Kök Hücre Nakli

Kök Hücre Nakli

Kök Hücre Nakli, öncelikle hastadan kemik iliğinin tamamen ya da bir kısmının boşaltıldıktan sonra uyumlu olan doku grubunun ve tam anlamı ile sağlıklı kişiden alınmış kök hücrelerinin yerine yerleştirilmesi, burada çoğaltılması ve sonuç olarak pek çok hastalığın ortadan kaldırılması için uygulanan işleme kök hücre nakli denilmektedir. Kök hücre nakli için kullanılacak olan kök hücreler çoğunlukla göbek kordonundan, kemik iliğinden ve kandan kolaylıkla elde edilebilmektedir. Nakil işlemi için ilk olarak yalnızca kemik iliğinden elde edilen kök hücreler geleneksel olduğundan dolayı kemik iliği nakli olarak bilinmektedir. Ancak kemik iliğinin dışında kök hücreler günümüzde kan yapıcı (hematopoetik) kök hücre nakli için (HKHN) ismi daha çok tercih edilmektedir. Çoğunlukla kök hücre nakline ihtiyaç duyulan durumlar habis olan kan hastalıklarında, kemik iliğinin yetersiz kaldığı durumlarda ve doğumsal olan kan hastalıklarının tedavilerinde sıklıkla başvurulan yöntemlerdendir. Hasta olan kişiye bir başkasından kan yapıcı olan kök hücrelerinin verilmesi işlemine "Allojeneik" denilmektedir. Fakat hastanın kendi kök hücrelerinden faydalanılır ise bu işlemden "Otolog" kök hücre nakli olarak söz edilebilir. Ayrıca hasta olan kişiye hangi şekilde bir nakil işlemi uygulamak için mevcut olan hastalığın durumuna ve tipine göre karar verilmektedir.

Nakil İçin Kök Hücreler Nasıl Elde Edilir? Nakil işlemi için kullanılacak olan kök hücreler üç kaynaktan elde edilmektedir. Bu kaynaklar kandan, kemik iliğinden ve göbek kordonundan sağlanmaktadır. Allojeneik kök hücre nakillerinde çoğunlukla hangi tip kök hücre kullanılacağı hastanın durumuna, altta yatan hastalığının sebebine, verici kişinin tercihine ve verici özelliklerine bakılarak belirlenmektedir. Otolog kök hücre naklinde ise, hastanın kendisinden alınmış olan kök hücre kaynağı çoğunlukla kandan elde edilmektedir. Eğer hasta olan kişinin endi kanından elde edilecek kök hücreler toplanacaksa özellikle mevcut hastalığın uygun olduğu dönemlerde alınmalıdır. Fakat Allojeneik kök hücre nakli olacaksa mutlaka sağlıklı bir vericiden toplanması daha uygundur. Ayrıca kök hücrelerin kana çıkarılabilmesi için yalnız başına büyüme faktörleri 4 ile 6 gün süre ile uygulanmaktadır. Otolog kök hücre nakillerinde hastadan kök hücreler toplanmadan önce kemoterapi uygulanabilmektedir. Otolog hücre nakillerinde toplanmış olan kök hücreler aylar ya da senelerce nakil işlemi olana kadar nakil merkezlerinde bu alanla ilgili birimler tarafından özel teknikler ile saklanabilmektedir. Fakat Allojeneik nakillerinde çoğunlukla toplanmış olan kök hücreler anında nakil yapılmaktadır.

Kök Hücre Naklinde Kemik İliği Nasıl Alınır? Kemik iliği ameliyathanede özellikle steril koşullar altında ve kişiye genel anestezi verilerek yapılmaktadır. Verici olan kişinin leğen kemiğinden bu işlem için özel olan iğneler kullanılarak alınan kemik ilikleri bir ya da iki torbaya ayrı şekilde aktarılmaktadır. Ayrıca kemik iliği verme işlemi herhangi bir dikiş ya da operasyon gerektirmemektedir. Fakat kemik iliği alma işlemi sırasında vücuttan eksilen kanı takviye etmek için vericiden bir-iki hafta önce alınmış kan işlem esnasında vericiye verilmektedir. Ancak bazı durumlarda kan takviyesi için kan bankasına başvurmak gerekebilir.

Kök Hücre Nakli İçin Kordon Kanı Nasıl Alınır? Kordon kanından elde edilecek olan kök hücre çoğunlukla bebeğin doğum sırasında göbek kordonundan alınarak elde edilmektedir. Allojeneik kök hücre nakillerinde alınmış olan kordon kanı bankalarında muhafaza edilmektedir. Çünkü kordon kanı nakillerinde özellikle doku uyumunun olup olmadığı araştırılmaktadır. Kordon kanı işlemi ise,hastanın akrabalarında ya da akraba dışında başka bir vericiden uygun kök hücrenin bulunamadığı durumlarda tercih edilmektedir. Çoğunlukla doğum esnasında atılan kordon kanı oldukça önemli bir kök hücre kaynağıdır. Fakat kordon kanının ürün hacmi oldukça az olduğundan kısıtlayıcı özelliktedir.
Son Güncelleme : 16.02.2021 17:04:42
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. öznur uzun - 16.02.2021 17:04:42
Kök Hücre Nakli ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kök Hücre Nakli Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Kök Hücre Nakli"
Kök hücre nakli 6-7 sene öncesinde ortaya çıkmış ama henüz bunu kullananı ben duymadım. Sanırım kullanıyorlar. Kök hücre nakli ne gibi durumlarda kullanılıyor ve gerçekten çok büyük faydaları var mıdır?
Semân . 05.10.2018 12:55:57
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021