Mezenkimal Kök Hücre

Mezenkimal Kök Hücre

Mezenkimal Kök Hücre, Erişkin durumda bir kök hücre olan mezenkimal kök hücre, hücrelerin bağ dokularında yer alır ve dokularda destek görevi yapan stoma hücresinin ana yapısını oluşturur. Mezenkimal kök hücreler yer aldıkları dokudan hasarlı olan bir dokuya geçebilir ve hasarlı olan dokularda doku tamiri yapabilirler.

Mezenkimal kök hücrenin tarihçesi:
Mezenkimal kök hücre ilk olarak 1924 tarihinde Amerikan ve Rus vatandaşı olan Alexander A. Maximow tarafından kanda farklılaşabilen bir öncü hücre olarak keşfedilmiştir. 1960 yılında ise James Till ve Ernest Mc Culloch mezenkimal kök hücre ile ilgili bir takım çalışmalar yapmışlardır. Tarihte mezenkimal kök hücre hakkında yapılan çalışmalardan sonra kültürel ortamda çoğaltmayı başarmışlardır. Yapılan bu yoğun çalışmalar 1970 tarihinde sonlanmış ve günümüzdeki kök hücre hakkında olan bilgilerin çoğu çalışmalara dayanmaktadır.

Mezenkimal kök hücrenin özellikleri:
Her ortamda farklılaşma özelliğine sahip olan mezenkimal kök hücreler, mide, kemik dokusu ve akciğerler de görüntü olarak farklılık kazanır Bu durum ortamda var olan farklı koşullardan kaynaklanır. Bu kök hücrelerin yetenekleri kesin değildir. Fakat her ortama göre değişik yetenekler gösterebilirler. Herhangi bir doku da hasar meydana geldiği durumlarda ise başka dokularda hasar durumu var ise tespit edilebilir.
Mezenkimal kök hücre diğer dokularda hasar söz konusu ise o dokulara da geçer ve bu sayede birçok organda oluşabilecek olan hasarları düzeltmeye başlar. Mezenkimal kök hücrenin ne gibi bir uygulama olduğu ise konnektif doku ya sahip olan hücreler ile çok değişik doku hücresinde değişikliklere uğraması ile solubl faktörler salgılayıp organların ve dokuların birleşmesine katkı sağlayarak çoğu durumu da kendi lehine çevirip ve aynı zamanda gen aktarımını da yardımcı olduğu kalıtsal hastalıklar ve çok alanda uygulanma potansiyeline sahiptir. Bu durumların sayesinde uzmanlar ve doktorlar arasında oldukça büyük ilgi uyandırır. Aynı zamanda bu hücreler hücrelerin aralarında doku uyum gerektiği nedeniyle biyoteknoloji firmaları tarafından donör havuzları oluşturulup, kullanıma açılır. Deneysel araştırmaları çok olan mezenkimal hücrelerin uzun süre boyunca takip edilen hastaları yoktur ve etkinlik noktasında yapılan çalışmalar yeteri kadar değildir.

Mezenkimal kök hücrelerin klinik kullanım bakımından avantajları:
  • Konnektif doku özelliğine sahip olan mezenkimal kök hücreler stomal destek sağlayıp dokunun hücrelerinin görev ve gelişimine katkı sağlaması
  • Hasarlı olan hücreler ile fizyon yeteneğine sahip olması
  • Oldukça dayanıklı ve gen transferi açısından kolay olmaları sebebiyle gen tedavisi için oldukça uygun olmaları
  • Stokin, kemokinler ve büyüme faktörü gibi solubl faktörler salgılanması sayesinde hasarlı hücrelerin tamirine yardımcı olması
  • Nitrasyon özelliği ile hasarlı olan dokuya geçebilmeleri
  • Salgıladıkları lizozomal enzimler sayesinde kalıtsal olan hastalıklardaki enzim defektlerinin yerini alabilme özelliğine sahip olmaları
  • Immünsupresif özelliğe sahip olmaları sebebiyle MHK klinik kullanılması için HLA dokusunun uygunluğunun şartı olmadığı, idantik ve tamamiyle HLA uyumsuz kişilerde dahi MKH hazırlanabilmesi
Mezenkimal kök hücre tedavisi, Türkiye'de henüz tam teşekküllü olarak uygulanamamaktadır. Günümüzde bu tür rahatsızlıkların tedavisi oldukça yüksek maddiyat gerektirmektedir. Çünkü ülkemizde fazla yaygın durumda olmamasından dolayı sadece belirli doktor ve uzmanlar tarafından yapılabildiği için maddi olarak yüksek bir seviyededir. Fakat teknolojinin oldukça gelişmesi sebebiyle mezenkimal kök hücre tedavisi ile çoğu hastalık kesin olarak tedavi edilecektir ve tıp alanı da bu sayede büyük bir ilerleme kaydedecektir.
Son Güncelleme : 04.03.2021 05:10:30
Mezenkimal Kök Hücre ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Mezenkimal Kök Hücre Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Mezenkimal Kök Hücre"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022