evre ise anafaz evresdir. Bu evrede artık ortak olan organeller yavaş yavaş ayrılır ve iki hücre için ayrı organeller çalışmaya başlar. Aynı anda ayrılan sentromerlerin eşlenmiş kromatitleri birbirinden ayrılır ve diğer organellerde ayrılır. Hücre içerisinde kromatinlerinde ayrılmasıyla evre sona erer.

Mitoz bölünme işleminin son evresi olan telofaz evresi ise Çekirdek zarının bölündüğü evredir. Çekirdek zarı sonrasında çekirdekçiğin de bölündüğü bu evrede organeller yeniden iki taraf için oluşur. Bu evrede DNA kendisini eşleyerek iki hücre birbirinden ayrılır. Bu şekilde mitoz bölünme gerçekleşmiş olur.
Son Güncelleme : 15.02.2021 16:45:58
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Murat aydogan - 15.02.2021 16:45:58
Mitoz Bölünme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Mitoz Bölünme Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Mitoz Bölünme"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021