Mayoz Bölünme

Mayoz Bölünme

Mayoz Bölünme, eşeyli üreme yeteneği olan canlılarda gamet kısaca (dişi ve erkek üreme hücresi) oluşmasında etkili olan çok özel hücre bölünmesi şekline "mayoz bölünme" denilmektedir. Mayoz bölünme sayesinde diploit yani (her iki kromozom takımını da taşıyabilen organizma ya da hücre) hücrelerden haploit ise (olgunlaşmış olan üreme hücresinde mevcut kromozom takımı) hücrelerden meydana gelmektedir. Mayoz bölünmeyle döllenme olayları çoğunlukla eşeyli üreme yapabilen her canlıda tür içerisinde bulunan kromozom sayısının sabit bir şekilde durmasını sağlamaktadır. Haploit kromozom bulunana canlılarda ise mayoz bölünme durumları gözlenmez. Buna örnek verecek olursak erkek bal arıları haploit kromozoma sahip olduklarından dolayı mayoz bölünme durumu olmaz.

Mayoz Bölünmenin Özellikleri Nelerdir?
  • Mayoz bölünme çoğunlukla canlının ana üreme hücreleri ile spor ana hücrelerinde gerçekleşmektedir.
  • Mayoz bölünme özellikle tür içi bir çeşitlilik arttırmaktadır.
  • Mayoz bölünme esnasında kromozom sayısı yarıya inmektedir.
  • Ayrıca mayoz bölünme tür içerisindeki kromozom sayılarının aynı kalmasını sağlamaktadır.
  • Mayoz bölünme evresi çoğunlukla 2n kromozomlu olan ana hücrelerin yeniden n kromozomlu olarak yeniden 4 hücre oluşturabilmektedir.
  • Mayoz bölünme evresinde kardeş kromatitler ile homolog kromozomlar ayrılmaktadır.
  • Mayoz bölünme evresi sonrasında meydana gelen hücreler n kromozmuna sahip olduğu için yeniden bir mayoz bölünme evresi geçirmezler.
  • Mayoz bölünmede hem çekirdek hem de sitoplazma iki kere bölünmektedir. Bunun için interfaz evresi dışında diğer evreler iki defa görülmektedir.
Mayoz Bölünme Nasıl Gerçekleşir, mayoz bölünme her canlının üreme organında meydana gelmektedir. Mayoz bölünme sonucunda oluşan gametler çoğunlukla haploit olmasından dolayı ana canlıya ait olan kromozom çiftlerinden yalnızca birer tanelerinde bulunmaktadır. Ayrıca mayoz bölünme sonucu canlılarda çeşitliliği de sebep olabilmektedir. Mayoz bölünme evresi genellikle canlılar üreme döneminde iken ortaya çıkmaktadır. Mayoz bölünme tek başına değil birbiri ardına devam eden Mayoz I ve Mayoz II olarak iki bölümden meydana gelmektedir. Mayoz bölünme durumu başlamadan hemen önce ana üreme hücreleri hazırlık evresi geçirmektedir. Ortaya çıkan bu hazırlık evresine de "interfaz" ismi verilmektedir. Mayoz bölünme evresi geçirmiş olan hücre yeniden mayoz evresi geçiremez. Sadece mitoz bölünme evresi geçirebilmektedir.

Mayoz Bölünmede İnterfaz, interfaz evresi özellikle mayoz döneminin ilk evresinde ve Mayoz I'den önce gerçekleşmektedir. Genellikle Mayoz II'den önce herhangi bir interfaz evresi mevcut olmaz. Eğer bu evredeyken DNA molekülleri mevcut ise kendilerini sentrioller ile eşleştirmektedir. Mayoz bölünmenin interfazı aynı mitoz bölünmede olduğu gibi S, G1 ve G2 olarak üç aşamadan oluşmaktadır.

Mayoz Bölünme Kaç Evreye Ayrılır, mayoz bölünmeyi genellikle mitoz bölünmeden farklı olarak ortaya çıkmasını sağlayan evrelerden gerçekleşmektedir. Mayoz bölünmenin evreleri aynı mitoz bölünmenin evreleri gibi dört aşamadan meydana gelmektedir.

Mayoz Bölünmede Profaz-I Evresi, bu evrede mevcut olan kromozomlar hem kasılır hem de kalınlaşmaya başlar. Babadan ve anne tarafından gelen homolog kromozomlar aynı sinaps şeklindeki gibi yan ayna ve paralel olarak uzanır veya birbirinin üstünde kıvrılır vaziyette durur. Bu kısalma gerçekleştikten sonra aynı mitoz bölünme evresindeki gibi gerçekleşir. Tek kromozom iki kromatit yapısında olduğu için bu homolog kromozomlar 4'lü demetler şeklinde görülmektedir. Ayrıca bu dörderli görünüm şekline de "tetrat" denilmektedir.

Mayoz Bölünmede Metafaz-I Evresi, artık bu evreye geçiş ile çekirdek zarındaki parçalanma durumu tam anlamı ile sona ermektedir. Sentrozomlar artık kutuplara çekilmiştir ve iğ iplikleri de ortaya çıkmıştır. Sentromerleri genellikle çift olan tetratlar ise, ekvatoral düzlem üstünde dizilirler.

Mayoz Bölünmede Anafaz-I Evresi, tetratlar bu evredeyken ikiye ayrılır, daha sonra kutuplara geçiş yaparlar. Hem anneden hem de babadan gelmiş olan kromozomlarda rastgele bir şekilde birbirinden ayrılmaktadır. Anafaz evresinde kromozom sayıları çoğunlukla indirgendiği zaman kutuplara doğru taşınan erkek hücrelere geçişi sağlanacak kromozom sayısı vücut hücre sayısının yaklaşık yarısı kadar olmaktadır.

Mayoz Bölünmede Telofaz-I Evresi, hücrenin her iki kutbunda mevcut olan kromozomlarda hem uzama hem de incelme başlamaktadır. Bu evrede kromozomun etrafında bir çekirdek zarının oluşumu başlamaktadır. Sitoplazmanın burada boğumlanması ile haploit sayıda olan kromozomu olan iki tane yavru hücre oluşmaktadır. Bu evreye kadar oluşan olaylar ise Mayoz I olarak isimlendirilmektedir. Bundan sonra Mayoz II evresi mitoz bölünme evresi ile aynı oluşumları yaşamaktadır.
Son Güncelleme : 07.04.2021 03:25:17
Mayoz Bölünme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Mayoz Bölünme Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Mayoz Bölünme"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022