Kloroplast

Kloroplast

Kloroplast, Bitkilerin fotosentez gerçekleştirmek için kullandığı organele verilen isimdir. İç ve dış İki katmanlı ince şeffaf zar ile çevrili yapısı vardır. Bu yapı sayesinde iç katman renk veren pigmentlerin salgılandığı klorofil (renk verici) içeren yassı yuvarlak keseciklere dönüştürmüştür. Kloroplastlar bitkinin DNA'sını içerir, bağımsız hareket ederler, kendi kendine çoğalma yeteneğine sahiptir.

Kloraplast içinde ATP olarak bilinen Adonosin Tripfosfat bulunur, bunun görevi ise hücre içi biyokimyasal tepkimeler için gereken kimyasal enerjiyi genetik koda göre taşımaktır. Bu taşıma işi sırasında Güneş ışınlarından yararlanılır. Böylece ATP bağlarında bulunan enerji hücre içinde kullanılabilecek enerjiye dönüşür. Kloroplast ATP içinde ki enerjiye kullanarak karbonların hücre içinde organik maddelere dönüşmesini bitkinin büyümesini sağlar.

Kloroplast yapısı nasıldır?

Renk pigmentleri ve klorofil kloroplast iç sistemine yerleşmiş durumdadır. Güneş ışığı ile oluşan fotosentezin ışık reaksiyonları ile kloroplast içinde bulunan granada da elektron taşınım tepkimeleri oluşur, Stromada da ise fotosentetik karbon çemberi enzimleri, ribozomlar ve bitki DNA'sı bulunur. Bunlardan başka stroma içinde bir çok tür ve boyutta granüller, sıvı damlacıklar, özel nişasta tanecikleri ile veziküller mevcuttur. Ayrıca kloroplast yapı içinde aşağıda bulunan oluşumlar mevcuttur;
 • Hücre iç zar, dış zar gibi düz, esnek ve şeffaftır,
 • Kloroplast iç sıvısı stroma'dır.
 • Stroma içinde bozuk paraların üst üste dizilerek yan yana getirilmiş haline benzeyen yapıda tillikoid adı verilen zarlardan yapılmış yapılar bulunur, bunlara granum denir,
 • Granum oluşumunun her birine ayrıca lamel denir,
 • Lamellerinin yapısına bakıldığında yağ, protein ve karbonhidrat oluşumu olduğu görülür,
 • Klorofil pigmentleri lameller arasında bulunan yağ dokularına tutunmuş olarak bulunurlar,
 • Krorofil mavi, yeşil alg'lerde stoplazmaya dağılmış halde bulunur,
 • Granum lamellerin birbiri ile bağlantılarını sağlayan bağ lamelleri bulunur,
 • Kloroplast kendi sıvılarını oluşturarak çoğaltır, bunun için yeterli DNA, RNA ve Ribozamları bulunur.
Kloroplast fotosentezi nasıl gerçekleştirir?

Bu işlem için hücre de hazırlanmış iç ve dış zar,enzimler, ribozom, stromalar ve DNA gibi bir çok oluşum vardır. Bunların hepsinin varlığı birbiri ile ilintilidir. Oluşumlardan herhangi birinde meydana gelen değişim bitkinin neredeyse tamamında değişiklik meydana gelmesini sağlayacaktır.

Kloroplastın görevleri nelerdir?
 • Kloroplast, Güneş ışığı enerjisinin emilimini sağlar,
 • Dış Dünya'dan Karbondioksit toplayarak, karbonhidrat oluşturur,
 • Dış zar vasıtası ile hücre içini madde giriş çıkışını kontrol eder,
 • İç zar vasıtası ile tillakoid olarak bilinen yapıları meydana getirir. Tillakoid disklere benzer, tillakoid içerisinde klorofil (renk veren) pigmentler bulunur.
 • Tilokoidler "grand" isimli kümecikler meydana gelmesini sağlar, grandlar da güneş ışığının daha fazla emilmesine olanak sağlar. Daha fazla güneş ışığı daha fazla fotosentez, daha fazla fotosentez ise daha büyük daha yeşil bitki oluşumunu meydana getirir.
 • Ayrıca kloroplast içinde yer alan "strom" isimli ayrı bir organel bulunur, bunun görevi de DNA, RNA ve Ribozom sıvılarını barındırmaktır. Barındırılan bu sıvılar fotosentez için gerekli çalışmalar da kullanılarak, benzer bir bitkinin oluşumuna olarak sağlarlar. Kloroplast içinde yer alan DNA ve Ribozomlar fotosentez sırasında hem kendileri çoğalır, hem de protein üretimi yaparlar.
Son Güncelleme : 13.12.2020 00:10:15
Kloroplast ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kloroplast Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kloroplast"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022