Hücre

Hücre

Hücre, genel olarak insanlarda ve diğer canlılarda, yapısal ve aynı zamanda görevsel özellikler gösteren küçük bir birimdir. İçerisinde bulunan organeller ile küçük bir fabrika olan hücre Latince'den odacık anlamına gelmektedir. Hücre insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde ve mantarlarda bulunan yapı taşlarıdır. İnsanlar üzerinden gidecek olursak cildin ve diğer organların oluşmasını sağlayan yapı taşları olarak hücreleri düşünebiliriz. Canlılarda sayılamayacak kadar çok hücre bulunmaktadır. Hücrelerin teker teker göz ile görülmesi mümkün olmadığından mikroskop ve buna benzer diğer cihazlar ile incelemeler yapılması gerekmektedir. Tarihe bakıldığında 19. yüz yılın ortalarında hücre kuramı ortaya atılmıştır. O günlerden bu günlere kadar birçok araştırmacı farklı fikirleriyle hücreye ve hücrenin yapısına teoriler söylemiştir. Bu şekilde ortaya atılan teoriler sayesinde hücrenin yapısı ve diğer özellikleri biyolojiye büyük bir ilerleme sağlamıştır. Aslında bu durum son derece faydalı etkilere neden olmuştur.

Hücrenin Yapısı:
Tüm canlılarda dokuların en küçük yapı taşıdır. Canlılarda yaşamın tüm özelliklerini sergileyen ve canlılığı sağlayan milyonlarca, yüz milyonlarca hücre, temelde aynı özelliğe sahiptir. Fakat bir hayvan hücresi ile bir insan hücresi kesinlikle aynı organellerden oluşmaz. Bu nedenle bazı farklılıkların olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında insan vücudundaki hücrelerin yapısında da farklı organların hücrelerinde farklılıklar görülür. Örneğin bir karaciğer hücresi ile bir böbreği oluşturan hücreyi aynı yapıda düşünmek son derece yanlıştır. Hücreler basit bir tanımla zar içerisinde bir sitoplazma ve genetik bilgiyi çevreleyen bir çekirdekten meydana gelmektedir. Günümüzde tamamen kanıtlanmış şekilde bulunan bazı hücre çeşitleri bulunmaktadır.

Hücre Çeşitleri

Prokaryot hücreler: Bu tip hücreler genellikle bakterilerde, arkebakterilerde ve mavi alglerdeki hücrelerde bulunmaktadır. Bu çok hücreli canlılarda bulunan hücreler içerisindeki çekirdeklerde herhangi bir zar bulunmamaktadır. Bu nedenle hücre içerisinde mitokondri bulunmamaktadır. Bu hücrelerde kalıtım maddesi olan DNA, sitoplazma içersinde dağılmış bir haldedir. Prokaryot hücrelerin hayati özellikleri sitoplazmada ve hücre zarında önem taşır.

Ökaryot hücreler: Bu hücreler içerisinde organel zarı bulundurmaktadır. Aslında ökaryot hücrelerin en büyük özelliği de budur. İçerisinde bulundurdukları organel zarı sayesinde çekirdek, hücrenin sitoplazmasına dağılmamış bir şekilde yer almaktadır. Kalıtsal materyal, hücre içerisinde belirli zar ile çevrilmiş bir şekilde bulunmaktadır. Bu hücrelerde ise kromozomlar, DNA'dan ve proteinlerden oluşmuştur. Ökaryot hücreler, prokaryot hücrelere göre daha az gelişmiştir. Genellikle mantarlar, hayvanlar, bitkiler ve protistlerde bu hücreler görülmektedir.

Hücre zarı:
Hücre zarı, direk olarak hücreyi dış ortamlardan koruyarak hücrenin yaşamını sürdürmesini sağlayan bir yapıdır. Hücre zarının geçirgen bir yapısı olduğu için gerekli olan besinleri bu zardan içeri alır. Hücre zarının iç tabakasında ve dış tabakasında birer protein ile lipit bulunmaktadır. Elektron mikroskobu çalışmaları, zarların lipoproteinlerden yapılmıştır. Hücre zarı, artık maddelerin ve besin maddelerinin hücreye giriş, çıkışlarını ayarlar. Bu zar aynı zamanda hücrenin önemli bir koruyucusudur. Hücre zarının daha birçok görevi bulunmaktadır. Bunlar;
  • Hücre zarı direk olarak sitoplazmayı çevreleyerek hücrenin belli bir şekil almasını sağlamaktadır. Bu şekilde hücrenin dağılması da önlenebilmektedir.
  • Hücreye madde alışverişini sağlar.
  • Ozmatik dengenin yanı iç ve dış basıncın dengelenmesini sağlar.
  • Hücre zarının ayrıca salgı görevi vardır.
  • Hücre zarı uyarıcı etkilerin iletiminde yardımcıdır.
  • Son olarak hücrelerin birbirinden ayrılmasını sağlayarak hücre değişimlerini yani kanseri önler.
Sitoplazma:
Hücre zarıyla çekirdek zarı arasında kan hücre bölümüne sitoplazma denilmektedir. Sitoplazmanın çok büyük bir kısmı sudan oluşmaktadır. Bu nedenle içerisinde çok çeşitli canlı yapılar ve cansız yapılar bulunur. Günümüzde var olan birçok hücre sadece çekirdek ve sitoplazmadan oluşmaktadır. Büyük bir kısmı sudan oluşsa bile sitoplazma ne katı ne de sıvıdır. Bu yapının miktarı hücre büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir.

Çekirdek:
Hücre çekirdeği aslında hücrenin en önemli yapısıdır. Çekirdek bir nevi hücrenin beyni olarak düşünülebilir. Çünkü hücreyi direk olarak çekirdek yönetir. Çekirdek zarı ile çevrelenmiş olan çekirdek bu şekilde diğer organellerden ayrı kalmaktadır. Çok gözenekli bir yapıya sahiptir. İşlevsel olarak çekirdek, hücrenin yaşamını sürdürmesi için çalışmaları düzenlemesiyle ünlüdür. Çekirdeğin hücre bölünmesinde rolü çok büyüktür.
Son Güncelleme : 25.04.2021 16:26:55
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Murat aydogan - 25.04.2021 16:26:55
Hücre ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hücre Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Hücre"
Hücre konusu benim ödevimdi ve siteniz sayesinde ödevimi kağıda geçirdim. Yalnız bu konu içerisinde bilmem gereken ana konu nedir? Çünkü öğretmenimiz bana ilk olarak yüksek ihtimalle bunu soracak. Hem benim bilmemde de fayda var gibi.
Ongüner . 27.09.2018 03:39:50
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021