İnsan Genom Projesi

İnsan Genom Projesi

İnsan Genom Projesi, Bu projenin asıl amacı bireylerin DNA'sında var olan 3 milyar kadar baz çiftinin dizilimini ve bu baz çiftinin %2-5'ini oluşturan genlerin yerini tespit etmektir. Bu işlem zor bir süreci gerektirmektedir. Sebebi ise bireylerin genomu net olarak bilinmemekle birlikte 40 bin ile 80 bin arasında gen bulunduğu düşünülmektedir.

Dış görünümlerde ki pek çok değişikliklere rağmen, bireylerin kalıtsal özellikleri büyük oranda birbirlerine benzemektedir. Bireylerin DNA yapılarının %99,9'u ortaktır. İşte İnsan Genom Projesi de bu ortak genlerin saptanmasını hedeflemektedir. Neredeyse 15-20 yıl gibi bir süreçten beri çalışılmasına rağmen hala genom projesi tam olarak çözülebilmiş değildir. Elde edilecek veriler, insanı insan yapan genlerden ziyade bir bireyi diğer bireyden ayıran genleri de tespit eden bulunmaz bir kaynak olacaktır. İnsan genom projesi, bireyin bütün kalıtsal özelliklerinin şifresinin çözülmesini ifade eder. Bu kalıtsal özelliklerin yani DNA'nın ( deoksiribonükleik asit) şifresi olan dört bazın yani A: Adenin, T: Timin, C: Sitozin, G: Guanin'in gelişigüzel bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Yan yana gelen bu bazlar karşılıklı olarak da eşleşerek DNA'nın ikili sarmal yapısını meydana getirmektedir. Bedenin bütün fonksiyonları DNA sarmalındaki baz dizilimlerinden köken alan proteinlerle yapılmaktadır.

İnsan Genom Projesi, 1989 senesinde Amerika'da bazı bilim adamlarının insan genomunda bulunan proteini kodlayan ve kodlamayan kısımların baz dizilerinin tespit edilmesi amacıyla başlattıkları bir çalışmadır. Bu çalışma amacı ile oluşturulan organizasyon (Human Genom Organization), Amerika Enerji Ajansı ve Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden aldığı destekler sayesinde kurulmuştur. Bu çalışma 1990 yılında resmi olarak nitelik kazanmıştır. tüm bireylerin genomunun baz dizilimlerini ortaya çıkarmaya uğraşan çalışma kısa bir süreçte, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Rusya, Çin ve Kanada'nın da içerisinde bulunduğu 18 ülke, pek çok gönüllü kuruluş ve bazı özel firmalar destek sağlamış ve şimdilerde binlerce bilim adamının iş imkanı bulduğu uluslar arası bir proje haline gelmiştir. Pek çok ünlü şirketinde katkısı ile her sene 200 milyon dolar bütçe ile destek sağlanmıştır.

2000 yılı haziran ayı itibari ile biten genom dizisi taslağı, 2001 yılı şubat ayında halka duyuruldu ve 2003 nisan ayında da tamamlandı. Bireylerin genom dizisinin tespit edilebilmesi bakımından önemli olan bu projenin işlevinin doğru bir biçimde analiz edilebilmesi uzun bir süreç gerektirecektir. Çünkü elde edilecek bilgiler işlenmesi gereken tabiri caizse ham bilgiler olacaktır. Bu bilgilerin işlenmesi, yani hangi genlerin hangi kalıtsal özelliklerle veya rahatsızlıklarla alakalı olduğunu tespit etme işi genin ifadesinin anlaşılması ile olabilmektedir. Bu süreçte zaman alan ve komplike çalışmaları içeren bir hale dönüşmektedir. Şu an elde edilen verilerle pek çok rahatsızlığın yani Nörofibromatozis Tip 1 ve Marfan Sendromu 2'nin kromozomlar üzerindeki yerleşimi ve dizisi tespit edilmiştir. Bu anlama gelmektedir ki genomik tıp pek çok rahatsızlığın tanı ve tedavisinde umut vaat etmektedir.

İnsan Genom Projesi kapsamında pek çok mikroorganizma, hayvan ve bitkinin genomlarının haritalanması ve dizi analizleri yapılabilmektedir. Mesela mikroorganizmaların genomunun dizilenmesi enfeksiyon rahatsızlıklarının tanı ve tedavisinde yeni imkanlar sağlarken diğer taraftan tarımsal bitkilerin dizi analizleri de gen aktarımlı, doğal biçimde olmayan mahsüllerin yetiştirilmesini ortaya çıkarmıştır. Bu moleküler mekanizmalar açıklandıkça ilaçlar değişecek ve metabolizmanın işlevini etkileyecek moleküller hücreye sentezlettirilerek y da özel taşıyıcı moleküller vasıtası ile hücreye verilerek tedavi protokolleri uygulanabilir hale gelmektedir. Dünyanın pek çok ülkesi bu çalışma içerisinde yer almakta iken Türkiye bu çalışma içerisine dahil olmamıştır. Bazı üniversiteler kendi bünyeleri içerisinde kısmen bu çalışmaları yapmaktadırlar.

Son Güncelleme : 26.02.2021 15:21:38
İnsan Genom Projesi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

İnsan Genom Projesi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İnsan Genom Projesi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022