Kromozomlar

Kromozomlar

Kromozomlar, gen adı verilen karyokinez yani bölünme yolu ile çoğalan kalıtsal bilgilerin anne ve baba yolu ile çocuklara, dolayısı ile kuşaktan kuşağa Kalıtsal bilgilerin taşınmasını sağlayan, ancak özel yöntemlerle mikroskop altında görülebilen yapılardır. Kromozomların bulunduğu yer hücre çekirdekleridir. Kromozomlar bizim, fiziksel ve kimyasal her türlü özelliklerimizi üzerinde taşıyan şifreler yani genler bulunur. Hastalıklara yatkınlık bilgileri ve diğer tüm bilgilerde bu genlerde şifrelenmiş olarak vardır. Kromozomların sayısı, fazla veya eksik sayıda olması, yapılarındaki değişiklikler gen kaybına veya artmasına, dolayısıyla anne karnına düştüğü andan itibaren bebeğin gelişmesinde sapmalara neden olur.

Kromozom normal sayısı ve bölünmesi
İnsanın bütün hücrelerinde 1'den 22'ye kadar numaralanmış 22 çift bedenle ilgili, 2 adet cinsiyetle ilgili olmak üzere toplamda 23 çift yani 46 kromozom bulunur. Anne ve babanın 46 kromozomdan oluşan hücreleri döllenmeden hemen önce bölünmek sureti ile 23 kromozom taşıyan üreme hücrelerini meydana getirir. Bu hücreler annede yumurta hücre, baba da ise sperm olarak meydana gelir. Sağlıklı bir embriyonun ilk hücresi, her biri 23 kromozom içeren yumurta hücresi ve spermin birleşmesinden zigot hücre meydana gelir. Bu oluşan zigot hücre daha sonra milyonlarca kez bölünmesi ile ilk olarak embriyo daha sonra ise fetüs oluşur.

Cinsiyet kromozomları
Kromozomları bir çifti cinsiyeti belirler, bunlara seks kromozomları denilir. Geri kalan kromozomlar bedenle ilgili otozom kromozomlarıdır. Cinsiyeti belirleyen kromozomlar X ve Y olmak üzere ikiye ayrılır. X kromozomları dişilik Y kromozomları erkeklik kromozomlarıdır. Baskınlık bakımından Y kromozomu X kromozomuna baskındır, dişiler kromozom olarak XX olurken erkekler XY şeklindedir. Dişilerde kromozomların 44 tanesi otozom 2 tanesi gonzom XX olurken, erkeklerde 44 otozom 2 gonzom XY bulunur, bu kaide bütün canlılar için geçerlidir. Dişilerin yumurta hücreleri daima X kromozomları taşıdığı halde, erkeklerin spermlerinin yarısı Y yarısı da X kromozomlarından meydana gelir, erkekte iki cinsiyet kromozomuna sahip sperm bulunur. Dişilerde buluna X yumurta hücresi erkeğin sperminde bulunan X hücresi baskın gelerek döllenmesi durumunda bebek dişi doğar, buna karşılık dişinin X yumurta hücresini erkeğin sperminde bulunan Y hücresinin baskın gelerek döllemesi durumunda doğacak bebekte erkek olacaktır.

Kromozom sayısındaki değişimler
Kromozom sayısındaki artma ve azalmalar, genelde normal kromozom sayısına sahip anne ve babanın, yumurta hücrelerinin bölünmesi esnasında oluşan hatalardan kaynaklanır. Normal olarak 46 kromozomu bulunan anne veya babanın yumurta hücreleri bölünerek 23 kromozomlu 2 üreme hücresi oluşturması gerekirken kromozomların bölünen diğer hücrelere eşit sayıda dağılımı bozulabilir. Bu bozulma sonucu biri 24 olarak fazla diğeri 22 kromozomlu eksik 2 üreme hücresi oluşabilir, bu üreme hücreleri karşı cinsten gelen 23 kromozomlu normal hücre ile birleşmesi sonucunda oluşan bebeğin kromozom sayılarında 47 kromozom olarak kromozom fazlalığı veya 45 kromozom olarak kromozom eksikliği görülebilir. Kromozom sapmaları gebeliklerde daha sık görülür, bu ise bebeğin normal gelişimini engellediğinden dolayı çoğunlukla vücut tarafından atılır, düşüklerin çoğu kromozom bozukluklarına bağlı düşükler olmaktadır.
Son Güncelleme : 24.02.2021 20:39:16
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Yücel - 24.02.2021 20:39:16
Kromozomlar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kromozomlar Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kromozomlar"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021