Meristem Doku

Meristem Doku

Meristem Doku, bitkisel dokular ortak bir görevi yerine getiren bir çok hücre kendi aralarında düzenlenerek doku sistemlerini oluşturur. Bitkiler, besin ve oksijen kaynağı olmaları açısından canlılar için çok önemli bir yere sahiptir. İnsan­lar dahil tüm canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için doğrudan yada dolaylı olarak bitkilere ba­ğımlıdırlar. Yeryüzünde 250 binin üzerinde ve birbirinden farklı türde bitki türü yaşadığı düşünülmektedir. Bu türler büyüklük, şekil ve yaşam biçimi açısından farklarını ortaya koyar. Örneğin bazı bitkiler boyu 1 santimden kısayken bazılarının ise boyu 100 metreden de uzundur. Bitkinin kök, gövde, yaprak gibi organlarında farklı dokular bulunur. Organ sistemleri bir veya birden fazla çeşitteki organlardan, organlar da bir veya birden fazla çeşitteki dokulardan, dokular ise bir veya birden fazla çeşitteki hücrelerden meydana gelir.

Bitkilerde büyüme iki temel olayın sonucunda gerçekleşir. Bu olaylar bölünebilen doku tarafından yeni hücrelerin oluşturulması, oluşturulan yeni hücrelerin büyümesi ve gelişmesidir. Yüksek yapıda olan bitkilerde bulunan dokular üstlendikleri ve gerçekleştirdikleri göreve göre dört gruba ayrılır. Temel doku, iletim doku ve örtü doku gibi meristem doku da bu grubun bir üyesidir. Meristem doku bitkinin yaşamı boyunca bölünme yeteneğini devam ettirmesini sağlar. Bu dokunun en önemli özelliği bitkinin canlı olduğu sürece sınırsız büyüme yeteneğiyle sınırsız sayıda yeni hücreler meydana getirebilmesidir. Bitkilerde meristem dokunun sürekli bölünebilme özelliğine sahip olması dokudaki büyümenin sınırsız olmasını sağlar. Meristem doku bulunduğu alana ve kökenine göre sınıflandırılabilir. Meristem dokular bulundukları yere göre uç ve yanal meristem olmak üzere iki grupta incelenir. Kök ve gövdenin büyüme noktalarında bulunana uç meristem, kök ve gövdenin yapısında bulunana ise yanal meristem adı verilir. Uç meristem bitkinin boyuna olarak büyümesini, yanal meristem ise bitkinin enine olarak büyümesini ve kalınlaşmasını sağlar.

Meristem doku ayrıca göre primer meristem ve seconder meristem olarak ikiye ayrılır.

Primer Meristem (Birincil Bölünür Doku): Bitkinin daha embriyo evresindeyken kazandığı bölünme özelliğini yaşamı boyunca devam ettiren dokudur. Kök ve dalların uç kısımlarında bulunur. Bu bölgeler bitkinin büyüme noktaları olduğu için bitkinin boyca uzamasını sağlar. Kök, gövde ve dal uçlarında rastlanan ve koni şekline benzeyen büyüme bölgelerine büyüme konisi adı verilir. Uç meristemin bölünmesiyle içiçe geçmiş silindir şeklinde üç hücre tabakası oluşur.
Bu büyüme noktalarında dıştan içe doğru dermatojen, periblem, plerom olmak üzere üç farklı bölge bulunur.

Sekonder Meristem (İkincil Bölünür Doku): Bölünme yeteneğini kaybetmiş parankima adı verilen hücrelerin daha sonradan bölünme yeteneğini geri kazanmasıyla meydana gelir. Her daim değişmeyen dokudan oluşurlar. Mantar kambiyumu ve demet kambiyumu sekonder meristeme verilebilecek en iyi örnektir. Demet kambiyumu odunsu ve bazı otsu bitkilerin kök ve göv­delerinde görülür. Dokulara yeni tabakaları ekleme görevini yaparak bitkilerin enine olarak büyümesini sağlar. Mantar kambiyumu ise odunsu bitkilerde kök ve gövdenin korunmasını sağlar. Mantar dokusunu oluşumuna yardımcı olur. Mantar doku oluşarak daha sonra bölünme özelliği kazanan hücreleri oluşturur. Kambiyum genellikle açık tohumlu ve çok yıllık bitkilerde bulunur. Elverişsiz çevre koşullarına ve bitkideki iç değişmelere karşı kök ve gövdeyi örterek onu sıkıca korur. Bu bitkilerin iletim demetlerinin oluşmasını ve enine şekilde büyümesini sağlar. Bitki kalınlaştıkça mantar tabakanın en dışında bulunan hücre sıraları var olan gerilime dayanamayarak parçalanır. Mantar kambiyumu aktif bir şekilde bölünür ve bu tabakayı devamlı yeniler.
Son Güncelleme : 08.02.2021 06:35:22
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. idil alacan - 08.02.2021 06:35:22
Meristem Doku ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Meristem Doku Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Meristem Doku"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021