Hipertonik

Hipertonik

Hipertonik, fazla derişim manası taşımaktadır. Ağırlıklı olarak biyolojide hücrelerin madde alışverişini açıklamakta kullanılır. Hipertonik bir ortamda bırakılan hücre su kaybeder. Zira ortam kendisinden yoğundur. Ozmoz kaideleri icabı hücre su kaybederken, harici ortam su alır. Bu işlem hücre ile harici ortamın yoğunluğu eşitleninceye civarı sürer. İşlem nihayetinde hücre plazmoliz vaziyetine geçmiş olabilir.

Örneğin bir hücre hipertonik bir ortama konulursa su kaybeder ve büzülür (Plazmoliz oluşur). Şayet vaziyet devam ederse enzimlerin çalışması durabilir ve hücrenin ölümü gerçekleşir. Hipertonik çok yüklü manasına gelmektedir. Birbiriyle ilintili 2 ortamın çözünen maddenin ve maddelerin ölçüsü karşılaştırılırken derişik çözeltiden diğerine kıyasla hipertoniktir. Bu terim hücrelerin yer aldıkları ortamla madde alışverişlerinin belirtilmesinde de kullanılır. Söz gelişi bir hücre hipertonik bir ortama konulursa su kaybeder ve büzülür. Plazmoliz enzimlerin çalışması durabilir.
Hipertonik ortam

Bir hücre kendisinden yüklü bir ortama konursa su kaybeder ve sonuçta büzülür. Gerçekleşen bu olaya plazmoliz denir. Örneğin tuzlanan derinin su kaybederek büzülmesi.

Hipertonik; Biyoloji, Kimya, Zooloji sahalarında kullanılan bir sözcüktür.

Biyoloji'deki anlamı: İzotonik bir sıvıdan ek olarak fazla ozmotik basınca sahip meydana gelen. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden başka bir söylemle 300 mOsm'den ek olarak fazla ozmotik basıncı nedeniyle ozmozdan ötürü suyun hücreden çıkışına neden meydana gelen ortam.

Kimya'da terim anlamı: Kandan ek olarak fazla osmotik basınca sahip meydana gelen çözelti.

Zoolojide ki anlamı: İzotonik bir sıvıdan ek olarak fazla osmotik basınca sahip meydana gelen.

Teknik terim anlamı: Ozmotik basıncı, hücrenin ozmotik basıncından fazla meydana gelen.
Vücut sıvılarının ozmotik basıncına nispeten ek olarak fazla ozmotik basınca sahip meydana gelen.

Hipertonik ile ilgili veriler

Hipertonik fazla derişim manası taşımaktadır. Ağırlıklı olarak biyolojide hücrelerin madde alış-verişini açıklamakta kullanılır. Örnek olarak verilirse hipertonik ortama konulan bir hücrede su kaybı olur. Zira ortam kendisinden ek olarak yoğundur. Ozmoz kaideleri icabı hücre su kaybederken, harici ortam su alır. Bu işlem hücre ile harici ortamın yoğunluğu eşitleninceye civarı sürer. İşlem nihayetinde hücre plazmoliz vaziyetine geçmiş olabilir. Gezegenimizin tahmini %71'i sudur. Bu devasa su kütlesinin önemli bir kısmını de ummanlar ve denizler meydana getirir. Ama hiçbir biçimde içme suyuna ulaşımımız olmasa dahi, karşımızda alay edercesine duran denizlerin suyunu tuz içeriğinden ötürü tüketemeyiz. Tuzlu su, tuzun ve suyun vücudumuz amaçlı yaşamsal işlevlerini düşündüğünüzde, önce etapta çok da korkutucu gelmeyebilir. Su protein vb. maddeler açısından çözücüdür ve yiyecekleri metabolize etmemiz imkanı sunan kimyevi tepkiler açısından gereklidir. Bununla birlikte kaslarımız, kan akışımız ve aklınıza gelebilecek beden fonksiyonlarının hemen hemen tamamı amaçlı büyük bir ehemmiyete sahiptir. Hücrelerimizin bununla birlikte tuza da gereksinimi bulunur. Kimyasal sembolü NaCl (sodyum klorür) olarak belirlenen sofra tuzunun sodyum ve klorür iyon içeriği sıvı/akışkan içinde yer alır ve kimyevi reaksiyonlarda kullanılır. Minik miktarlarda tuz tüketmek fiziksel sağlığımız amaçlı gerekli olsa da çok azı ya da çok fazlası beden amaçlı çok zararlıdır. Çok fazla tuz tükettiğimiz vakit idrar ile dışarıya atıp vücuttaki sıvıları izotonik tutarız. Tuzlu su hipertonik bir sıvıdır, diğer bir söylemle tuz içeriği birey kanının tuz içeriğinden çoktur ve tuzluluk ölçüsü 35'tir. Deniz suyu benzeri çok derecede hipertonik sıvıları tüketmek, vücudun koruma mekanizmasını bozar.
Son Güncelleme : 20.04.2021 13:03:39
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. orhan alem - 20.04.2021 13:03:39
Hipertonik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hipertonik Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hipertonik"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021