Mikoplazma

Mikoplazma

Mikoplazma, Hücre duvarı bulunmayan, çok biçimli, bakteri filtrelerinden geçebilen gram negatif, sporsuz, hareketsiz, her türlü şartlar altında ve oksijensiz ortamlarda varlığını sürdürebilen ya da yaşayabilen mikroorganizmalardır.

Mikoplazma tanımı; Mikoplazma doğada yaşadığı bilinen en küçük tek hücreli organizmadır. Hücre duvarına sahip olmadığı için, hücre duvarı üzerinde etkili olan pek çok antibiyotik ilaçlara karşı direnç gösterebilmektedirler. Yine bu özellikleri nedeni ile biyolojik incelemelerde kullanılan bazı laboratuvar teknikleri ve ya metotları bu mikroorganizmalar üzerinde uygulanamaz hatta başarılı bir sonuç elde edilemez. Yapılan çalışmalar sonunda günümüzde 15 den fazla türüne karşı tedavi uygulaması başarılı olmuştur. Fakat bunlardan 3 tanesi insanlar için özel önem taşımaktadır. Bunların tıp bilimi edebiyatında isimleri şu şekildedir. Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae ve bu organizmalara benzerlik gösteren ureaplasma urealyticum'dur. Mycoplasma hominis ve ureaplasma urealyticum organizmaları üreme sistemi ile ilgili hastalıklarda baş gösterirken, Mycoplasma pneumoniae zatürreye sebep olmaktadır. Bu organizmaların çok küçük olmaları ve az miktarda genetik materyal barındırmaları, hücre duvarlarının olmaması nedeni ile klasik kültür yöntemleri ile tespit edilemezler. Bu organizmaların tespitleri için laboratuvar ortamında özel kültür işlemleri gerekmektedir.

Mikoplazma hem erkekte hem de kadında genital enfeksiyona neden olurlar. Yapılan araştırmalarda herhangi bir şikayeti olmayan kişilerin %40'ında bile yapılan kültürlerde mikoplazma ürediği gözlemlenmiştir. Bu bireylerin %15'inde Mycoplasma hominis saptanırken en az %40-en çok %75'inde ureaplasma urealyticum yalıtılmak tadır. Enfeksiyon doğum esnasında anneden çocuğa geçebilmektedir. Yapılan kapsamlı geniş araştırmalarda cinsel yönden aktif olan ancak her hangi bir şikayeti olmayan kadınların en az %40 en fazla %80'inde ureaplasma türleri yalıtılmıştır. Yine cinsel yönden aktif ve şikayeti olmayan kadınların en az %20 en çok 53'ünde mikoplazma mikroorganizmaları olduğu gözlemlenmiştir.

Mikoplazma Nasıl Bulaşır ve Belirtileri Nedir; İnsanlarda mikoplazma bulaşması en sık taşıyıcılar arasında cinsel ilişki ile geçmektedir. Bu nedenle cinsel yolla bulaşabilen bir hastalık olarakta kabul edilmektedir. Çok eşli cinsel yaşam risk olarak kabul edilir. Genital-genital ya da oral-genital temas bu mikroorganizmaların bulaşmasında en sık karşılaşılan yoldur. Az olasılık da olsa bir diğer bulaşma yolu ise hamilelikte ve doğum sırasında anneden bebeğe geçmesidir.

Mikoplazma enfeksiyonları bireylerde çoğu zaman nadiren belirti göstermektedir. Bu sebeple herhangi bir şikayete ya da belirtiye neden olmazlar ve sadece bunlar için yapılan özel testlerde tespit edilmeleri mümkün olmaktadır. Bu organizma erkelerde bel soğukluğuna bağlı olmayan üretra enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Mikoplazma kadınlarda bu tür sorun yaratmazken ureaplasmalar kadınlarda ve erkeklerdekine benzer sorunlar yaratabilmektedir. İdrar yaparken yanma ve akıntı üretra, bulaşmanın en önemli belirtisidir. Böbrek enfeksiyonlarının da %5'inde mikoplazma sorumludur. Fallop tüpü iltihabı şikayeti olanların yapılan incelemeler sonucunda %10'unda rahim içinde ve tüplerde mikoplazma tespit edilmiştir. Gebelikte ise etene ve amniyon zarında enfeksiyona neden olarak erkek doğuma yol açtığı da bilinmektedir. Daha nadir olarak yeni doğan bebekte doğumsal zatürre bakteriyemi ve hatta ölümlere yol açabilmektedir.

Mikoplazmanın Neden Olduğu Hastalıklar; Böbrek iltihapları, idrar atımı sırasında yanma ve acı, pelvik iltihabı, rahim içinde endometrium ve gebelik esnasında rahim içinde görülen iltihaplara, eklem iltihabına, yeni doğan bebeklerde zatürre ve menenjit gibi rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Erkelerde sperm sayı düşüklüğü ve bunların yanında kadınlarda düşük, erken doğumlara neden olabilmektedir. Tekrarlayan düşüklere neden mikoplazma enfeksiyonları olabilir. Diğer yandan mikoplazma enfeksiyonu kısırlığa neden olup olmadığı hala tartışma konusudur. Direk olarak neden olmasalar da örneğin pevlik iltihabı hastalık sonrası sekel olarak kısırlığa sebep olduğu bilinmektedir.
Son Güncelleme : 21.04.2021 03:16:47
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. ümit kadak - 21.04.2021 03:16:47
Mikoplazma ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Mikoplazma Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Mikoplazma"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021