Histoloji

Histoloji

Histoloji; Hücre şeklinde yaşamakta olan organizmanın en ufak birimi olup canlının tüm özelliklerini bulundurmaktadır. Hücreyi incelemekte olan bilim kolu ise sitolojidir. Bir doku ise, bir arada bulunan belli bir şekilde var olan fonksiyonu yapmak üzere yer alan hücre topluluğudur. Organlar ani bir şekilde fazla olan dokunun görev birliği yada iş bölümü yaparak oluşturduğu vücut kısımlarıdır. Organ sisteminde, vücutta yer alan belli olan bir işi yapmak için görev almış olan farklı olan organlar yer almaktadır. Dolaşım sistemi, kalp, atardamarlar, toplardamarlar ve kılcal damarlardan oluşmuş olan, kanı taşımak ile görevli olan organ sistemidir. Organlar ile organ sistemlerini anatomi ilmi tarafından incelenmektedir.

Dokular ile ilgili olan ilk incelemeleri yapmış olan ve gözlemciler arasında yer lan, Malpighi, Leuven-Hook, R. Brown, Schleiden ve Schwann en önemli olanlarıdır. Bu bilim adamlarının yapmış oldukları çalışmalar, mikroskobun icat edilmesi ile başlamış, hücre elemanlarını, hücre biçimlerini, hücreler arasında bulunan benzerlikleri bulmuşlardır. Modern olan histolojinin 1830'li senelerde Alman olan fizyoloğu Schwann’ın tüm hayvan ve bitki hücrelerinde nüve hücrenin temel ve en önemli olan bölümü olduğunu açıklaması ile beraber başladığı kabul edilmektedir. Aynı yüzyılın son kısımlarına doğru mikroskopta, dokuların alınması ve bulunması ile ortaya çıkarılmış olan teknik ilerlemeler ile hücre metabolizmasının temel özellikleri yer almaktadır.

Histolojide var olan metodlar; Histoloji, incelemiş olduğu dokuyu, vücutta bulunan haline en yakın olan biçimi ile ele almak zorunda kalmaktadır. Mümkün olduğu kadar yanlışlıklar gözden kaçırılmamalı, bu şekilde dokunun ne olduğu hakkında gerçekten uzak olarak verilecek olan kararlara varılmamalıdır. Histolojik çalışmalarda kullanılmakta olan materyal, incelenebilir bir duruma gelebilmesi için, farklı işlemler yapılır. Bunlar sırası ile, parça alma, parçayı kesit yapmaya uygun bir duruma getirme, kesme, tespit, boyama, lam üstüne alma şeklinde sayılabilir. Parçanın kalınlığı hem dokunun özünü kaybetmeyecek, hem de ışığın geçmesine izin verecek kadar olmalıdır. Kesme işlemi, mikrotom adı verilen oldukça hassas olan aletler yardımı ile yapılır.

Yaşamakta olan hücrelerin incelenmesi, bir hücrenin var olduğu yada görev yapmakta olduğu vücut kısmında inceleme yapılması oldukça büyük zorluklar ile yapılmaktadır. Buna karşılık olarak vücudun bazı dokularını, bu biçimde incelemek imkanı bulunmaktadır. Bağırsakları sarmakta olan karın zarı şeklindeki belli olan inceliği geçmemekte olan dokuların yer aldıkları bölgeden alıp vücutta bulunan koşulların oluştuğu laboratuvar şartlarında incelemesinin yapılması mümkün olmaktadır. Bu şekildeki bazı dokular, deney olarak kullanılan hayvanlarının gözlerinin cam şeklinde olan cisimlere karşı ekilerek bu kısımdan direkt bir şekilde incelemeleri yapılmaktadır. Bu türde yapılmakta olan çalışmalar, fakat değişik olan yöntemler ile incelenmesi kabil bir şekilde olmayan dokularda yapılmaktadır.

Doku ve organ kültürleri, günümüze kadar ulaşmış olan çalışmalar neticesinde, vücudun hemen hemen her dokusundan alınmış olan hücreler, laboratuvar koşullarında yapılmış olan değişik ortamlarda imal edilmiştir. Bu şekilde imal edilmiş olan saf hücreler, belli olan tip hücrenin incelenmesinin yapılması ve özelliklerinin açıklanması için en uygun olanıdır. Anne karnında bulunan yaşamdan kalan farklı olan organların kalıntıları da, organ kültürlerine konularak hücrelerin çoğalması yapılabilir. Bunlar, histoloji metodlarına bakılarak hazırlanmış olan preparatlar şekline getirilerek incelemeleri yapılmaktadır.

Yaymalar, vücutta bulunan sıvıların, lam üstüne yayılmasının ardından tespiti yapılıp boyanarak incelemeleri yapılabilir. Bu biçimde hazırlanmış olan preparatlara yayma adı verilmektedir. Kandan yapılmakta olan yaymadan kan kanseri, kadın cinsi organları ifrazatından yapılmış olan yaymadan rahim kanseri teşhisini yapabilmekte yada bu mevzuda bir fikir sahibi olunabilmektedir.
Son Güncelleme : 11.12.2020 02:30:05
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. ismail veske - 11.12.2020 02:30:05
Histoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Histoloji Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Histoloji"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021