Kemosentez

Kemosentez

Kemosentez, ışık enerjisinin varlığı olmadan organik madde üretilmesidir. Gereken enerji; demir, kükürt, hidrojen ya da azot benzeri inorganik bileşiklerin ya da metanın oksitlenmesiyle elde edilir. Fotosentezde, klorofile sahip canlılar, ham madde olarak H2O (su) ve CO2 (karbondioksit) ya da H2O kullanmak yerine H2S ya da yalnızca H2 kullanmak suretiyle karbonhidratları sentezlerler. Fotosentez, enerjiye gereksinim gösteren reaksiyondur, gereken enerji klorofil aracılığıyla absorbe edilen güneş ışığından elde edilir. Organik maddelerin sentezi amaçlı güneş ışığı kimyasal tepkilerden meydana gelen enerji kullanılacak olursa bu tepkiye kemosentez ismi verilir.

Birtakım bakteriler, ışık enerjisine gereksinim göstermeden kimyasal enerji ile organik maddeleri sentez ederler. Söz gelimi azot, kükürt, demir ve hidrojen bakterileri klorofile sahip olmadıkları takdirde kemosentez yardımıyla kemoototrof olabilirler. Bu biçimde besinlerini kendileri üreten bakterilere "kemosentetikler" denir. Kemosentetik olan bakteriler organik olmayan maddeleri oksitleyerek elde ettikleri kimyasal enerjiyi faydalanarak CO2 ve H2O kullanarak kendileri için karbonhidrat içeren besinler yaparlar. Azot, toprakta organik azot bileşikleri nitratlar ve amonyum tuzları şeklinde yer alır. Azotlu bileşikler, bakterilerin tarafından okside edilir, bu müddetçe nitrifikasyon denir. Nitrifikasyon işlemi ile azot, bitkilerin kullanabileceği bileşiklere dönüşür bu sırada, açığa çıkan enerji de nitrifikasyon yapan bakteriler aracılığıyla kemosentez amaçlı kullanılır.

Bitkiler havadaki CO2'yi bağlayarak organik bileşikler yapmaktadır. Ama bitkilerin, havada yer meydan azot (N2) gazını kullanmaları olası değildir. Gelişmeleri amaçlı büyük öneme sahip meydana azotu, azotlu bileşikler şeklinde topraktan alırlar. Topraktaki azotun kullanılır duruma gelmesi ile doğada azot devinimi gerçekleşir. Kemosentez denizlerin derin yerlerinde güneş ışığının ulaşmadığı hidrotermal bacalar ve metan sızıntıları etrafında gerçekleşir. Kemosentez esnasında bakteriler deniz zemininde ya da midye ve tüp solucanı benzeri hayvanlar içinde (Endosimbiyoz), yaşar. Bu bakteriler su ve karbondioksit'ten glikoz meydana getirmek amaçlı gereken enerji hidrojen sülfür ve metan kimyasal bağlardan üretir. Saf sülfür ile kükürt bileşikleri yan ürün olarak meydana gelir.

Farklı kemosentetik organizmalar besin üretmek amaçlı çeşitli yollar kullanırlar. Çeşitli kimyasal reaksiyonlar aracılığıyla ürettikleri enerjiyi kullanırlar. Karbondioksit, su ve oksijen faydalanarak şeker ve kükürt üretirler
Örnek:Hidrojen sülfürü oksidasyonda kullanan bakteriler

Diğer bakteriler sülfür oluşturmaz demir hidrojen, metan vb maddeleri oksitleyerek organik madde sentezlerler. Kemosentetik bakterilerin gurupları volkanik sahalar, fay ve hidrotermal delikleri etrafında, denizlerde organik çöküntüler içerisinde, balina leşleri ve batık gemilerde bulunurlar. En çok bilinmekte olanlar kemoototrofik mikroorganizmalar içinde kükürt bakterileri, demir bakterileri, nitrifikasyon bakterileri, hidrojen bakterileri ve metan bakterileri bulunur. Ototrof beslenebilen organizmalar, organik olmayan maddeleri organik besin sentezinde kullanırken gereksinim duydukları enerjinin kaynağına yönelik değişiklikler arz ederler. Fotosentetik organizmalar ismi geçtiğimiz enerjiyi ışıktan sağlarken, ototrof beslenmenin öbür kolundakiler yani kemosentetik ototroflar, farklı inorganik maddeleri oksitlemeleri neticesi açığa çıkan enerjiyi faydalanarak besin sentezini gerçekleştirebilirler.

Son Güncelleme : 12.01.2021 23:12:59
Kemosentez ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kemosentez Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kemosentez"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022