Lobotomi

Lobotomi

Lobotomi, Geçirilen ağır hastalıklarda genelde oldukça fazla ağrı çeken ve şiddetli şizofreni belirtisi olan kişilerde kişinin beyin fonksiyonlarında sorun çıkaran bölümlerin devre dışı bırakılma yöntemine ''lobotomi'' denir. Beynin durumuna göre istenen fonksiyonun devre dışı bırakılması içini ilaçlar, cerrahi müdahale yöntemi ve elektroşoklar kullanılmaktadır. Genellikle yapılan işlem beynin ön lobunun beyin ile olan bağlantısını kesme şeklinde uygulanmaktadır. Uygulanan işlem sonrasında kişi acı ve ağrıyı hissetme yetilerini kaybederek acı çekmez hale gelirler. Lobotomi yöntemi 1940 yılından günümüz çağına kadar hatta günümüzde en son tedavi şekli olarak uygulanmaktadır. Lobotomi ameliyatı beynin ön kısmında yer alan beyaz renkteki maddenin kesilerek talamusunu ön lobdan ayırma işlemidir çok nadir uygulanan ameliyat şeklidir. Lobotomi yöntemi veya bir başka adı ile lökotomi psikolojik bir rahatsızlığı tedavi etmek amacı ile uygulanan tek beyin ameliyatıdır. Ameliyat esnasında hastanın beynine ulaşmak için hastanın gözünden içeri sivri bir alet yardımı ile girilmektedir. Lobotomi ameliyatının amacı dinmek bilmeyen ve giderek artan ağrıları yok etmek ve psikolojik hastalıkların tedavisinde, aşırı huzursuzluk halinde, endişe, stres ve depresyon halinden kurtulmak için uygulanmaktadır. Lobotomi yöntemi ile kısmen tedavi edilen şikayetler; kronik depresyon, aşırı şizofreni, kronik anksiyete, kronik takıntı, kronik gerginlik ve nevrozudur. Lobotomi ameliyatı birçok ülkede yasaklanan bir yöntemdir.

Lobotomi genelde prefrontal kortekste gerçekleştirilirken bu işlem kimi zamanda beynin başka yerlerinde gerçekleştirilmektedir. 100 yıldan beri var olan lobotomi ameliyatının ilk uygulama yöntemleri oldukça vahşi bir şekilde yapılırdı. Ameliyat esnasında doktor hastanın sinir yollarına ulaşmak ve kesmek için gözünden girerek bu ameliyatı gerçekleştirirdi. Uygulanan bu vahşi yöntemin yanında lobotomi ameliyatı olmak istemeyen kişilere uygulanması ve öngörülemeyen sonuçların ortaya çıkması sebebi ile bu yöntem her zaman tartışmalı bir şekilde kalmıştır. Lobotomi ameliyatı 196 ile 1940 yılları arasında oldukça fazla tercih edilen bir yöntem olup beyin cerrahileri bu zamanlarda beynin sağ ile sol loblarını birleştiren kısımdaki bağlantının koparılması sonucunda epilepsi semptomlarının iyileşeceğini tespit etmişlerdir.

Lobotominin Sonuçları

İlk başta nörologlar bu yöntemin kısa sürede olumlu etkiler gösterdiğini açıklamış olsalar bile frontal lobotomi üzerinde oldukça kapsamlı ve iyi kontrol edilmiş uzun süreli çalışmalarda ortaya karmakarışık sonuçlar çıkarmıştır. Bazı kişiler lobotomi ameliyatı sonrasında oldukça az saldırgan olurken bazı kişilerde ise hiçbir değişiklilik gözlenmemiştir. Bazı kişilerin ise durumlarının olduğundan daha fazla kötüleştiği görülmüştür. Sosyo- duygusal davranışları düzelmiş kişilerin bir başka yerlerinde yeni sosyal gerekliliklere uyum sağlamak, içerisinde bulunmuş oldukları durum ve şartlara uygun olarak duygusal tepkiler vermek, plan yapmak ve hayata geçirmek gibi konularda çok ciddi sorunların ortaya çıktığı görülmüştür.

Sosyo duygusal şikayetlerin tedavisinde 1950 yıllında frontal lobotominin kullanılma yöntemine son veren iki gelişme olmuştur. Birini gelişme; takip araştırmalarının, frontal lobotominin sosyo duygusal sorunlarını en aza indirmek konusunda hiçbir etki ve faydasının olmadığını ortaya çıkmasıdır. İkinci gelişme ise; oluşan ciddi sosyo duygusal sorunların tedavi süreçlerinde daha büyük bir başarı göstermekte olan antipsikotik ilaçların keşfedilmesidir.
Son Güncelleme : 23.12.2020 23:07:46
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. oktay öztürk - 23.12.2020 23:07:46
Lobotomi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Lobotomi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Lobotomi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021