Hücre Kültürü

Hücre Kültürü

Hücre Kültürü, gelişen tıp ile yeni tıbbi uğraşlar neticesinde ortaya çıkan tedavi yöntemleri geliştirilmeye başlanmıştır. Bunlardan biriside hücre kültürüdür, tıbbi tedavi niteliğini taşıyan tıbbi tekniklerden birisidir. Hücre kültürü özellikle hücrelerin kontrol altına alınarak çoğaltılması işlemine denilmektedir. Dünyada hücre kültürü çoğunlukla hayvanların hücrelerinin yetiştirilmesi için kullanılan tekniklerden birisidir. Bu teknik sayesinde hücreler çok daha hızlı bir şekilde yetiştirilerek çoğaltılması sağlanmaktadır. Ayrıca dünyada en önemli ilk sıralarda yer alan tıbbi araştırmaların içerisinde hücre kültürü büyük önem taşımaktadır. Dünyada kanser hastalıklarında net bir şekilde tedavisi yapılamayan durumlarda hücre kültürü patalojik olarak bir takım sonuçlar elde etmeye yardımcı olmuştur. Hücre kültürü sayesinde yetiştirilerek çoğaltılmış olan hücrelerin kanser hastalıklarının tedavisi olarak ortaya çıkarılabilir. Ayrıca insanlarda meydana gelen hastalıkların sebeplerini bulmak için uygulanan hücre kültürü ile kişide ortaya çıkmış olan hastalığın işlevi hakkında kolaylıkla bilgi edinmek mümkündür.

Hücre Kültürü Kaç Çeşitte Bulunmaktadır? Hücre kültürü iki çeşit olarak bulunmaktadır. Birincisi "yapışan hücre kültürü" olarak bilinmektedir. Yapışan hücre kültürü bulunduğu yüzeye oldukça müthiş bir şekilde yapışma özelliği göstermektedir. Ayrıca hücreler yapıştıkları yüzeyin üzerinde tek tabaka olarak büyüme gösterir. Yapışmış olan hücrelerin yerinden alınması için mekanik kuvvet uygulanması gerekmektedir. Çünkü mekanik kuvvet bu yapışkan hücrelerin yerlerinden daha rahat koparılmasını sağlamaktadır. Diğer hücre kültürü ise "süspance" ismi ile adlandırılmaktadır. Süspance hücre kültüründe yapışarak yaşayan hücre kültürlerinin aksine herhangi bir yüzeye yapışmadan burada yaşamak zorundadırlar. Bu özelliği bakımından diğer hücre kültüründen kolaylıkla ayrılmaktadır.

Hücre Kültürü Nasıl Yapılmaktadır? Yapılan hücre kültürlerinin sonucunda elde edilmiş olan hücrelere bakılır ve tıbben sonuçlar elde edilmektedir. Ayrıca hücre kültürünün çoğaltılması ile daha detaylı bilgiler temin edilebilir. Uzun senelerden günümüze kadar gelmiş olan hücre kültürü hayvanların hücreleri üzerinde yapılan araştırmalar sayesinde oldukça büyük bir gelişim kaydetmiştir. Şimdiler hücre kültürü bu gelişim sayesinde insanların üzerinde bile uygulanacak duruma gelmiştir. Hücre kültüründe çoğunlukla beyaz kan hücreleri daha fazla üreme yeteneği göstermektedir. Ayrıca beyaz kan hücrelerinin bu yetenekleri ise göz ardı edilemeyecek nitelikte dikkat çekmektedir. Genellikle hücre kültürü uygun sıcaklık koşullarında ve uygun ortamlar hazırlandığı zaman yapılabilmektedir. Eğer bu koşullar uygun olmaz ise istenilen sonuç iyi çıkmayabilir.

Hücre Kültürünün Amacı, bu uygulamadaki esas amaç vücutta meydana gelen virüslerin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve daha sonra bu virüsler için uygun olan aşıların geliştirilmesidir. Hatta gen ve doku tedavilerinin daha çok geliştirilmesine yardımcı olurken, aynı zamanda durumu kolaylaştırır. Bu amaç esas alınarak yapılan hücre kültürü özellikle tıbbi bakımdan çok önemli bir yere sahip olmaktadır. Şimdilerde hücre kültürü hayvanlarda kullanılmaktadır, fakat ilerleyen zamanlarda bu teknik daha çok geliştirilerek insanların üzerinde de kullanılması hedeflenmektedir. Ayrıca zor olan her türlü hastalıkların daha kolay atlatılmasında yardımcı olacaktır.
Son Güncelleme : 17.02.2021 20:31:46
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. öznur uzun - 17.02.2021 20:31:46
Hücre Kültürü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hücre Kültürü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Hücre Kültürü"
Merhaba. Benim kızım bir anket firmasında denk gelmiş. Yeni gelişen birşey sanırım. Bende yeni duydum. Bu hücre kültürüyle ilgili. Nedir ve amacı nedir? Yardımlarınız için teşekkürler şimdiden arkadaşlar.
Rümeysa . 05.11.2018 19:36:03
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021