Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
İndikatör

İndikatör

İndikatör bir maddenin test yapılan ortamda var olduğunu gösteren ayıraca bu isim verilir. Renksiz reaktiflerden renksiz ürünlerin ortaya gelmesi söz konusu olduğunda; ortama eklenerek nitelik değişiminden istifade edilerek reaksiyonun tamamlanıp tamamlanmadığının saptama edilmesi üzere kullanılan organik renklendiricilerdir.

İndikatörler kaça ayrılır?


İndikatörler 2 sınıfa ayrılır:
  • Bazik bölge indikatörleri
  • Asidik bölge indikatörleri
Asit baz indikatörleri, indikatörler, Ph değeri değiştikçe çözeltide nitelik değişimi gösterebilen karma anlaşılmaz yapıya sahip durumda olan maddelerdir. Metil oranjın Ph değeri 3.1'in altında olduğunda çözeltilerde kırmızı, Ph değeri 4.5'in üstünde olduğunda ise çözeltilerde sarı renkte olabilir. İndikatörlerin rengi, çözeltilerde hidrojen iyonları konsantrasyonuna bağlıdır. İndikatörlerin nitelik tonları çözeltilerin Ph değerine bağlı çeşitlilik gösterir. Çözeltinin pH değeri düşükse veya yüksekse renkler değişiklik gösterir. Günümüze dek pek çok indikatör bulunmuş ve hemen hemen tümü kullanılmıştır.

İndikatör yapısı ve iş mekanizması


Asit Baz belirteçleri asit veya bazdırlar. İndikatörler genellikle HIn veya InOH sembolleri ile gösterilirler. Bu indikatörlerin ayrışma tepkimeleri ise şu biçimde gerçekleşir;

Belirteçler, bu ayrışma veya birleşme tepkimeleriyle nitelik değiştirirler. Mesela metil kırmızısı HIn formunda iken kırmızı, ayrışma ardından In- formuna girer; ki bu da sarı renktedir. Bir çözeltinin içine asit bırakıldığı vakit, sudaki hidrojen (H+) iyonu miktarını artar. Buda çözeltideki hidrojen derişimini artırır. Le Chatelier ilkesine yönelik reaksiyonda hidrojen iyonu derişimi arttığından ötürü ağırlık, girenler istikametine başka bir deyişle HIn istikametine kayar. Bu da HIn derişimini arttırır. Metil kırmızısı örneğini verilecek olursa, bu indikatörün HIn formundaki renginin kırmızı olmasından ötürü rengi kırmızıya dönüşür. Benzer biçimde çözeltiye baz ilave edilirse çözeltideki hidrojen iyonu derişimi azalır. Balans ürünler istikametine kayar, hidrojen iyonu ve In- derişimi artar. Tekrardan metil kırmızısı örneğini verilecek olursa, metil kırmızısının In- formunda bulunan rengi sarıdır böyle olmasından ötürü çözelti sarıya dönüşür.

İndikatör uygulama


PH belirteçleri titrasyon ismi verilen deneylerde kullanılır. Bu deneyler ile bir asit veya bazın pH değeri ölçülür. Her indikatörün kendine özgü hazırlanma şekilleri bulunur. Örneğin metil kırmızısı %95 etanol çözeltisinde sıkı çözünürken, metil turuncusu saf su ile daha sıkı çözünür. Daha sıkı netice almak içinse anlaşılmaz indikatörler hazırlanabilir. Bu biçimde daha dar bir pH arasında kesinlikle nitelik değişimi elde edilir.

İndikatör seçimi yaparken uyarı edilmesi gerekenler.
  • Güçlü asit ile güçlü bazın tepkimesi nötrleşme tepkimesi olacağından pH değeri 7 olabilir.
  • Güçlü asit ile fit bazın tepkimesi sonucu pH değeri 7'den minik olabilir.
  • Asit ile güçlü bazın tepkimesi sonucu olarak pH değeri 7'den önemli olabilir.
İndikatör Örnekleri
  • Timon Mavisi: Asit rengi kırmızı, baz rengi sarı, Ph aralığı ise 1.2 ile 28'dir.
  • Metil Oranj rengi: Asit rengi kırmızı, baz rengi sarı, Ph aralığı, 3.1-4.5'tir.
Son Güncelleme : 23.01.2024 04:27:54
İndikatör ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
İndikatör Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "İndikatör"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir. Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına gelir. Algl...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amitoz...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler birçok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmaktad...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu'da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuzey ...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık göster...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, diğer adı aktin filamentleri olantümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mik...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta,  halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024