Mezoderm

Mezoderm

Mezoderm, Kas ve diğer organları oluşturan embriyonik bir tabakadır. Embriyonal gelişimin ilk evlerinde kan, kas, kemik, dolaşım ve boşaltım organları bu tabakadan meydana gelir. Genelde dölütsel yaşam sırasındaki bozukluklara bağlı olarak üçüncü haftasında meydana gelir. Bu yüzden amniyon boşluğuna bakan hücre katmanında gelişir. Bu katman mezodermin farklılık göstermesinden sonra ektoderm adını alır. Bu oluşumlar üzerine gelişmenin bütünüyle olduğu durumlarda mezodermden şu yapılar meydana gelir; Kas dokuları, kıkırdak dokuları, ara dokuları, düz ve çizgili kaslar, lenf ve kan damarları, böbrek üstü kabuğu, cinsel organlar, lenf ve kan yapımını sağlayan dokulardır. Aynı zamanda mezoderm hücreleri, embriyonun dışında olan trofoblastinin iç yüzeyinde gelişir. Ayrıca embriyon olarak dişi mezodermi oluşturur. Bunlar öncelikle gevşek bir ağ oluşturur. Daha sonra amniyon kesesi ile vitellüs kesesinin dış yüzeyine yapışırlar. Öteki yüzeyi ise, trofoblastin içine yapışırlar. Böylece koryal meydana gelir. Bu koryal boşluğun veya sölomun giderek büyümesi ile bir mezoderm yolu açılmış olur. Mezoderm orta kısımda yer alır. Bulunduğu yerde amniyon kesesini trofoblasta bağlayıcı bir ayakçık meydana gelir. Bu ayakçık daha sonra göbek kordonuna dönüşür. İnsan embriyosu oluşumundan sonra üçüncü haftada üç embriyo katmanına bölünür ve üç ayrı bölgede olan hücreleridir. Bunlar ektoderm, mezoderm ve endodermdir.

Mezoderm oluşumları;

  • Kıkırdak, kemik ve bağ dokusu
  • Epitel kas ve sinir dokusu
  • Düz ve çizgili kaslar
  • Kan ve bağışıklık hücreleri
  • Kan ve lenf damarları, kalp
  • Ürogenital sistemler
  • Akciğer ve karın zarları
  • Böbreküstü bezinin kabuğu

Gelişim evreleri; Zigot, Embriyon ve Fetüs

Zigot; Döllenmeden sonra ayrılarak çoğalmaya başlar. Küçük hücrelere ayrılarak döl yatağı yolu ile döl yatağına doğru ilerler. 13-15 kadar hücre oluştuğu zaman döl yatağına ulaşır. Morula ismi verilen bu hücre kitlesi birkaç gün kaldıktan sonra uterus duvarına girer.

Ektoderm; Sinir sistemi, saç, tırnak, dişler, deri bezleri ve hücreleri gelişir.

Mezoderm; Kaslar, kemikler ve dolaşım sistemi oluşur.

Endoderm; Sindirim sistemi, ağız ve boğaz oluşur.

Embriyon Devri; Bu dönemde embriyon genelde sekiz haftada olur. Bir organizma haline gelecek şekilde farklılık gösterir. Kulaklar, kol ve bacakların oluşacağı yerler belirginleşir. 6,5 haftada parmaklar, dudaklar, burun delikleri ve gözleri belirgin olmaya başlar. Yedinci haftada dil ve yirmi adet süt dişlerinin yeri ve bütün iç organlar oluşmaya başlamıştır. Embriyon sonunda bir insan gibi olur.

Fetüs Devri; Sekizinci haftadan doğuma kadar geçen süredeki organizmaya fetüs ismi verilir. Üçüncü ve beşinci aylar arası fetüs hızlı bir şekilde büyümeye başlar. Gebeliğin yirminci haftasında saçlar ve tırnaklar oluşur. Ter bezleri gelişir. Fetüs sekiz haftalık olunca tepki verebilir. Burun, dudak, yanak ve çene bu aşamada uyarıcıya karşı daha fazla duyarlı olur. 16. haftada dış uyarıcılara karşı duyarlı bölgelerde artış olur. Dördüncü aydan sonra anne, bebeğinin kendi kendine yaptığı hareketlerin farkına varmaya başlar.

Son Güncelleme : 29.04.2021 16:40:40
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. seval sarıboya - 29.04.2021 16:40:40
Mezoderm ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Mezoderm Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Mezoderm"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021