Karbonhidrat

Karbonhidrat

Karbonhidrat, yapı taşı glikoz olan, birinci dereceden enerji verici, tüm canlı hücrelerde bulunması zorunlu bir bileşendir. Vücutta en çok bulunan üç maddeden biridir. Vücutta faydalı hale gelebilmesi ve sindirilebilmesi için gerekli büyüklüğe kadar parçalanması gerekir.

Karbonhidratların İçeriğinde Neler Bulunur?

Karbonhidrat, monosakkaritler (meyve,üzüm,vb.), disakkaritler (pancardan yada şeker kamışından üretilen şekerler ile süt vb. besinlerdeki şekerler), polisakkaritler (nişasta, posa ve et türevleri) olarak üçe ayrılır. Ağızda sindirilmeye başlayan Karbonhidratlar doğada büyük moleküller halinde olmasına rağmen, vücut uygun büyüklüğe getirdikten sonra bu molekülleri DNA (deoksiribo nükleik asit), RNA (ribo nükleik asit), ATP (adonezintrifosfat)‘ın yapısına katarak uzun süreli enerji ve güç kaynağına dönüştürür. DNA‘nın canlı vücudunda iki önemli görevi vardır, bölünme sırasında miktarını iki katına çıkararak kalıtımı sağlamak ve şifrelerini aktararak, enzim ve protein gibi molekülleri üretme ve yönetimini sağlamaktır. RNA ise üç farklı işleve hizmet etmesine rağmen, en önemli ödevi, protein sentezi sırasında, stoplazmadaki amino asitleri, kendine uygun olarak bağlayarak ribozomlara taşımaktır. Her RNA ancak bir amino asit taşıyabilir. Bitkilerin içeriğindeki karbonhidratların oluşmasındaki en önemli etken klorofildir. Klorofiller fotosentez yapan bitkiler, bir ve çok hücreli algler, öglena gibi canlılarda kloroplast içerisinde bulunur. Prokaryot yapıdaki bakterilerde ise hücre zarında bulunur. Klorofiller ışık enerjisini emen ve katalizör olarak bir hücreden diğerine geçiş sağlayan yeşil renkli bir pigmenttir. Molekülü karbon, hidrojen, oksijen, azot ve magnezyum atomlarından oluşur.

Karbonhidratlar Hangi Besinlerde Bulunur?

Karbonhidrat tahıl türü tüm bitkilerle, özellikle buğday, patates, fasulye, pirinç, mısır, makarna, ekmek, nişasta, pancar, soya, şeker kamışı vb. gibi bitkilerde bulunur. Bitkilerde selülöz halinde bulunması, onların vücuttaki emilimini kolaylaştıran bir etkendir. Bu bileşik aslen oksijen, karbon, hidrojen unsurlarından oluşmaktadır. İnsanlar ve hayvanlar kendiliğinden üretemediği halde onların en önemli besin ve enerji kaynaklarıdır. Bu sebeple de mutlaka dışarıdan temin yolu ile vücuda alınabilmektedir.

Karbonhidratın Fayda ve Zararları Nelerdir?

Karbonhidratlar insanlar açısından vazgeçilmez olmalarına rağmen, son zamanlarda yapılan araştırmalar, kana karışımı esnasındaki hızları baz alınarak fayda ve zarar açısından değerlendirilmelerine yol açtı. Buna göre hızla emilen karbonhidratlar daha az fayda sağlıyor yavaş emilenleri ise daha fazla yarar sağlıyor. Karbonhidrat aslında birer şeker bileşeni olması sebebiyle, vücutta şekerin tahrip edebileceği organlar yavaş emilen karbonhidratlardan daha çok yarar ve az zarar görüyor, hızlı emilenlerden ise uzun vadede daha çok zarar görüyor. Bu araştırmalar gösterdi ki bileşik şekerli besinlerde, şeker kana daha yavaş karışıyor, bu sebeple vücudun şeker direnci artıyor. Bileşik şekerli besinler, her türlü meyveler, lifli besinlerin tümü tahıllar, bakliyat türü doğal gıdalardır. Basit şekerli besinler ise rafine edilmiş tüm ürünlerdeki şekerlerden oluşur. (Beyaz undan yapılan tüm gıdalar, turşular konserveler, çorba, puding, salça, sirke…) Besleyici değerleri düşük olan bu tür besinler vücuda girdiğinde, alyuvarların sayısı hızla artıyor ve vücut, yabancı madde girişi algılayarak, saldırı pozisyonuna geçiyor.

Karbonhidratları Ne Oranda Kullanmalıyız?

Günlük besin ihtiyacımız içerisinde vücudumuzun alması gereken karbonhidrat oranı, 300gr-350 gr olmalıdır. Bu oran hareketli ve spor yapan kişilerde, günde kg. başına 8-9 grama kadar olabilir. Bu üretimi kolay ve ulaşılması ekonomik enerji kaynağını ve bileşenini, en faydalı şekilde kullanabilmemiz için yeterince almalı, aşırı ve az tüketildiğinde vücudun dengesini bozabileceğimizi unutmamalıyız. Besinlerimiz içerisinde farklı durum ve hallerde bulunan bu bileşik, ömrümüzün uzunluğunu veya sağlıklı yaşayıp yaşayamayacağımızı doğrudan etkileyebilecek kadar önemlidir. Bu sebeple yediklerimizin içeriğinin ne olduğunu tam olarak anlamamız, hayat standardımızı yükseltmemizi sağlayacaktır.

Son Güncelleme : 15.02.2021 10:39:20
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. ayşe can yağmur - 15.02.2021 10:39:20
Karbonhidrat ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Karbonhidrat Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Karbonhidrat"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021