Hipokampus

Hipokampus

Hipokampus: Beyinde medial temporal lobda bulunan ve hafıza ile yön bulma konusunda çok önemli bir rol oynayan hipokampus, gri cevher tabakasıdır. Ayrıca, leteral ventrikülün de alt boynuz tabanı boyunca uzanan hipokampus, filogenetik bakımdan beynin kısımları arasında en eski olanıdır. Yapılan eylemlerin bir davranışa dönüşmesi konusunda rolü çok büyük olan limbik sistem içerisinde yer alan hipokampus bunun yanı sıra, hafıza ve daha çok kısa süreli hafızada önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, uzaysal yön bulma konusunda da etkili olan hipokampüs ismini Yunanca at ve deniz kelimelerinin birleşiminden almaktadır. Bir unutkanlık hastalığı olan Alzheimer rahatsızlığında beynin ilk olarak etkilenen kısımlarından birinin de hipokampus olması nedeniyle bu hastalıktaki ilk belirtiler hafıza bozuklukları ile dezorientasyon olmaktadır.

Hipokampus Araştırmalarının Tarihi

Hipokampüs ile ilgili yapılan ilk araştırmalarda bunun koku almayla alakalı bir merkez olduğu düşünülmüş olmasının sebebi olfaktör bulbustan direk sinir lifleri aldığı konusundaki yanlış düşüncedir. Daha sonraki yıllarda ise, hipokampüs konusunda yayımlanan yayınlarda gelişmenin engellenmesi ve hafıza ile uzay kavramlarının daha fazla ön planda olduğu görülmektedir.

Davranış engellenmesi teorisi günümüzde eski önemini kaybetmiştir. Tedavi amaçlı olarak bir hastanın hipokampusunun çıkarılması sonucunda hastada önemli ölçüde anterograd ve kısmı retrograd ammezi görülmesi hipokampusun hafıza ile ilgili olduğunu ortaya koymuştur. Daha sonra bu hasta yeni hafızadan yoksun bir hale gelmiştir. Ayrıca bu hasta ameliyattan önce yaşanan her şeyi tamamen unutmuştur. Tek hatırladığı yıllar öncesinde kalan anılarıdır. Böyle bir olay tıp dünyasındaki kişilerce çok büyük bir ilgi uyandırmıştır. Sonrasında ise, bu hasta o tarihte üzerinde en geniş kapsamlı araştırma yapılan kişi olmuştur. Daha sonraki yıllar içerisinde ise bu konu hakkında çok fazla araştırma yapılmış ve bugün artık hipokampusun hafıza ile ilgili çok önemli bir rolünün olduğu hususunda tüm dünyada aynı fikre kavuşulmuştur.

Hipokampusun Hafızadaki Üzerindeki Rolü Günümüzde artık hipokampusun yeni hafızanın oluşumu hususunda çok önemli bir rolü olduğu bilim adamları tarafından kabul görmektedir. Bazı araştırmacılara göre ise hipokampus, medial temporal lob içerisinde yer alan daha geniş bir hafıza sisteminin sadece bir parçası konumunda görülmektedir. Beyinde hipokampusta ciddi derecede bir hasar oluşması yeni hafızanın oluşmasının büyük çok fazla zorluk ile olacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca, genellikle böyle bir durumda hasar oluşumundan önce edinilmiş olan anılar da etkilenmektedir. Bu etkilenme olayın öncesindeki birkaç yılı kapsamakta daha eski anılar ise bozulmamaktadır. Eski anılarda bir bozulma görülmemesi durumu, zaman içerisinde çok eskiye dönük hatıraların hipokampustan ayrılarak beynin başka bölgelerine gönderildiği düşüncesinin oluşmasına sebep olmuştur.

Hipokampusta oluşan hasarlar, yeni motor ve zekâ işleyişiyle ilgili maharetleri öğrenme gibi hafıza faaliyetlerinden bir kısmını etkilememektedir. Bu durum ise bu tür becerilerin başka hafıza türleri ile başka beyin parçaları ile olduğu düşüncesini pekiştirmektedir. Hipokampusun daha önce gidilmiş yerlerde daha kestirme olan yolların keşfedilmesi hususunda da bir rolü vardır. Buna örnek olarak Londra’da yaşayan taksi şoförleri gösterilebilir. Bu şoförler işlerine başlamadan önce sıkı bir teste tabi tutulmaktadır. Şoförlerden birden fazla mekânı ve bu mekânlar arasındaki en kestirme yolları bilmeleri istenmektedir. Bu araştırma London College üniversitesinde yapılmaktadır ve yapılan bu araştırmanın sonucunda taksi şoförlerinin beyinlerindeki hipokampusun konu ile ilgili bölümlerinin normal insanların hipokampusun ilgili bölümlerinden çok daha fazla büyük olduğu ve hatta şoför ne kadar deneyim sahibi ise hipokampustaki ilgili bölümlerin o derece daha büyük olduğu görülmüştür.
Son Güncelleme : 31.12.2020 16:40:05
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. yıldız arslan - 31.12.2020 16:40:05
Hipokampus ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hipokampus Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hipokampus"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021