Klonlama

Klonlama

Klonlama, bir şeyin aynısını kopyalama anlamını taşır. Eşeysiz üreme yoluyla genetikleri birbirinin aynı olan canlıların oluşturulmasıdır. 1980 li yıllarda başlatılan klonlama çalışmaları, ilk kez 1997 yılında bir koyunun klonlanmasıyla farklı bir döneme girmiştir. Daha sonra çeşitli hayvanlar üzerinde klonlama çalışmalarına devam edilmiştir. Biyolojide klonlama farklı dallarda değişik şekillerde ifade edilebilir.

Genetik klonlama: Bu klonlama tanımı DNA da belirli bir bölümde genellikle genin kopyasının oluşturulması amacıyla kullanılan yöntemleri içerir. Bununla oluşturulan DNA parçacıkları çeşitli araştırmalar için kullanılır. Canlılarda DNA sı birbirine eş olan yeni bir canlının oluşturulmasına bedensel hücre çekirdeği aktarımı denir.

Biyolojik anlamıyla klonlama: Bu klonal çoğalma denilen tek hücreli üreme şeklidir. Ayrıca çok hücreli organizmalarda bazı konularda özelleşen hücrelerin bölünme yoluyla yeniden kendilerini oluşturması da, klonal çoğalma olarak tanımlanır. Buna insanlardaki bağışıklık sistemi hücrelerinin çoğalması örneği verilebilir. Vücutta patojeni taşıyan hücreler, doğru olan antikoru üretme kapasitesi olan hücreleri klonal olarak çoğaltır, hastalıkla savaşmalarını sağlar.

Klonlama çok eski dönemlerden itibaren var olan bir terimdir. Bahçecilik alanında çeşitli ürünlerin türleri mutasyona uğrayan tek bir türden üretilmiştir. Bunların genetik yapıları birbiriyle aynıdır. Günümüzde meyve ağaçları, çeşitli süs bitkileri bu yöntemle üretilmiştir. Klonlama 1997 yılında İskoç bilim adamı Dr. Wilmut ile ekibinin Roslin Enstitüsünde koyun Dolly'i üretmeleriyle herkes tarafından bilinen bir kavram haline gelmiştir. Bu ilgi gerek bilimsel gelişim açısından, gerekse etik problemler nedeniyle artmıştır. Aslında klonlamanın mazisi bundan da eskidir. Özellikle bakterilerle yapılmış olan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.

Klonlama bölümleri

Klonlama 3 farklı grupta incelenmektedir.

Moleküler klonlama (Rekombinant DNA teknolojisi): Bu yöntem bir DNA parçasının fajmid ya da plazmid gibi kendisini eşleme kabiliyeti olan başka DNA parçasının içine vektör yerleştirilmesi, bu vektörün çoğaltılmasını içerir. Günümüzde biyolojide her alanda kendine yer bulmuş bir tekniktir.

Çoğaltımsal klonlama: Organizma içindeki genetik materyalden alınarak, başka bir organizmaya yerleştirilmesi bu teknikle olur. Alınan donör DNA sının üremesi için, bunun alıcının eşey hücrelerine yerleştirilmelidir. Bu teknik koyun Dolly klonlamasında kullanılmıştır. Yine tüp bebek tedavisi sırasında sperm olmadan da gebeliğin elde edilmesi de buna benzer bir uygulamadır. Bu yöntemle klonlanmış olan canlılar arasında kedi, kurbağa, keçi, inek, domuz, tavşan, fare bulunmaktadır.

Terapi amaçlı klonlama: Bu klonlama yöntemi etik açıdan en fazla üzerinde tartışılan türdür. Yöntemde insan embriyolarından alınan kök hücreleri hasta olan insanlarda kullanılmaktadır. Vücuttaki her hücrede bu işlem yapılabilir. Kök hücreyle yapılan bu yöntem tıpta yeni bir dönem açacaktır. Artık hastalıkların tedavisi daha kolay olacaktır.
Son Güncelleme : 05.02.2021 10:04:41
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Selen Karadeniz - 05.02.2021 10:04:41
Klonlama ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Klonlama Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Klonlama"
Neden klonlamanin ozellikleri yok
İpek . 07.05.2019 10:21:59
CEVAP YAZ
İlk baş koyun dolly’de başlayan klonlama işlemi başarı ile yapıldı ama daha sonra bilimsel çalışmalar yavaşladı mı yoksa gizlendiği bilmiyorum ama hayvanlarda başlayan klonlama neden insanlarda denenmeye başlanmadı? Neden artık klonlama ile alakalı haberler duymuyoruz?
Hakim . 01.11.2018 08:54:25
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021