Kök

Kök

Kök, bitkiyi toprağa bağlayan ve genelde toprağın altına doğru büyüyen kısımdır. Kök, bitkinin beslenmesi için gerekli su ve su içerisinde erimiş halde bulunan tuzları topraktan emerek alır. Kökler, besin maddeleri biriktirmek suretiyle depo organı vazifesini de görürler. Ayrıca kök, gövdenin desteklenmesini ve oksijen almasını sağlar. Genelde bitkilerin kökü toprak altında bulunsa da bazı bitkiler havada gelişerek hava kökleri bazıları suda gelişerek su kökleri adını almıştır. Algler ve eğreltiler gibi ilkel bitkilerde gerçek kök olmadığı için onların köksü uzantıları vardır. Toprağın altında bulunan kök ve yan köklerden oluşan kök sisteminin yüzeyi, toprağın üstündeki gövde ve yan dalların yüzeyinden daha fazladır. Kökün gövdeden farkı yaprakları taşıyan düğümlere ve düğümlerin arasına sahip olmamasıdır. Kök, embriyonun radikula adı verilen kökü verecek olan doku kısmının gelişmesiyle oluşur. Kökün en uç kısmında sarımsı ve kahverengimsi kaliptra adı verilen bölgesi, biraz üstünde yaklaşık 1-2 mm uzunluğa sahip uç meristem adı verilen bölgesi, daha üstte uzama bölgesi ve en üste yakın yerde kök tüylerinin bulunduğu kök tüyü bölgesi vardır. Kökler toprağın içine doğru ilerledikçe tüyler zarar görür. Ortalama yaşam süreleri 4-5 gün olan bu tüyler zarar gördüğünde yerine sürekli yenileri oluşur. Kök tüylerinin bulunduğu bölgenin en üstünde ise kök koyu renkte mantarlaşmış bir koruyucu doku bölgesi bulunur. Kök tüyleri toprakta bulunan su ve su içerisinde erimiş halde bulunan tuzların emilmesine yardımcı olur.

Yapısı

Kök ana kök, yan kök ve emici tüyler olarak üç kısımdan oluşur. Ana kök bir tane olmak üzere her bitkide bulunur ve bitkinin toprağa sıkıca tutunmasını sağlar. Yan kökler ana kökten yanlara doğru belli bir açıda uzanan çok sayıdaki kök topluluğudur. Bitkinin topraktan çıkmasını önler ve allanarak birden fazla yan köklere de ayrılabilir. Bu kökler suyun olduğu yöne doğru dallanarak bitkinin suyu almasına yardımcı olurlar. Emici tüyler ise yan köklerin uç kısımlarındaki tüysü yapılardır. Topraktaki su ve su içerisinde erimiş halde bulunan tuzları emerler.

Çeşitleri

Yapılarına ve görevlerine göre kökler kazık kök, saçak kök ve depo kök olmak üzere üç çeşide ayrılır. Kazık kökte ana kök iyi gelişmiş durumdadır. Kalınlaşmış ve toprağın iç tarafına doğru uzanmıştır. Yan kökler ise fazla gelişmemiştir. Fasulye, bamya, gelincik, bakla ve büyük ağaçların kökleri kazık köke örnek gösterilir. Saçak kökte ana kök fazla gelişmemiştir. Gövde ile kökün birleştiği yerden aynı uzunlukta ve birden fazla kökler çıkmıştır. ana kök ve yan kökler aynı kalınlığa sahiptir. Soğan, sarımsak, mısır, ayçiçeği, buğday, arpa ve çilek saçak kök örnekleri arasındadır. Depo kökte ise ana kök aşırı gelişmiştir. Yan kökler ana kökten çıkarak oldukça ince görünümdedir. ana kökün gelişmiş olması yedek besin depolamaya yardımcı olur. Örnek olarak şeker pancarı, şalgam, turp ve havuç kökleri verilebilir
Son Güncelleme : 18.12.2020 01:13:39
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. idil alacan - 18.12.2020 01:13:39
Kök ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kök Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kök"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021